Verslui

Svarbi informacija  Verslui
Būtina apsaugoti fekalinę kanalizaciją nuo lietaus

2015-04-04

Būtina apsaugoti fekalinę kanalizaciją nuo lietaus

Lietaus, sniego tirpsmo  metu paviršinis vanduo patekęs į buitinių nuotekų tinklus sukelia daugybę problemų: perkraunami tinklai, avariniu rėžimu dirba nuotekų siurblinės, užpilami rūsiai. Tačiau didžiausia problema- iki 3 kartų padidėjęs bendras vandens kiekis, patenkantis į miesto nuotekų valyklą, dėl ko sutrinka nuotekų biologinio valymo procesas, nes nuotekų valyklos mikroorganizmai nespėja prisitaikyti prie greitai besikeičiančių teršalų koncentracijų.