DUKIki kada galima pranešti skaitiklių rodmenis?
Pranešti vandens ir/ar nuotekų skaitiklių rodmenis privalo:
juridiniai asmenys - iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.
fiziniai asmenys - iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.
Kas yra „apskaitos veikla“ ir kas yra atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis? Kas juos sudaro?

Apskaitos veikla, kaip geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo kainos dalis, Lietuvos vandens vartotojams pradėta nustatyti nuo 2004-10-13, įsigaliojus Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodikos pakeitimui. Apskaitos veikla - tai yra pardavimo tarnybos sąnaudų kiekis gyventojams (vartotojams) - daugiabučiam namui bute ir įvade bei individualiam namui įvade. Pardavimų tarnybos sąnaudos, kurias leidžiama įskaičiuoti į apskaitos veiklą, sudaro pardavimo tarnybos darbuotojų (išskyrus darbuotojų, kurie keičia karšto vandens skaitiklius) darbo užmokestis ir socialinis draudimas, šalto vandens apskaitos prietaisų nusidėvėjimas, remonto, priežiūros, metrologinės patikros, sąskaitų siuntimo ir kitos sąnaudos.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis skaičiuojamas vadovaujantis kita metodika. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2008 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. O3-73, nurodė, kol bus patvirtinta Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, savivaldybių tarybos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį skaičiuoja vadovaudamosi Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodikos 108 punkto nuostatomis, reglamentuojančiomis karšto vandens pardavimo kainos skaičiavimą.

Pagal šią metodiką, yra suskaičiuotas 0,63 Eur su PVM atsiskaitomųjų  karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam objektui. Į mokestį įskaičiuotos tik tiesiogiai su karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatavimu susijusios sąnaudos: karšto vandens skaitiklius keičiančių darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, karšto vandens apskaitos prietaisų nusidėvėjimas, remonto, priežiūros, metrologinės patikros sąnaudos.

Leidžiamos įskaičiuoti į apskaitos veiklą ir į atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį sąnaudos nesidubliuoja. Apskaitos veikla yra didesnė todėl, kad jose įskaičiuotos pardavimo tarnybos darbuotojų, aptarnaujančių klientus, darbo užmokestis ir socialinis draudimas, sąskaitų siuntimo ir kitos sąnaudos. Tuo tarpu į atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį įskaičiuotos vien tik su karšto vandens skaitiklių eksploatavimu susijusios sąnaudos.

Kaip deklaruoti vandens skaitiklių rodmenis, kai jie yra pakeičiami?
Sąskaita pagal senųjų skaitiklių rodmenis bet kokiu atveju išrašoma, vadovaujantis vandens apskaitos prietaisų nuėmimo-įrengimo aktu, norint, kad ir naujai įrengtų skaitiklių rodmenys patektų į einamojo mėnesio sąskaitą, reikalinga skambinti ir pranešti rodmenis telefonais, nurodytais sąskaitoje, arba  elektroniniu paštu: rodmenys@vanduo.lt.