DUK: Klientų aptarnavimas

DUK: Klientų aptarnnavimasKur kreiptis dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo?

Aktualią informaciją apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymą rasite: Skiltyje kaip tapti klientu : https://www.vanduo.lt/prisijungimo-prie-tinklu-tvarka/

Norint nutraukti paslaugų teikimo sutartį, reikia pateikti laisvos formos prašymą el. paštu info@vanduo.lt arba atvykti adresu Ryšininkų g. 11, Klaipėda, į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ

Kokie teisės aktai reguliuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikimą ir gavimą?

Pagrindiniai teisės aktai, reguliuojantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikimą ir gavimą, yra: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas AKTUALI REDAKCIJA

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 AKTUALI REDAKCIJA

Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 AKTUALI REDAKCIJA

Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 AKTUALI REDAKCIJA

Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 172 AKTUALI REDAKCIJA

Kodėl sutartyse nenurodytos paslaugų kainos?

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tam, kad pasikeitus kainoms nereiktų iš naujo pasirašyti sutarties specialiųjų sąlygų, paslaugų ir mėnesinio mokesčio kaina nėra įrašoma.

Kaip tapti AB „Klaipėdos vanduo“ klientu?

Jei kreipiatės dėl atskiros vandens apskaitos sistemos įrengimo ir sutarties sudarymo buto ar patalpų padalijimo atveju, tuomet turite:

· užpildyti ir pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti https://www.vanduo.lt/prisijungimo-prie-tinklu-tvarka/ Užpildykite prašymo prisijungimo sąlygoms gauti formą: Priedas nr. 1 ir Išsiųskite prašymą el. paštu: naujasklientas@vanduo.lt

arba atvykti jo užpildyti į mūsų artimiausią KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ Su prašymu reikia pateikti pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotas patalpas ir teises į jas (pageidautina ne senesnį kaip 1 metų). pagal išduotas prisijungimo sąlygas parengti projektą. Prašymą sutarčiai sudaryti galite pateikti el. paštu naujasklientas@vanduo.lt arba atvykę į artimiausią mūsų KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ https://www.vanduo.lt/kontaktai/.