Sutarčių sudarymas

Visi prašymus, dokumentus prašome siųsti el. paštu klientai@vanduo.lt

Informacija telefonu (8-46) 220 2201. Šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo - pardavimo sutartis
Sutarties sudarymui juridinio asmens atstovas turi pateikti:
 • Nustatytos formos prašymą  arba laisvos formos prašymą
            
 • Pažymą apie linijinių inžinerinių statinių - vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų - statybos užbaigimą (naujam objektui);
 • Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
 • Patalpų nuosavybės dokumento kopiją arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties kopiją;
 • Vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);
 • Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku aktą (kai patalpos perimtos iš kito abonento);
 • Jei Juridinis asmuo išleis nuotekas su padidintomis taršos elementų koncentracijomis, jis prašyme nurodo  teršiančių komponentų dydžius, kurias nori deklaruoti sutartyje. Bendrovės ekologė derina sutartines taršos elementų koncentracijas, kokias leidžia deklaruoti sutartyje. Nuotekų mėginių paėmimo schemą Abonentas derina su mūsų bendrovės Nuotekų tinklų skyriaus  specialistais (tel. (8-46) 397012);
 • Rodmenų suderinimo akto formą rasite čia

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų abonentams sutarties bendroji dalis, galioja nuo 2024-01-01

1A. Šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas, kai patalpos yra išnuomotos iš patalpų savininko:

1A. Šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas, kai patalpos yra išnuomotos iš patalpų savininko: 

Nuomininkas užpildo nustatytos formos prašymą: 

 • Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją; 

 • Patalpų nuosavybės dokumento kopiją; patalpų nuomos ar panaudos sutarties kopiją; 

 • Jei patalpų nuomos ar panaudos sutartis registruota registrų centre – išrašo iš Registrų centro kopiją; 

 • Jei patalpų nuomos ar panaudos sutartis registruota registrų centre, daroma terminuota sutartis su patalpų nuomininku; 

 • Jei patalpų nuomos ar panaudos sutartis nėra registruota registrų centre; daroma trišalė sutartis su Vandens tiekėju, nuomininku ir patalpų savininku; 

 • Vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas); 

 • Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku aktą (kai patalpos perimtos iš kito abonento);

 • Rodmenų suderinimo akto formą rasite čia 

2. Sutartis dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais

Sutarties dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais sudarymui juridinio asmens atstovas turi pateikti:

 • Pažymą apie linijinių inžinerinių statinių – lietaus nuotekų tinklų – statybos užbaigimą (naujam objektui);
 • Žemės sklypo nuosavybės dokumento kopiją;
 • Žemės sklypo planą;
 • Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
 • Vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats Juridinio asmens vadovas);
 • Jei Juridinio asmens teritorija priskiriama potencialiai teršiamoms teritorijoms, - paviršinių nuotekų mėginių paėmimo schemą suderina su mūsų bendrovės Nuotekų tinklų skyriaus specialistais tel. (8-46) 397012.

             Prašymas sudaryti sutartį dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais

            Sutartis dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais ir paviršinių nuotekų tvarkymo bendroji dalis, galioja nuo 2024-01-01

3. Elektroninių paslaugų teikimo sutartis

Elektroninių paslaugų teikimo sutarties dėl apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimo internetu bei elektroninės sąskaitos gavimo sudarymui prašome pateikti nustatytos formos prašymą arba laisvos formos prašymą.

Prašymas sudaryti elektroninių paslaugų teikimo sutartį

4. Laikinosios vandens vartojimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymas statybos laikotarpiui

Norint sudaryti laikinąją vandens ir nuotekų vartojimo tvarkymo sutartį statybos laikotarpiui, prašome užpildyti prašymą:

Prašymas sudaryti sutartį
6. Sutartis dėl geriamojo vandens pirkimo į talpas

Norint nusipirkti geriamojo vandens į savo talpas, sutarties sudarymui prašome užpildyti prašymą:

Prašymas sudaryti galimybę nusipirkti geriamojo vandens

8. Nuotekų priėmimo ir tvarkymo sutartis (bei prašymas sutarčiai sudaryti)

Atvežamų nuotekų priėmimo ir tvarkymo sutarties sudarymui turi pateikti

 • Nustatytos formos prašymą  arba laisvos formos prašymą:
                 prašymas sudaryti nuotekų priėmimo ir tvarkymo sutartį
 • Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
 • Vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);
 • Prašyme nurodyti  atvežamų nuotekų taršos elementų koncentracijas, kurias nori deklaruoti sutartyje. Bendrovės ekologė ir nuotekų valymo tarnybos vadovas derina sutartines taršos elementų koncentracijas, kokias leidžia deklaruoti sutartyje.

               ATVEŽAMŲ NUOTEKŲ PRIĖMIMO REGLAMENTAS