Vandenvietės

Apie įmonę  Veiklos sritys  Vandens gamyba  Vandenvietės

AB „Klaipėdos vanduo" geriamuoju vandeniu aprūpina Klaipėdos, Gargždų, Priekulės miestų ir Klaipėdos rajono gyventojus.

Vanduo vartotojams tiekiamas iš šių vandenviečių:

Pirmoji vandenvietė

Trečioji vandenvietė
1-oji vandenvietė (Liepų g.49a) tiekia vandenį šiaurinei Klaipėdos miesto daliai iki Danės upės. 3-ioji vandenvietė (Kairių g. 13) tiekia vandenį pietinei Klaipėdos miesto daliai nuo Danės upės.

1-OJI VANDENVIETĖ

Tai seniausia vandenvietė Lietuvoje. 1898 m. buvo išgręžtas pirmasis gręžinys Liepų gatvėje, pastatyta siurblinė ir pirmieji aeracijos bei filtracijos statiniai. Dabar vandenvietė eksploatuoja šešis požeminio vandens gręžinius, kurių gylis 240-285 metrų.

2013-10-31 užbaigti valstybės projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje" Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-003 darbai pagal rangos sutartį „Pirmos vandenvietės vandens ruošykla Liepų g. 49a, Klaipėdoje“.

Darbus vykdė rangovai - jungtinės veiklos partneriai - konsorciumas UAB „Hidrostatyba" ir „Malmberg water AB", statybos techninę priežiūrą vykdė VšĮ "Projektų vadybos grupė", užsakovas ir vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo", partneris Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Faktinė darbų  vertė – 21.771,2 tūkst. Lt (be PVM), iš kurių  Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos sudaro 17.525,9 tūkst. Lt,  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 2.061,9 tūkst. Lt Klaipėdos miesto savivaldybės lėšos – 774,3 tūkst. Lt ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšos 1.409,1 tūkst. Lt. Įgyvendinus šią rangos sutartį, visas Klaipėdos mieste centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo atitinka ES direktyvoje Nr.98/83/EB bei LR higienos normoje HN 24:2017 geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus. Ši projekto veikla atitinka Vandentvarkos (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) plėtros strategijos uždavinį užtikrinti centralizuotai (viešai) tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų atitiktį sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimams bei užtikrinti nepertraukiamą centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sistemų funkcionavimą.

1 – osios vandenvietės pagrindiniai technologiniai procesai:

 • iš gręžinių vanduo tiekiamas į aeracinius koštuvus, kuriuose pašalinamas sieros vandenilis, suteikiantis vandeniui nemalonų kvapą;
 • amonio, vandens drumstumo šalinimas dvejų laipsnių slėginiuose filtruose;
 • fluoridų šalinimas atvirkštinio osmoso įrenginio pagalba;
 • vandens stabilizavimas;
 • vandens dezinfekavimas natrio hipochlorito tirpalu.

Visos vandenvietės  darbas valdomas nuotoliniu būdu iš Klaipėdos mieste esančios AB „Klaipėdos vanduo“ centrinės dispečerinės.

1 – osios vandenvietės projektinis pajėgumas 19 000 m³ per parą. Faktiškai vartotojams patiekiama apie 10 000 m³ per parą.

 

3-OJI VANDENVIETĖ

Apvandeninimo siurbliais vanduo iš Vilhelmo kanalo pumpuojamas į skirstomąjį kanalą, o iš jo patenka į infiltracinius kanalus. Kanalais tekantis vanduo filtruojasi į vandeniui laidų smėlio ir žvyro gruntą. Tokiu būdu palaikomas aukštas požeminio vandens lygis.

Požeminiuose smėlio ir žvyro sluoksniuose dalinai apsivalęs vanduo surenkamas 8 metrų gylyje įrengtomis drenomis ir 18 metrų gylio gręžinių sifonine sistema. Surinktas vanduo siurbliais paduodamas į vandens ruošyklą.

Vandens ruošykloje vanduo pereina dviejų pakopų valymą:

1. Cheminis valymas, taikant oksidacijos, krekinimo ir dribsniavimo procesus, dėl kurių  teršalai "surišami" į dribsnius, o šie nusodinami ir pašalinami. Nuskaidrinimo proceso pagreitinimui į reakcijos kameras pastoviai tiekiamas mikrosmėlis, kuris dribsniams suteikia didesnį svorį. Nuskaidrintas vanduo paduodamas į filtrus.

2. Filtravimas. Nuskaidrintas vanduo filtruojamas atviruose greitaeigiuose filtruose per daugiasluoksnę smėlio ir žvyro įkrovą.

Išvalytas vanduo  dezinfekuojamas natrio hipochlorito tirpalu. Taip paruoštas geriamasis vanduo kaupiamas rezervuaruose, o iš jų siurbliais tiekiamas į miesto vandentiekio tinklus.

Dėl numatomos valstybinio jurų uosto plėtros pietinėje uosto dalyje, 2018 metais UAB „Sweco Lietuva“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Vilniaus hidrogeologija“ VĮ Klaipėdos valstybinio jurų uosto direkcijos užsakymu parengė „Klaipėdos miesto III vandenvietės iškėlimo galimybių studiją“. Šioje studijoje numatyta 3-ąją Klaipėdos miesto vandenvietę iškelti prie Lankupių k. Didžiajai daliai vandens kiekio, reikalingo geriamojo vandens ruošimui, planuojama naudoti požeminio vandens išteklius, trūkstamą dalį papildyti iš Karaliaus Vilhelmo kanalo. Remiantis studijoje pateiktais skaičiavimais, 3-osios vandenvietės iškėlimo investicijos sieks apie 57 mln. Eurų. Dėl studijos svarbos, 2019 metais numatyta dar kartą studijos sprendinius pristatyti  Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono savivaldybėse, vėliau - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryboje ir tik tada nuspręsti, pritarti ar ne studijos sprendiniams.

Gargždų vandenvietė

Gargždų vandenvietė (Laugalių g. 2b) tiekia vandenį Gargždų miesto gyventojams, įmonėms ir komunaliniam sektoriui.

 

KLAIPĖDOS RAJONO VANDENVIETĖS

Nuo 2012 metų pradžios AB „Klaipėdos vanduo“ pilnai perėmė tuometinės UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ funkcijas ir vykdo viešąjį geriamojo vandens tiekimą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Istoriškai susiklostęs vandentvarkos ūkis rajone yra sudėtingas, daugumos vandenviečių vanduo neatitinka HN 24:2017. Šiuo metu eksploatuojamos 44 rajono vandenvietės. Didžiausia požeminio vandens kokybės problema – toksinių (cheminių) rodiklių (boro, fluorido) ir indikatorinių rodiklių (drumstumo, kvapo, amonio, geležies, mangano, permanganato indekso, natrio, chloridų) neatitikimas HN 24:2017 nustatytiems geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimams. Sistemingam ir efektyviam rajono vandentvarkos ūkio tvarkymui parengtas ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr.T11-248 patvirtintas „AB „Klaipėdos vanduo“ viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės gerinimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje programos 2013-2020 m. priemonių planas“.

AB „Klaipėdos vanduo“ indėlis į vandentvarkos ūkio gerinimą ir plėtrą Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje yra didžiulis. Šiuo metu Klaipėdos rajono gyventojams geriamasis vanduo tiekiamas iš 44 vandenviečių. Tik 3 vandenvietėse  (Gargždų, Balsėnų ir Vėžaičių (senosios)) iš gręžinių išgaunamo geriamojo vandens kokybė atitinka higienos normos nustatytus reikalavimus. 13 vandenviečių (Agluonėnų, Endriejavo, Girkalių, Kretingalės, Karklės, Kvietinių, Girininkų, Plikių, Lapių, Judrėnų, Veiviržėnų, Drevernos, Dauparų) siekiant užtikrinti higienos normos reikalavimus geriamojo vandens kokybei, pastatyti modernūs vandens gerinimo įrenginiai.

 

KRETINGALĖS VANDENVIETĖS VANDENS RUOŠYKLA

Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnusis vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-036, Kretingalės vandenvietėje 2012 metais pastatyta  vandens ruošykla. Ruošyklos pajėgumas yra 25 m3/h. Pagrindiniai technologiniai procesai:

 • vandens aeravimas slėginiame aeratoriuje;
 • vandenilio sulfido, geležies, amonio šalinimas slėginiuose filtruose;
 • fluoridų šalinimas atvirkštinio osmoso įrenginio pagalba;
 • vandens dezinfekavimas natrio hipochlorito tirpalu.

Ruošyklos darbas valdomas nuotoliniu būdu iš Klaipėdos mieste esančios AB „Klaipėdos vanduo“ centrinės dispečerinės.

Kretingalės vandens ruošykloje 2013 m. papildomai buvo sumontuoti vandens stabilizavimo įrenginiai, kurie pagerino į gyvenvietės vandentiekio tinklus tiekiamo geriamojo vandens stabilumo rodiklį, tokiu būdu sustabdytas intensyvus  tinklų vamzdynų korozijos procesas.

 

AGLUONĖNŲ IR ENDRIEJAVO VANDENVIEČIŲ VANDENS RUOŠYKLOS

Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnusis vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-092, Agluonėnų ir Endriejavo vandenvietėse 2013 metais  pastatytos vandens ruošyklos. Ruošyklų pajėgumas po 8 m3/h.

Pagrindiniai technologiniai procesai:

 • vandens aeravimas slėginiuose aeratoriuose;
 • vandenilio sulfido, geležies, amonio šalinimas slėginiuose filtruose;
 • fluoridų, natrio, chloridų šalinimas atvirkštinio osmoso įrenginio pagalba;
 • vandens dezinfekavimas natrio hipochlorito tirpalu.

Ruošyklų darbas bus valdomas nuotoliniu būdu iš Klaipėdos mieste esančios AB „Klaipėdos vanduo“ centrinės dispečerinės.

 

GIRKALIŲ VANDENVIETĖS VANDENS RUOŠYKLA

Iš Europos žemės ūkio fondo skirtų dalies lėšų pagal priemonę „Europa investuoja į kaimo vietoves“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų Girkalių vandenvietėje 2014 m. pastatyta moderni vandens ruošykla. Ruošyklos pajėgumas  - 8 m3/h. Pagrindiniai technologiniai procesai:

 • biologinis vandenilio sulfido šalinimas;
 • katalitinis geležies oksidavimas;
 • organinių medžiagų šalinimas;
 • geležies hidroksido, sieros nukošimas slėginiuose filtruose;
 • vandens prisotinimas deguonimi;
 • biologinis amonio oksidavimas (nitrifikacija);
 • fluoridų šalinimas atvirkštinio osmoso membranų pagalba;
 • praėjusio pro atvirkštinį osmosą vandens stabilizavimas;
 • nugeležinto vandens ir vandens, praėjusio pro osmosą ir stabilizavimo įrangą, sumaišymas;
 • vandens dezinfekavimas natrio hipochlorito tirpalu.

Ruošyklos darbas valdomas nuotoliniu būdu iš Klaipėdos mieste esančios AB „Klaipėdos vanduo“ centrinės dispečerinės.

 

KVIETINIŲ VANDENVIETĖS VANDENS RUOŠYKLA

Iš AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų Kvietinių vandenvietėje 2015 m. pastatyta vandens ruošykla. Visus ruošyklos įrangos montavimo, automatizacijos darbus atliko bendrovės darbuotojai, buvo perkami tik įrenginiai. Ruošyklos pajėgumas  - 4 m3/h. Pagrindiniai technologiniai procesai:

 • vandens aeravimas atvirame aeratoriuje;
 • vandenilio sulfido, amonio biologinis oksidavimas slėginiuose filtruose;
 • sieros nukošimas slėginiuose filtruose.

Ruošyklų darbas valdomas nuotoliniu būdu iš Klaipėdos mieste esančios AB „Klaipėdos vanduo“ centrinės dispečerinės.

 

KARKLĖS VANDENVIETĖS VANDENS RUOŠYKLA

2017 metų pradžioje AB „Klaipėdos vanduo“  Karklės vandenvietėje  pastatė vandens ruošyklą. Ruošyklos pajėgumas  - 3,0  m3/h. Pagrindiniai technologiniai procesai:

 • vandens prisotinimas deguonimi;
 • geležies hidroksido nukošimas;
 • biologinis amonio oksidavimas (nitrifikacija);
 • vandens dezinfekavimas natrio hipochlorito tirpalu.

Iš Karklės vandens ruošyklos vartotojams tiekiamas vanduo atitinka visus Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“. Ruošyklos darbas valdomas nuotoliniu būdu iš Klaipėdos mieste esančios AB „Klaipėdos vanduo“ centrinės dispečerinės.

 

VANDENTVARKOS ŪKIO PLĖTRA KLAIPĖDOS RAJONE

Klaipėdos rajone efektyviai vykdoma gręžinių pergręžimo programa, kuomet atliekami žvalgybiniai gręžimai ir kituose vandeninguose sluoksniuose ieškoma geros kokybės ar didesnio kiekio vandens. Radus geresnės kokybės vandenį, pergręžiamas vandenvietės gręžinys ir vanduo tiekiamas vartotojams. Taip 2014-2019 m. vandens kokybė pagerinta Plikių, Girkalių, Daugmantų, Judrėnų, Agluonėnų,  Kalnuvėnų, Lapių, Mėželių, Rokų, Pleškučių, SvencelėsŠiūparių, Balsėnų, Kalniškės, Pėžaičių gyvenvietėse.

2015 m. buvo atlikti visi rangos darbai pagal sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 1 dalis Nr. 2014/SUT.03-11. Šiuo projektu buvo nutiesta 13,4 km magistralinio vandentiekio linija iš Klaipėdos miesto  iki Priekulės mstl. su atšakomis į Mickų, Dituvos, Kuodžių gyvenvietes. Geriamasis vanduo minėtoms gyvenvietėms tiekiamas iš Klaipėdos miesto III-osios vandenvietės, kuris pilnai atitinka higienos normos reikalavimus.

2016 m. bendrovė gavo finansavimą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Šiuo metu yra įgyvendintos sutartys: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“,  „Geriamojo vandens įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai)“, kurių apimtyse 2019 m. įvykdyti: Trušelių, Mazūriškių, Kalotės, Ketvergių, Gropiškių, Minijos g. Priekulėje gyvenviečių vandentiekio tinklų prijungimai prie Klaipėdos m. vandens tiekimo sistemos, paklota magistralinė vandentiekio linija Klaipėda-Ketvergiai, pastatyti modernūs vandens gerinimo įrenginiai Veiviržėnų, Dauparų, Plikių, Drevernos, Judrėnų, Lapių gyvenvietėse.

Vykdant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“ įgyvendinti tinklų plėtros darbai Veiviržėnuose, Judrėnuose, Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m., Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose, Purmaliuose ir Kuliuose.

Vykdant projekto II-ojo etapo darbus planuojama pastatyti vandens gerinimo įrenginius Daukšaičiuose, Šiūpariuose, Žadeikiuose, Šalpėnuose iki 2020 m. liepos mėnesio.

svetainiu kurimas