Vandens apskaitos mazgo įrengimas

Gyventojams  Vandens apskaitos mazgo įrengimas

Vandens apskaitos mazgas (VAM) gali būti įrengtas pastate, kuriam tiekiamas vanduo, arba už pastato ribų (pvz., vandentiekio šulinyje arba specialiame vandens apskaitos mazgo šulinėlyje DN 15÷20 mm skaitikliams). Pastato įvadinis VAM turi būti įrengiamas specialiai tam skirtoje, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5oC. Vandentiekio šuliniuose įrengiamų VAM skaitiklių rodmenys turi būti perduodami į antžeminį skaitymo punktą, šuliniai su VAM ir rodmenų skaitymo punktai turi būti įrengiami viešoje (ne privačioje) teritorijoje, ties užstatymo linija (vandentiekio šuliniuose įrengiamos apskaitos sąlygas būtina papildomai susiderinti su apskaitos prietaisų skyriaus specialistais prieš darbų atlikimą).

Kai pastato patalpos priklauso skirtingiems savininkams arba naudojamos skirtingų nuomininkų, kiekvienam savininkui ar naudotojui gali būti įrengti papildomieji (lygiagretūs) VAM. Papildomi (lygiagretūs) VAM turi būti įrengiami bendro naudojimo patalpose arba turi būti gautas patalpų savininko sutikimas įsirengti papildomą (lygiagretų) VAM.

VAM turi būti įrengti taip, kad jų skaitikliai būtų apsaugoti nuo užšalimo ir sugadinimo. Skaitikliai arba jų rodmenų skaitymo punktai turi būti įrengiami tokioje vietoje ir tokiame aukštyje (h=0,5 ÷ 1,0 m), kad būtų patogu skaityti rodmenis.

VAM turi būti čiaupai abipus skaitiklio ir kontrolinis ėmimo čiaupas, statomas pasroviui nuo skaitiklio, skirtas vandens tiekimui tikrinti ir pastato vandentiekiui ištuštinti. Vandens apskaitos mazgas turi būti taip sumontuotas, kad skaitiklio ar kurios kitos mazgo dalies keitimas kuo mažiau paveiktų likusį vamzdyną. Už vandens apskaitos prietaiso šalia vandens uždarymo ventilio įrengiamas atbulinio srauto vožtuvas, atitinkantis LST EN1717 reikalavimus.

 

 

 

Naudojamos medžiagos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Vandens skaitiklis DN 15 ÷ 20 mm (pateikia AB „Klaipėdos vanduo)

Vnt.

1

2.

Ventilis

Vnt.

2

3.

Kontrolinis čiaupas DN 15 mm

Vnt.

1

4.

Plieninis cinkuotas vamzdis*

Vnt.

2

5.

Mova

Vnt.

2

6.

Skaitiklio prijungimo antgaliai

Kompl.

2

7.

Trišakis

Vnt.

1

8.

Tvirtinimo laikikliai

Vnt.

2

9.

Atbulinis vožtuvas

Vnt.

1

*Vietoj plieninių cinkuotų vamzdžių galima naudoti ir kitokius geriamam vandeniui skirtus tvirtos konstrukcijos vamzdžius (pvz.: varinius, storasienius plastikinius ir t.t).

Želdinių laistymo reikmėms vandens apskaitos mazgas rengiamas vartotojo patalpoje už įvadinio vandens apskaitos mazgo galimai arčiausiai laistymo vietos. Patalpos oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5oC. Išimtinais atvejais leidžiama apskaitos mazgą įsirengti lauke – šiuo atveju pasibaigus laistymo sezonui vartotojas privalo pasirūpinti jo saugumu šaltuoju metų laikotarpiu.

Už želdinių laistymui vandens apskaitos prietaiso iki vandens ėmimo laistymui vietos negali būti pravestas paslėptas vamzdynas ar įrengti pasijungimai į vidaus namo vandentiekio sistemą.

Laistymo sistemos ištuštinimui galima įrengti ištuštinimo čiaupą. Jis įrengiamas prieš laistymo reikmėms įrengtą skaitiklį.

 

 

Naudojamos medžiagos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Vandens skaitiklis DN 15 mm, skaitiklio ilgis L=80 mm arba L=110 mm  (pateikia AB „Klaipėdos vanduo)

Vnt.

1

2.

Ventilis

Vnt.

2

3.

Ištuštinimo čiaupas DN 15 mm

Vnt.

1

4.

Plieninis cinkuotas vamzdis*

Vnt.

2

5.

Mova

Vnt.

2

6.

Skaitiklio prijungimo antgaliai

Kompl.

2

7.

Trišakis

Vnt.

1

8.

Tvirtinimo laikikliai

Vnt.

2

*Vietoj plieninių cinkuotų vamzdžių galima naudoti ir kitokius geriamam vandeniui skirtus tvirtos konstrukcijos vamzdžius (pvz.: varinius, storasienius plastikinius ir t.t).

Vandens apskaitos mazgas montuojamas patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5oC, lengvai pasiekiamoje vietoje, patogioje rodmenų nuskaitymui ir eksploatacijai, galimai arčiausiai prie vandentiekio stovo. Vandens skaitiklio ir jo pajungimo dalių neturi veikti mechaniniai perkrovimai dėl vamzdyno poveikio. Prieš skaitiklį neturi būti sumontuoti jokie kiti prietaisai, išskyrus schemoje pavaizduotus. Papildomų pajungimų ar atsišakojimų vandentiekio stove ar prieš skaitiklį negali būti. Skaitiklis montuojamas horizontaliai, skaičiavimo mechanizmu į viršų. Už vandens skaitiklio turi būti sumontuotas prevencinis atbulinio srauto vožtuvas. Rekomenduojama už vandens skaitiklio sumontuoti papildomą ventilį.

 

 

Naudojamos medžiagos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Vandens skaitiklis DN 15 mm, skaitiklio ilgis L=80 mm arba L=110 mm  (pateikia AB „Klaipėdos vanduo)

Vnt.

1

2.

Ventilis

Vnt.

1

4.

Plieninis cinkuotas vamzdis*

Vnt.

2

5.

Mova

Vnt.

2

6.

Skaitiklio prijungimo antgaliai

Kompl.

2

*Vietoj plieninių cinkuotų vamzdžių galima naudoti ir kitokius geriamam ar karštam vandeniui skirtus tvirtos konstrukcijos vamzdžius (pvz.: varinius, storasienius plastikinius ir t.t).