Gyventojams

Svarbi informacija  Gyventojams
INFORMACIJA DĖL PRISIJUNGIMŲ PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ

2013-08-26

INFORMACIJA DĖL PRISIJUNGIMŲ PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ

AB „Klaipėdos vanduo“ informuoja, kad Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" įgyvendinamą projektą Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-094 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Doviluose, Gargžduose, Purmaliuose, Kalotėje, Ginduliuose, Klaipėdoje)" tinklai pakloti ir gauti statybos užbaigimo aktai šiose teritorijose:

  1. II Melnragėje, Klaipėdos mieste
  2. Dienovidžio- Užlaukio g., Klaipėdos mieste
  3. Obelų- Bičiulių g., Klaipėdos mieste
  4. Purmalių (Kalotės) gyvenvietėje, Klaipėdos mieste
  5. Purmalių (Kalotės) gyvenvietėje, Klaipėdos rajone.
Klaipėdoje skolininkams nutraukiamas vandens tiekimas

2014-09-17

Klaipėdoje skolininkams nutraukiamas vandens tiekimas

Klaipėdoje skolininkams nutraukiamas vandens tiekimas

Dalis AB „Klaipėdos vanduo“ klientų liko be vandens. Jo tiekimas sustabdytas piktybiniams skolininkams. Bendrovė šį drastišką žingsnį buvo priversta žengti dėl nepaliaujamo skolų augimo. Šiuo metu gyventojai AB „Klaipėdos vanduo“ už vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo paslaugas yra įsiskolinę apie 3,5 milijono litų. Vien šiais metais gyventojų skola bendrovei išaugo 160 tūkstančiaų litų, o skolininkų skaičius gyventojų sektoriuje viršijo 9000.

AB Klaipėdos vanduo informuoja, kad nuo 2016-01-01 nebeturės galimybės  teikti tiesioginio debeto paslaugos

2015-10-30

AB Klaipėdos vanduo informuoja, kad nuo 2016-01-01 nebeturės galimybės teikti tiesioginio debeto paslaugos

AB Klaipėdos vanduo informuoja, kad nuo 2016-01-01 nebeturės galimybės  teikti tiesioginio debeto paslaugos ir nuo šios datos nebebus vykdomas automatinis lėšų nurašymas nuo klientų banko sąskaitos.

DĖL PRISIJUNGIMO PRIE MIESTO VANDENTIEKIO IR/AR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ KLAIPĖDOS MIESTO IR RAJONO GYVENVIETĖSE

2015-04-17

DĖL PRISIJUNGIMO PRIE MIESTO VANDENTIEKIO IR/AR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ KLAIPĖDOS MIESTO IR RAJONO GYVENVIETĖSE

Įgyvendinus eilę 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos finansuojamų projektų Klaipėdos mieste- Tauralaukio, Smeltės, Paupio gyvenvietėse, Kretingos g. dalyje, Trinyčių kvartale ir Klaipėdos rajone- Jakų, Sudmantų, Purmalių, Kalotės, Gindulių gyvenvietėse, Aukštkiemių km. („Žaliasis Slėnis“),  Saulažolių km. Dauparų-Kvietinių sen., Dovilų, Endriejavo, Kretingalės, Vėžaičių miesteliuose buvo pakloti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai ir sudaryta galimybė gyventojams prisijungti prie centralizuotos miesto vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sistemos arba esamiems vartotojams persijungti prie naujai paklotų tinklų.
DĖL PRISIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR/AR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ KLAIPĖDOS MIESTO GYVENAMUOSIUOSE RAJONUOSE

2014-05-22

DĖL PRISIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR/AR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ KLAIPĖDOS MIESTO GYVENAMUOSIUOSE RAJONUOSE

AB „Klaipėdos vanduo“ įgyvendina eilę investicinių projektų, susijusių su vandens tiekimu bei nuotekų tvarkymu, iš dalies finansuojamų ES ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Šiuo metu baigiamas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-003, kurio pagrindinis tikslas - padidinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą) bei užtikrinti efektyvų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą Tauralaukio, Smeltės, Paupio gyvenvietėse, Trinyčių kvartale, Kretingos g. (prie sodų bendrijos) rajone, gyvenamųjų namų komplekse „Žaliasis slėnis" ir dalies namų sodų bendrijoje „Tauras". Statybos darbai minėtuose gyvenamuosiuose kvartaluose baigti 2010 – 2011 m., t.y. tinklai pastatyti prieš 2 metus arba dar anksčiau, tačiau nemaža dalis namų valdų vis dar nėra prisijungusios prie centralizuotų miesto nuotekų ir/ar vandentiekio tinklų.

PAUPIO GYVENVIETĖS GYVENTOJAMS DĖL PRISIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR(AR) BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ

2013-12-13

PAUPIO GYVENVIETĖS GYVENTOJAMS DĖL PRISIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR(AR) BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ

Informuojame, kad įgyvendinant iš  dalies finansuojamą ES lėšomis projektą „Paupio gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir magistraliniai vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai perspektyvinėje miesto plėtros teritorijoje į šiaurę nuo Vilniaus plento Klaipėdoje" AB „Klaipėdos vanduo“ Paupio gyvenvietėje paklojo vandentiekio ir nuotekų tinklus ir šiuo metu vykdo darbus pagal projektą „Paupio gyvenvietės vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Joniškės, Šienpjovių, Rasos, Saulėlydžio, Klemiškės, Naktigonės, Spindulio, Saulės, Rūko, Barškių gatvėse, Klaipėdoje“, sudarydama galimybę individualiems gyvenamiesiems namams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sistemos. Vykstant kasimo darbams bendrovė kviečia gyventojus pasikloti savo sklypų inžinerinius tinklus iki statomų gatvėje tinklų, kadangi jungiantis prie centralizuotos sistemos nebereikės pakartotinai ardyti gatvės, šaligatvio ar kitų dangų, sumažės prisijungimo išlaidos.