Vandenviečių geriamojo vandens kokybėKlaipėdos m. vandens kokybė 2021 m.

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė

2021 metais

 

        Geriamasis vanduo Klaipėdos miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai tiekiamas iš AB „Klaipėdos vanduo“ priklausančių vandenviečių.

 

        Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2021 metais Klaipėdos mieste iš vandens įvadų ir vidaus tinklų paėmė 1502 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyta 9444 rodikliai.

        1-oji vandenvietė, esanti Liepų g. 49a, aprūpina geriamuoju vandeniu šiaurinės miesto dalies vartotojus. Čia vanduo išgaunamas iš 280 m gylio požeminio vandens gręžinių ir paruošiamas vandens ruošykloje. Per metus iš 1-osios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 245 mėginiai ir ištirta 2072 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

        3-ioji vandenvietė, esanti Kairių g. 13, aprūpina geriamuoju vandeniu pietinės miesto dalies vartotojus. Per metus iš 3-iosios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 1257 mėginiai ir ištirta 7372 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

     

 

     Informacija parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu.

 

     AB „Klaipėdos vanduo“

Klaipėdos raj. ir Gargždų m. vandens kokybė 2021 m.

Gargždų miesto ir Klaipėdos rajono geriamojo vandens kokybė

2021 metais

 

          Geriamasis vanduo Gargždų miesto gyventojams bei įmonėms šiuo metu centralizuotai tiekiamas iš AB „Klaipėdos vanduo“ priklausančios vandenvietės, esančios Laugaliuose.

          Siekdama įvertinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2021 metais Gargždų mieste iš vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų paėmė 135 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyta 1068 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

          Per 2021 metus iš Klaipėdos rajono įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimti 604 mėginiai, kuriuose buvo nustatyta 8332 rodikliai, iš kurių higienos normos HN 24:2017 reikalavimų neatitiko 53 rodikliai. Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ nuolat investuoja į vandens gerinimo kokybę Klaipėdos rajone, tai rodo ir paimtų mėginių bei gauti tyrimų rezultatai. 2020 metais buvo ištirta beveik dvigubai mažiau rodiklių vandenyje, tačiau higienos normas HN 24:2017 reikalavimų neatitiko 94 rodikliai, 2021 m. kone perpus mažiau.

Paimtų mėginių pagal viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros 2021m. planą, suderintą su VMVT Klaipėdos departamentu, nustatytų rodiklių ir rodiklių, viršijančių leistinas reikšmes, skaičius pateikiamas lentelėje.

Klaipėdos rajono vandenviečių vandens kokybė 2021 metais