Verslui

Svarbi informacija  Verslui
PRANEŠIMAS PREKIŲ TIEKĖJAMS, RANGOVAMS IR PASLAUGŲ TEIKĖJAMS DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO NAUDOJANTIS INFORMACINE SISTEMA „E.SĄSKAITA“

2017-06-21

PRANEŠIMAS PREKIŲ TIEKĖJAMS, RANGOVAMS IR PASLAUGŲ TEIKĖJAMS DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO NAUDOJANTIS INFORMACINE SISTEMA „E.SĄSKAITA“

Pagal nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (Nr.XIII-328) (toliau – Įstatymas) 34 straipsnio 3 dalį vykdant pirkimo sutartis, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus minėto straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus (mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju) ir kai pirkimo sutartys sudaromos žodžiu.

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA SUDERINO PERSKAIČIUOTAS AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ BAZINES KAINAS

2018-10-22

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA SUDERINO PERSKAIČIUOTAS AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ BAZINES KAINAS

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-317  „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino perskaičiuotas AB „Klaipėdos vanduo“ teikiamų paslaugų bazines kainas (pridedama).

Perskaičiuota vandens kaina

2018-10-22

Perskaičiuota vandens kaina

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. O3E-385  „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino AB „Klaipėdos vanduo“ bazines geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainas trejų metų laikotarpiui.  2017 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. O3E-484 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ komisija vienašališkai nustatė bazines paslaugų kainas. Nustatytos kainos įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d. ir galioja šiuo metu.

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė

2018-07-07

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2017 metais Klaipėdos mieste iš vandens įvadų ir vidaus tinklų paėmė 3233 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyti 17079 rodikliai.

Ką pasirinkti: centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo IŠ ČIAUPO, ar pirktinis FASUOTAS?

2017-12-12

Ką pasirinkti: centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo IŠ ČIAUPO, ar pirktinis FASUOTAS?

KĄ PASIRINKTI: centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo IŠ ČIAUPO, ar pirktinis FASUOTAS?

 

 

VANDENS KAINA

Fasuotas geriamasis     0,15 Eur/l

Fasuotas stalo                0,29 Eur/l

Fasuotas šaltinio           0,41 Eur/l

Fasuotas mineralinis    0,58 Eur/l

>

0,00068 Eur/l iš čiaupo

 • Fasuotas geriamasis vanduo vidutiniškai apie 220 kartų brangesnis už centralizuotai tiekiamą, fasuotas mineralinis vanduo vidutiniškai 850 kartų brangesnis už centralizuotai tiekiamą;
 • Klaipėdos miesto gyventojams geriamasis vanduo centralizuotai tiekiamas iš I ir III vandens ruošyklų;
 • Klaipėdos mieste vanduo iš čiaupo yra kokybiškas, saugus ir sveikas, atitinka Lietuvos higienos normą HN 24:2017;
 • Centralizuotai tiekiamo vandens kokybė nuolat yra tikrinama geriamojo vandens tyrimo laboratorijoje;
 • Vandenyje iš čiaupo kaip ir mineraliniame vandenyje yra ištirpusių žmogaus organizmui naudingų mineralinių medžiagų;
 • Pakartotinas plastiko (polietileno tereftalato) pakuočių naudojimas (pvz., į tą patį butelį pilant vandenį iš krano) gali padidinti sunkiųjų metalų ir toksinų išsiskyrimą į vandenį bei sudaryti palankesnę terpę veistis bakterijoms. Šios pakuotės nėra atsparios karščiui, tiesioginiams saulės spinduliams;
 • Naudojant vandenį iš čiaupo mažinamas klimato atšilimo efektas, nes gaminant plastiko butelius išskiriamos anglies dioksido dujos;
 • Geriant vandenį iš čiaupo tausojama gamtinė aplinka, racionaliai naudojami vandens ištekliai.

 

Geriant vandenį iš čiaupo vartotojas per metus vidutiniškai gali sutaupyti nuo 109 iki 423 eurų (priklausomai nuo fasuoto vandens rūšies)!

 • 365*2 l*0,15 eur/l =109,5 eur - metinės išlaidos fasuotam geriamajam vandeniui
 • 365*2 l*0,58 eur/l = 423,4 eur - metinės išlaidos fasuotam mineraliniam vandeniui
 • 365*2 l*0,00068 eur/l = 0,45 eur - metinės išlaidos geriamajam vandeniui iš čiaupo