Vandens kokybės tyrimai

Gyventojams  Kitos paslaugos  Vandens kokybės tyrimai
Vandens kokybės tyrimai Vandens kokybės tyrimų laboratorija Vandens kokybės tyrimai laboratorija

KLAIPĖDOS MIESTO GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ

AB “Klaipėdos vanduo'“ atestuota geriamojo vandens laboratorija nuolatos vykdo Klaipėdos miesto ir regiono vandens kokybės tyrimus. Kontrolė vykdoma kasdien, taip pat savaitgaliais bei šventinėmis dienomis. Vandens paėmimo taškai yra paskirstyti po visą Klaipėdos miestą. Pasirenkant geriamojo vandens mėginių paėmimo vietas dažniausiai mėginiai imami padidintos rizikos vietose - mokyklose, darželiuose, ligoninėse, maisto pramonės įmonės bei tinklų galutiniuose taškuose.

AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens laboratorija atlieka ne tik bendrovės tiekiamo vandens, bet ir privačių interesantų bei verslo subjektų pateikto vandens tyrimus.

Asmenys, norintys individualiai ištirti savo šulinių, gręžinių ar filtrų vandenį, turėtų vandens pavyzdžius pristatyti į AB “Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens laboratoriją, Ryšininkų g. 11, Klaipėdoje.

Norintiems atlikti bakteriologinius vandens tyrimus, rekomenduojame iš laboratorijos gauti sterilų indą ir išklausyti specialistų patarimus dėl mėginio paėmimo. Informacija tel. (8 46) 466167.

Vandenviečių vandens kokybės rodikliai

Geriamojo vandens, nuotekų tyrimo laboratorijos atliekamų tyrimų kainos
Eilės Nr. Nustatomas rodiklis Kaina, eurais be PVM
1. Geriamojo vandens, komunalinių, gamybinių, paviršinių nuotekų laboratoriniai tyrimai
1.1. Aliuminis (spektrometrinis metodas) 7,18
1.2. Aliuminis (AAS) 8,50
1.3. Amonis (spektrometrinis metodas) 4,30
1.4. Arsenas (AAS) 8,50
1.5. Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (detergentai) 8,40
1.6. Bichromatinė oksidacija (ChDSCr ) 6,30
1.7. Biocheminis deguonies suvartojimas ( BDSn ) 5,70
1.8. Bendrasis azotas (Kjeldalio metodu) 14,50
1.9. Bendrasis azotas (srauto analizės metodas FIA) 7,20
1.10. Bendrasis fosforas (spektrometrinis metodas) 5,50
1.11. Benzenas 16,48
1.12. Benzpirenas 17,64
1.13. Boras (spektrometrinis) 6,21
1.14. Bromatas (jonų chromotografija) 7,30
1.15. Chloridas (titravimo) 4,90
1.16. Chloridas (jonų chromotografija) 5,10
1.17. Chloro kiekis 2,76
1.18. Chromas (AAS) 8,50
1.19. Cianidai (spektrometrinis) 12,28
1.20. Cinkas (AAS) 8,50
1.21. Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai (benzo-b-fluorantenas, benzo-k- fluorantenas, benzo-ghiperilenas, indeno-1,2,3-cd-pirenas) 49,25
1.22. Deguonies ištirpusio vandenyje nustatymas elektrometriniu metodu 2,60
1.23. Drumstumas 2,68
1.24. Fluoridas (jonų chromotografija) 5,10
1.25. Fluoridas, chloridas, sulfatas, nitratas (jonų chromotografija) 16,00
1.26. Fluoridas (potenciometrinis) 3,50
1.27. Fosfatų fosforas (spektrometrinis) 4,00
1.28. Geležis (AAS) 8,50
1.29. Geležis, bendroji (spektrometriškai) 4,90
1.30. Gyvsidabris (AAS) 8,50
1.31. H2S ir sulfidai 3,20
1.32. Haloformų suma 24,30
1.33. Hidrokarbonatai 3,50
1.34. Kadmis (AAS) 8,50
1.35. Kalcis (kompleksometrinis) 3,10
1.36. Kalcis (jonų chromatografija) 5,10
1.37. Kalis (AAS) 8,50
1.38. Kalis (jonų chromatografija) 5,10
1.39. Kietumas (bendras) 3,10
1.40. Kjeldalio azotas (Kjeldalio metodu) 8,20
1.41. Kvapo slenkstinė vertė 2,16
1.42. Magnis (kompleksometrinis) 3,10
1.43. Magnis (jonų chromatografija) 5,10
1.44. Manganas (AAS) 8,50
1.45. Manganas (spektrometrinis) 5,35
1.46. Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) 23,00
1.47. Natris (AAS) 8,50
1.48. Natris (jonų chromatografija) 5,10
1.49. Nikelis (AAS) 8,50
1.50. Nitratas (spektrometrinis) 4,95
1.51. Nitratas (jonų chromatografija) 5,10
1.52. Nitratai (srauto analizės metodas FIA) 5,80
1.53 Nitritai (srauto analizės metodas FIA) 4,10
1.54. Nitritas (spektrometrinis) 3,40
1.55. Nitritų, nitratų suma (srauto analizės metodas FIA) 5,80
1.56. Organinė anglis 27,65
1.57. Permanganato indeksas 4,80
1.58. Permangamatinė oksidacija ChDSMn 4,20
1.59. Pesticidai (aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas) 35,70
1.60. Pesticidų suma 7,15
1.61. Riebalų nustatymas Soksleto metodu 9,50
1.62. Savitasis elektros laidis 1,65
1.63. Selenas (AAS) 8,50
1.64. Skonio slenkstinė vertė 2,16
1.65. Spalva 3,15
1.66. Stibis (AAS) 8,50
1.67. Sulfatas (jonų chromatografija) 5,10
1.68. Sulfatas (turbidimetrinis) 5,10
1.69. Šarmingumas 3,00
1.70. Švinas (AAS) 8,50
1.71. Tetrachloretenas, trichloretenas 7,15
1.72. 1,2 - dichloretanas 7,15
1.73. Vandenilio jonų koncentracija pH 1,65
1.74. Varis (AAS) 8,50
1.74. Nuotekų paruošimas metalų nustatymui 10,00
2. Bakteriologiniai tyrimai
2.1. Kolonijas sudarantys vienetai 220C temperatūroje 2,70
2.2. Kolonijas sudarantys vienetai 370C temperatūroje 2,20
2.3. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (membraninio filtravimo metodu) 5,20
2.4. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (tikimiausiojo skaičiaus metodu) 5,60
2.5. Kolifiorminės bakterijos 3,30
2.6. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) 3,30
2.7. Žarniniai enterokokai 3,10
3. Dumblo, dirvožemio laboratoriniai tyrimai
3.1. Bendrasis azotas 14,50
3.2. Bendrasis fosforas 8,80
3.3. Dumblo indeksas 1,65
3.4. Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) 23,00
3.5. Peleningumas 5,80
3.6. Sausoji liekana 4,50
3.7. Sausosios masės nuostolių nustatymas (organinės medžiagos) 4,50
3.8. Smėlio kiekis 5,80
3.9. Vandenilio jonų koncentracija pH dumble 2,50
3.10. Veikliojo dumblo tūrinė koncentracija 0,60
3.11. Veikliojo dumblo svorinė koncentracija 3,70
3.12. Veikliojo dumblo mikroskopavimas 5,80
3.13. Dumblo paruošimas metalų nustatymui 10,00
4. Mėginių paėmimas
4.1. Nuotekų mėginio paėmimas 5,00
4.2. Vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, kolonėlių, vandentiekio tinklų 2,00
4.3. Vandens mėginio paėmimas iš šulinio, atviro telkinio 2,00
4.4. Grunto, dumblo mėginio paėmimas 5,00
4.5. 1 Transporto paslauga 1 nuvykimas 5,00
1 Transporto paslaugos už miesto ribų 0,60 Euro/km