Verslui

Svarbi informacija  Verslui

2018-10-22

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA SUDERINO PERSKAIČIUOTAS AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ BAZINES KAINAS

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA SUDERINO PERSKAIČIUOTAS AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ BAZINES KAINAS

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-317  „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino perskaičiuotas AB „Klaipėdos vanduo“ teikiamų paslaugų bazines kainas (pridedama).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau - Įstatymas) 34 straipsnio 13 dalimi,  Komisijos suderintos perskaičiuotos kainos teikiamos Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių taryboms,  kurios ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo projekto suderinimo Komisijoje dienos nustato geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas.

Taip pat komisija suderino perskaičiuotą vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams – 5,17 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį.

Vadovaujantis Kainų nustatymo Metodikos 52.6 papunkčiu yra skaičiuojama vidutinė apskaitos veiklos kaina vienam abonento apskaitos prietaisui, o 52.1 papunkčiu – apskaitos veiklos kaina abonentams diferencijuojama pagal ūkio subjekto nustatytus ir savivaldybės patvirtintus diferencijavimo principus. Vidutinė apskaitos veiklos kaina abonentams diferencijuojama pagal 2017 m. lapkričio 30 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-367 ir 2017 m. lapkričio 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-314 patvirtintus diferencijavimo principus, diferencijuojant vidutinę apskaitos veiklos kainą abonentams pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus, atsižvelgiant į jų įsigijimo vertę (pridedama).

Šios diferencijuotos kainos teikiamos tvirtinti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių taryboms kartu su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainomis.

 

Nutarimas

Diferencijuotos kainos

Pazyma

svetainiu kurimas