Vandenviečių vandens tyrimų rezultatai

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė 2018 metais

Geriamasis vanduo Klaipėdos miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai tiekiamas iš AB „Klaipėdos vanduo“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2018 metais Klaipėdos mieste iš vandens įvadų ir vidaus tinklų paėmė 1827 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyti 11636 rodikliai.

1-oji vandenvietė, esanti Liepų g. 49a, aprūpina geriamuoju vandeniu šiaurinės miesto dalies vartotojus. Čia vanduo išgaunamas iš 280 m gylio požeminio vandens gręžinių ir paruošiamas vandens ruošykloje. Per metus iš 1-osios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimti 405 mėginiai ir ištirti 3353 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

3-ioji vandenvietė, esanti Kairių g. 13, aprūpina geriamuoju vandeniu pietinės miesto dalies vartotojus. Per metus iš 3-iosios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimti 1422 mėginiai ir ištirti 8283 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

Klaipėdos miesto vandenviečių geriamojo vandens kokybė

Rodiklis

Rastas kiekis

HN 24:2017

(ne daugiau)

1-oji vandenvietė

3-ioji vandenvietė

Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai

7,68

7,40

6,5 – 9,5

Savitasis elektrinis laidis, mS cm-1 20°C

648

670

2500

Kvapo slenkstinė vertė

Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių

Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių

Skonio slenkstinė vertė

Spalva, mg/l Pt (λ=410 nm)

<4

12

30

Amonis, mg/l

<0,010

<0,010

0,50

Drumstumas, NTU

<0,13

0,20

4

Stibis, mg/l

<1,0

<1,0

5,0

Arsenas, mg/l

<1

<1

10

Benzenas, mg/l

<0,1

<0,1

1,0

Bezpirenas, mg/l

<0,001

<0,001

0,010

Boras, mg/l

0,48

<0,06

1,0

Kadmis, mg/l

0,7

0,2

5,0

Bromatas, mg/l

<1

<1

10

Chromas, mg/l

<0,5

<0,5

50

Varis, mg/l

0,006

0,018

2,0

Cianidai, mg/l

<1

<1

50

1,2-dichloretanas, mg/l

<2,0

<2,0

3,0

Fluoridas, mg/l

1,18

0,17

1,5

Švinas, mg/l

<1

<1

10

Gyvsidabris, mg/l

<0,10

<0,10

1,0

Nikelis, mg/l

1

<1

20

Nitratas, mg/l

2,46

1,88

50

Nitritas, mg/l

<0,003

<0,003

0,50

Pesticidai

 

 

 

Aldrinas, mg/l

<0,010

<0,010

0,030

Dieldrinas, mg/l

<0,010

<0,010

0,030

Heptachloras, mg/l

<0,010

<0,010

0,030

Heptachlorepoksidas, mg/l

<0,010

<0,010

0,030

Kiti pesticidai, mg/l

<0,01

<0,01

0,10

Pesticidų suma, mg/l

<0,01

<0,01

0,50

Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, mg/l

<0,01

<0,01

0,10

Selenas, mg/l

<1

<1

10

Tetrachloretenas ir trichloretenas, mg/l

<0,10

<0,10

10

Haloformų suma, mg/l

<0,10

3,8

100

Aliuminis, mg/l

<6

100

200

Natris, mg/l

70,7

55,4

200

Bendroji organinė anglis, mg/l

1,74

3,25

Be nebūdingų žymių pokyčių

Chloridas, mg/l

53,7

94,1

250

Bendroji geležis, mg/l

<18

<18

200

Manganas, mg/l

10

35

50

Permanganato indeksas, mg/lO2

1,18

3,58

5,0

Sulfatas, mg/l

54,9

27,8

250

Laisvo chloro kiekis, mg/l

<0,05

<0,05

 

Bendras kietumas, mmol/l

2,26

2,65

 

Žarninė lazdelės, (Escherichia coli), skaičius 100 ml vandens

0

0

0

Koliforminė bakterijos, skaičius 100 ml vandens

0

0

0

Žarniniai enterokokai, skaičius 100 ml vandens

0

0

0

Kolonijas sudarantys vienetai 22°C temperatūroje, skaičius 1 ml vandens

<1,0

<1,0

Be nebūdingų pokyčių

Išvada: Vanduo atitinka HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus.

Gargždų miesto ir Klaipėdos rajono geriamojo vandens kokybė 2018 metais

Geriamasis vanduo Gargždų miesto gyventojams bei įmonėms šiuo metu centralizuotai tiekiamas iš AB „Klaipėdos vanduo“ priklausančios vandenvietės, esančios Laugaliuose.

Siekdama įvertinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2018 metais Gargždų mieste iš vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų paėmė 194 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyti 1227 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

Per 2018 metus iš Klaipėdos rajono įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimti 493 mėginiai, kuriuose buvo nustatyta 4070 rodiklių, iš kurių higienos normos HN 24:2017 reikalavimų neatitiko 267 rodikliai. Paimtų mėginių, nustatytų rodiklių ir rodiklių, viršijančių leistinas reikšmes, skaičius pateikiamas lentelėje.

Vandenvietė Mėginių Ištirta Neatitiko Viršijimai pagal rodiklius
skaičius rodiklių HN 24:2017 reikalavimų
Antkopčio v. 7 76 2 Amonis-1; Bendroji geležis-1
Auksorų v. 6 74 0
Baičių v. 7 76 11 Amonis-1; Bendroji geležis-1; Manganas-1; Drumstumas-4; Kvapas-2; Skonis-2
Balsėnų v. 6 74 0
Daukšaičių v. 17 96 9 Amonis-1; Bendroji geležis-1; Drumstumas-3; Kvapas-2; Skonis-2
Dovilų v. 10 82 1 Amonis-1
Dūdinėlių v. 5 72 15 Amonis-1; Bendroji geležis-1; Manganas-1; Drumstumas-4;  Kvapas-4; Skonis-4
Endriejavo v. 15 100 0
Ėžaičių v 5 72 1 Manganas-1
Girininkų v. 12 94 4 Amonis-1; Bendroji geležis-1; Drumstumas-2
Judrėnų v. 9 80 12 Amonis-1; Bendroji geležis-1; Drumstumas-4; Kvapas-3; Skonis-3
Rudgalvių v. 5 72 13 Amonis-1; Bendroji geležis-1; Manganas-1; Drumstumas-4; Kvapas-3; Skonis-3
Kalniškių v. 6 74 2 Amonis-1; Boras-1
Lapių v. 12 86 4 Amonis-1; Drumstumas-1; Kvapas-1; Skonis-1
Pėžaičių v. 13 88 1 Bendroji geležis-1
Rūdaičių v. 7 76 2 Amonis-1; Bendroji geležis-1
Šalpėnų v. 7 76 10 Amonis-1; Bendroji geležis-1; Drumstumas-4; Kvapas-2; Skonis-2
Šiūparių v. 11 84 14 Amonis-1; Bendroji geležis- 1; Drumstumas-4; Kvapas-4; Skonis-4
Tilvikų v. 17 96 12 Amonis-1; Bendroji geležis-1; Manganas-1; Drumstumas-3; Kvapas-3; Skonis-3
Veiviržėnų v. 18 98 1 Amonis-1
Vėžaičių v. 11 84 0
Žadeikių v. 14 90 12 Bendroji geležis-1; Manganas-1; Drumstumas-4; Kvapas-3; Skonis-3
Agluonėnų v. 6 82 0
Daugmantų v. 6 74 2 Amonis-1; Bendroji geležis-1
Dreižių v. 6 74 0
Drevernos v. 19 100 2 Amonis-1; Bendroji geležis-1
Gropiškių v. 10 82 0
Kairių v. 5 72 19 Bendroji geležis-1; Manganas-1; Permanganato indeksas-1; Drumstumas-4;
Spalva-4; Kvapas-4; Skonis-4
Ketvergių v. 11 86 4 Bendroji geležis-1; Boras-2; Natris-1
Mieželių v. 6 75 1 Amonis-1
Priekulės (Minijos g.) v. 5 74 2 Amonis-1; Bendroji geležis-1
Pleškučių v. 9 80 10 Amonis-1; Bendroji geležis-1; Drumstumas-4; Kvapas-2; Skonis-2
Rokų v. 8 78 1 Bendroji geležis-1
Stragnų I v. 8 78 0
Svencelės v. 7 76 9 Amonis-1; Bendroji geležis-1;  Drumstumas-3; Kvapas-2; Skonis-2
Voveriškių v. 5 72 2 Amonis-1; Bendroji geležis-1
Aukštkiemo v. 8 79 14 Amonis-1; Fluoridas-2; Drumstumas-3; Kvapas-4; Skonis-4
Dauparų v. 20 102 3 Amonis-1; Permanganato indeksas-1; Boras-1
Girkalių v. 17 105 0
Kalnuvėnų v. 12 87 14 Amonis-1; Bendroji geležis-1; Drumstumas-4; Kvapas-4; Skonis-4
Kalotės v. 13 89 11 Amonis-1; Fluoridas-2; Kvapas-4; Skonis-4
Karklės v. 9 88 0
Kvietinių v. 21 105 1 Amonis-1
Kretingalės v. 17 105 0
Plikių v. 11 84 8 Bendroji geležis-1; Drumstumas-3; Kvapas-2; Skonis-2
Trušelių v. 11 85 12 Amonis-1; Drumstumas-3; Kvapas-4; Skonis-4
Vaitelių v. 9 80 12 Amonis-1; Drumstumas-3; Kvapas-4; Skonis-4
Lankupių v. 8 78 12 Amonis-1; Bendroji geležis-1; Drumstumas-4; Kvapas-3; Skonis-3
Vanagų v. 6 60 2 Amonis-1; Bendroji geležis-1

 

Informacija parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu.

AB „Klaipėdos vanduo“

 

svetainiu kurimas