Vandentiekio tinklų plovimo "vanduo - oras" metodo aprašymas

Gyventojams  Vandentiekio tinklų plovimo "vanduo - oras" metodo aprašymas

Pagal iš anksto patvirtiną planą bus vykdomi vandentiekio tinklų plovimo darbai „vanduo-oras“ metodu. Plaunant  šiuo metodu, galimas oro patekimas į vandentiekio įvadus, todėl prašome tinklų plovimo metu nenaudoti vandens (laikyti užsuktus čiaupus). Taip pat tinklų plovimo metu gali atsirasti vandens drumstumas.

Vandentiekio tinklų plovimo „vanduo-oras“ metodas taikomas kai vandentiekio tinklo diametras didesnis nei DN 150 mm, arba vandens debitas yra nepakankamas pasiekti 2-3 m/s greitį, arba siekiant efektyvesnio tinklų plovimo. Tokiu atveju į plaunamą atkarpą papildomai paduodamas oras, kurio dėka pasiekiamas didesnis tekėjimo greitis su gerokai mažesniu vandens kiekiu.

Naudojant plovimo „vanduo-oras“ metodą, tinklas plaunamas atkarpomis. Į plaunamą tinklo atkarpą vanduo paduodamas per dalinai prisuktą sklendę, už kurios per hidrantą kompresoriaus pagalba paduodamas oras. Nuo vamzdyno sienelių pakeltos nuosėdos su vandeniu ir oru be kliūčių pašalinamos per pilnai atidarytą hidrantą (paveikslas Nr. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 1. Tinklų plovimo „vanduo-oras“ principinė schema.