Verslui

Svarbi informacija  Verslui

2019-09-12

AB „Klaipėdos vanduo“: į kvapų mažinimą investuota virš 21,2 mln. eurų

AB „Klaipėdos vanduo“: į kvapų mažinimą investuota virš 21,2 mln. eurų

Daugiau nei prieš 20 metų Dumpiuose pradėjo veikti AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla. Uostamiesčio gyventojų skundai dėl nuo valymo įrenginių sklindančios smarvės pirmąkart bendrovės darbuotojų ausis pasiekė 2000-aisias metais. Kad pažabotų nuotekų valykloje susidarančio dumblo kvapą, per pastarąjį dešimtmetį bendrovė į pažangesnes technologijas investavo daugiau nei 21,2 mln. eurų

Nuotekų valymas – ekologinis procesas

Į AB „Klaipėdos vanduo“ valyklą Dumpiuose suteka centralizuotais tinklais surenkamos nuotekos iš Klaipėdos, Gargždų ir Priekulės gyventojų bei pramonės įmonių.

Naudojant mechaninius ir biologinius valymo metodus iš nuotekų atskiriamas dumblas, kuris yra supūdomas ir išdžiovinamas, o nuskaidrintas vanduo išvalomas iki 98 proc. švarumo ir išleidžiamas į Kuršių marias.

„Kol neveikė Dumpių nuotekų valykla,  į Baltijos jūrą patekdavo pusiau apvalytos  miesto buitinės ir pramoninės nuotekos“, - aiškino Algirdas Špučys, laikinasis bendrovės generalinis direktorius.

Iki  2009  metų būtent  AB „Klaipėdos vanduo“ atviroje aikštelėje  sandėliuojamas  pūvantis dumblas buvo didžiausias smarvės šaltinis. Tačiau bendrovei pasistačius ir pradėjus dumblą pūdyti uždaruose rezervuaruose, jo nemalonus kvapas į aplinką beveik  nebesklinda.

„Svarbiausias mūsų nuotekų valyklos uždavinys, kad žmogaus kasdieninėje veikloje susidarę teršalai būtų išvalomi ir nepatektų į gamtą. Tai pasiekti mums pavyko. Tačiau visuomenė jau kelia kitus reikalavimus. Pastaraisiais metais iššūkiu tapo kvapų suvaldymas“, – sakė A. Špučys.

 

Problema – suminė tarša

Pernai Nacionalinio visuome nės sveikatos centro  laboratorija Dumpiuose  atliko  kvapo koncentracijos sklaidos  modeliavimą.

Tyrimo  rezultatai  aiškiai  parodė, kad leistinų 8 europinių kvapo vienetų izolinija ne tik kad neišeina iš nustatytų AB „Klaipėdos vanduo“ valyklos sanitarinės 500 metrų apsaugos zonos ribų, bet netgi nesiekia jos.

„Higienos normos neviršijamos, bet sumuojant taršą kartu su kitomis Dumpiuose veikiančiomis įmonėmis, prisidedame prie bendro fono ir aplinkinėms gyvenvietėms bei pietinei Klaipėdos daliai sukeliame diskomfortą. Todėl šiemet vėl investuojame į valyklos modernizaciją ir siekiame mažinti nemalonių kvapų sklaidą“, - teigė laikinasis bendrovės vadovas.

Pasak A. Špučio, kvapų emisijos į aplinką sumažinimui AB „Klaipėdos vanduo“ savo lėšomis parengė projektą ir dar šiais metais uždengs tris gravitacinius dumblo tankintuvus, sumontuos juose oro surinkimo bei valymo sistemą, kurią pasijungs prie veikiančių oro valymo įrenginių.

Darbai prasidės spalio mėnesį, jiems skirtas 120 000 eurų finansavimas.

„Dar viena planuojama priemonė – smėliagaudžių ir pirminių radialinių nusodintuvų uždengimas. Bet šita priemonė kur kas brangesnė, gali kainuoti 5-6 milijonus eurų“, - aiškino A.Špučys.

Tokia investicija neišvengiamai padidintų paslaugų kainas visiems AB „Klaipėdos vanduo“ klientams, tad bendrovė ieško kitų finansavimo šaltinių ar subsidijavimo galimybių.

Greta vykdomų projektų bendrovės atstovai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje dairosi pačių pažangiausių technologijų ar techninių sprendinių intensyvių kvapų pažabojimui.

Nagrinėjami ir analizuojami visi įmanomi nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo grandies technologinio proceso tobulinimo variantai, kad kuo greičiau ir efektyviau neutralizuoti nemalonius kvapus.

 

 

AB „Klaipėdos vanduo“ investicijos į kvapų mažinimą:

 

  • ·2009 m. – Pastatyti uždaro tipo dumblo  pūdymo  įrenginiai.  Po  pūdy- mo proceso gaunamas mažiau „kvapus“ dumblas. Projekto kaina 13,9 mln. eurų.
  • ·2013 m. – Pastatyti dumblo džiovinimo įrenginiai. Dumblo džiovinimo metu susidaręs išeinantis oras apvalomas nuo nemalonų kvapą sukeliančių medžiagų, o galutiniam kvapų pašalinimui naudojamas biofiltras. Investuota 6,66 mln. eurų.
  • ·2015 m. – Įrengta nuotekų valyklos nuotekų pritekėjimo kameros ven- tiliacinė sistema ir sumontuotas oro valymo įrenginys (biologinis filtras). Projekto vertė – 0,14 mln. eurų.
  • ·2017 m. – Nuotekų priėmimo pastate papildomai sumontuota automa- tinė dezinfekavimo ir kvapų neutralizavimo ozonu sistema.
  • ·2017 – 2018 m. įgyvendintos papildomos priemonės: pakeista 20 me- tų senumo įranga, atliktas oro tiekimo sistemos modernizavimas. Projekto vertė – 0, 41 mln. eurų.
  • ·2019 m. – Ruošiamais uždengti 3 gravitacinius tankintuvus. Projekto kaina - 0,12 mln. eurų.

 


svetainiu kurimas