Papildomai teikiamų paslaugų verslui aprašasLaboratorinės paslaugos Klaipėdoje (geriamojo vandens tyrimas)
Paslaugos pavadinimas Geriamojo vandens tyrimai.
Paslaugos aprašas Atliekami geriamojo vandens tyrimai. 
Kam teikiama paslauga Fiziniams ir juridiniams asmenims, nepriklausomai, ar jie yra AB „Klaipėdos vanduo“ klientai.
Paslaugos užsakymas

Užpildant prašymo formą ir ją atsiunčiant el. paštu klientai@vanduo.lt 

Prašymo forma: Vandens tyrimai

Prašymo forma: Papildomi vandens tyrimai

Paslaugos teikimo eiga Klientas prašymą dėl paslaugos užsakymo bendrovei pateikia el. paštu. Užsakymo prašyme nurodoma kliento vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefonas, el. paštas ir pažymimos pageidaujami vandens tyrimai. Pagal gautą užsakymą  išrašoma PVM sąskaita faktūra už paslaugas, kuri klientui išsiunčiama apmokėjimui el. paštu. Apmokėjęs sąskaitą, klientas pristato į įmonę vandenį. Atlikus tyrimą, klientui el. paštu išsiunčiamas tyrimų protokolas.
Paslaugos terminai Tyrimų atlikimo trukmė nuo 2 iki 10 darbo dienų. Kai kurie tyrimai gali trukti nuo 14 iki 20 darbo dienų.
Papildoma informacija

VANDENS MĖGINIŲ PAĖMIMAS CHEMINIAMS TYRIMAMS

Geriamojo vandens cheminiams tyrimams vanduo pilamas į 1 - 2 litrų švarią stiklinę ar plastikinę tarą. Ši tara negali  būti nuo vaisvandenių, nes nuo to priklauso tyrimų tikslumas.
Mėginių paėmimo procedūra:
­Prieš imant mėginį, keletą minučių leidžiama vandeniui tekėti, kad ištekėtų visas užsistovėjęs vanduo;
Butelis sandariai uždaromas.

VANDENS MĖGINIŲ PAĖMIMAS MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS

Geriamojo vandens mikrobiologiniams tyrimams reikia paimti specialiai tam skirtą indą, atvykus į AB „Klaipėdos vanduo“ laboratoriją arba įsigyti vaistinėje du sterilius indelius po 100 ml, kurie skirti šlapimo tyrimams.
Mėginių paėmimo procedūra:
­Prieš imant mėginį keletą minučių leidžiama vandeniui tekėti, kad ištekėtų visas užsistovėjęs vanduo;
­Pripylus vandens, butelis iš karto uždaromas;
­Butelio kamščio vidus turi būti švarus ir negali liestis prie paviršių (pirštų ir kt.);
Vandens mėginys turi būti pristatytas tą pačią dieną arba laikomas šaldytuve (5±3)°C ne ilgiau 24 val.

MĖGINIŲ PRIĖMIMAS

Geriamojo vandens mėginiai Klientų aptarnavimo centre priimami pirmadienį, antradienį ir trečiadienį nuo 07:30 iki 15:00 val.

Informacijai dėl atliekamų mikrobiologinių tyrimų:

Mėginiai, kolonijas sudarančių vienetų 22°C temperatūroje tyrimui atlikti priimami tik pirmadienį ir antradienį nuo 07:30 iki 15:00 val.

Kainoraštis Geriamojo vandens, nuotekų laboratorijos tyrimų kainoraštis.xlsx
Apmokėjimas už paslaugas Klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra už tyrimus pagal galiojančius įkainius ir išsiunčiama el. paštu. Vandens mėginį atvežti tyrimams klientas gali tik apmokėjęs sąskaitą. 

Informacija atnaujinta 2022-12-15

Laboratorinės paslaugos Dumpiuose (nuotekų tyrimas)
Paslaugos pavadinimas Nuotekų tyrimai, Uosių g. 8, Dumpiai, Klaipėda, Lietuva
Paslaugos aprašas Atliekamas nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio tyrimas, pateikiami tiriamų rodiklių duomenys (tyrimo rezultatų protokolas).
Kada teikiama paslauga Klientai, norintys ištirti nuotekas,  paviršinį vandenį, dumblą ar dirvožemį, gali pristatyti nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio mėginį į laboratoriją.
Kam teikiama paslauga

Visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, nepriklausomai, ar jie yra „Klaipėdos vandenų“ klientai.

Paslaugos užsakymas

Tai yra vienkartinė paslauga, kuri užsakoma raštu užpildant užsakymo formą. 

Prašymo forma: 1. Nuotekų, paviršinio vandens tyrimai

Prašymo forma: 2. Dumblo ar dirvožemio tyrimai

  • Jeigu klientas pristato nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio mėginį, tuomet mėginys turi būti pateiktas į laboratoriją adresu Uosio g. 8, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. 
  • Mėginiai į laboratoriją tyrimams priimami: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 7.30 iki 14 val.
  • Pietų pertraukos metu (nuo 12 val. iki 12:30 val.) mėginiai tyrimams nepriimami.
  • Užsakymo forma bus pildoma pristačius mėginį.

PASTABA: Jei klientai nėra įsitikinę, kokius nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio rodiklius jiems reikia ištirti, konsultacijai su laboratorijos darbuotoju skambinti numeriu +37046220220 ir spausti 2 arba pasitarti dėl tiriamų rodiklių galima pačioje laboratorijoje.

Paslaugos teikimo eiga

Jeigu klientas pristato nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ar dirvožemio mėginį į laboratoriją, tuomet mėginiai turi atitikti reikalavimus:

  • Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimams reikia 1–3 l mėginio švarioje stiklinėje ar plastikinėje taroje (kuo daugiau tyrimų atliekama, tuo daugiau reikia mėginio).
  • Naftos tyrimams reikia apie 1 l mėginio stiklinėje taroje.
  • Riebalų nustatymui mėginiai pristatomi 200 ml stikliniame inde.
  • Dumblo, dirvožemio tyrimams reikia apie 300 g mėginio bet kokioje švarioje taroje. 
Tyrimo rezultatų protokolas klientui bus pateiktas el. paštu / paštu arba atsiimant laboratorijoje.
Papildoma bendra informacija
  • Tyrimų atlikimo trukmė paprastai svyruoja nuo 3 iki 10 darbo dienų.
  • Kai kurie tyrimai gali trukti nuo 14 iki 20 darbo dienų (pvz., kai tiriami riebalai, nafta, metalai).
Kainoraštis Geriamojo vandens, nuotekų laboratorijos tyrimų kainoraštis.xlsx
Apmokėjimas už paslaugas Po paslaugos suteikimo klientui išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugą pagal galiojančius tarifus.
Pakartotinis nuotekų mėginio prašymas

Užpildytą prašymo formą siųsti el. paštu: info@vanduo.lt

Parsisiųsti prašymo formą

Informacija atnaujinta 2022-12-15

Nuotekų išvežimo paslauga

Turintys vietinį buitinių nuotekų šalinimą, dėl nuotekų išvežimo gali kreiptis į šiuos vežėjus

Paslaugos pavadinimas Nuotekų išvežimas mobiliosiomis transporto priemonėmis
Paslaugos aprašas Pagal kliento prašymą mobiliosiomis transporto priemonėmis surenkamos ir išvežamos buitinės nuotekos
Kam teikiama paslauga Fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo sutartį
Paslaugos užsakymas Pateikiamas prašymas sutarties sudarymui, sudarius sutartį ir jau norint pasinaudoti paslauga, skambinama tel. 846 220 220 pasirenkant numerį 7
Paslaugos teikimo eiga Suderintu laiku važiuojama pas klientą, atlikus paslaugą, išrašoma sąskaita ir išsiunčiama klientui.
Paslaugos terminai Paslaugos atlikimo terminas priklauso nuo užsakymų skaičiaus.
Papildoma informacija Vežamos tik buitinės nuotekos
Kainoraštis Nuotekų išvežimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kainoraštis
Apmokėjimas už paslaugą  -

Informacija atnaujinta 2021-10-14

Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais
Paslaugos pavadinimas Paslaugos, susijusios su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais
Paslaugos aprašas Paslaugos teikiamos klientams, gavus iš jų  prašymą ir garantavus apmokėjimą
Kam teikiama paslauga

Paslaugos teikiamos juridiniams, fiziniams asmenis nepriklausomai ar jie yra sudarę sutartį su AB "Klaipėdos vanduo" 

Vykdant remonto ar avarijų likvidavimo darbus, kai reikalingas uždarymas, klientas turi pateikti nustatytos formos prašymą. 

Prašymo forma (pdf)

Paslaugos užsakymas Siunčiant prašymą el. paštu info@vanduo.lt
Paslaugos teikimo eiga Gavus kliento prašymą, atsakingi įmonės asmenys susisiekia su klientu per 3 d.d. ir suderina darbų atlikimo laiką ir apimtis. Skubiais atvejais susisiekiama ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po prašymo pateikimo.
Paslaugos terminai Pagal susitarimą su klientu
Papildoma informacija -
Kainoraštis Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais kainoraštis.xlsx
Apmokėjimas už paslaugą Už suteiktas paslaugas klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra  pagal galiojančius tarifus ir išsiunčiama  el. paštu arba pristatoma paštu. Fiziniams asmenims, kurie yra įmonės abonentai, mokėtina už paslaugas suma įtraukiama į to mėnesio sąskaitą už vandenį ir nuotekas.

Informacija atnaujinta 2022-12-15

Paslaugos susijusios su transporto priemonės laikymu
Paslaugos pavadinimas Lengvojo automobilio laikymas AB „Klaipėdos vanduo" teritorijoje
Paslaugos aprašas Klientai laiko savo automobilį AB „Klaipėdos vanduo" teritorijoje, adresu Ryšininkų g. 11, Klaipėda. 
Kam teikiama paslauga Juridiniams, Fiziniams asmenis
Paslaugos užsakymas Siunčiamas prašymas el. paštu: info@vanduo.lt, Klientas užpildo reikalingą informaciją sutarčiai sudaryti, forma pridedama. 
Paslaugos terminai Neterminuota sutartis su nutraukimo galimybe. 
Papildoma informacija Automobilis į AB „Klaipėdos vanduo" teritoriją patenka nuskaičius automobilio valstybinius numerius. 
Kainoraštis 1 mėn. automobilio laikymo kaina yra nurodoma Bendrovės tinklalapyje (https://www.vanduo.lt/papildomai-teikiamos-paslaugos-gyventojams/). 
Apmokėjimas už paslaugą Kiekvieną mėnesį klientui išrašomas mokestis už automobilio parkavimą bendroje Bendrovės teikiamų paslaugų sąskaitoje. Jeigu Klientas nėra sudaręs geriamojo vandens ir nuotekų vartojimo sutarties, jam išrašoma atskira PVM sąskaita-faktūra, kuri pateikiama tik „Elektroninių sąskaitų ir rodmenų deklaravimo" sistemoje (prisijungimo adresas https://esaskaita.vanduo.lt ).

Informacija atnaujinta 2022-03-30

Siunčiamas prašymas el. paštu: info@vanduo.lt, Klientas užpildo reikalingą informaciją sutarčiai sudaryti, forma pridedama. 
Rodmenų kontrolės paslaugos, susijusios su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu
Paslaugos pavadinimas Rodmenų kontrolės paslaugos, susijusios su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu
Paslaugos aprašas • Apskaitos prietaisų ir uždaromosios armatūros plombavimas.
• Skubus plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas kientui pageidaujant, kai atvykstama per 4 darbo valandas nuo iškvietimo užregistravimo.
• Plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas kientui pageidaujant.
• Kontrolieriaus dalyvavimas priešgaisrinių sklendžių bandymo ir/ar derinimo darbuose pas klientą.
Kam teikiama paslauga Juridiniams asmenis nepriklausomai ar jie yra sudarę sutartį su AB "Klaipėdos vanduo" ir nėra skolingi už vandens tiekimo ir/ar nuotekų paslaugas.
Paslaugos užsakymas Užpildant formą (prisegti formą), siunčiant prašymą el. paštu rodmenys@vanduo.lt , skambinant telefonu 8 46 220 220.
Paslaugos teikimo eiga Gavus prašymą atlikti paslaugą, telefonu derinamas laikas su klientu, suderinus laiką vykstama į vietą atlikti paslaugos.
Paslaugos terminai • Skubus plombų nuėmimas: 4 darbo val. nuo prašymo gavimo
• Kt. paslaugos per 3 d.d. nuo prašymo gavimo
Papildoma informacija Kai kurie užsakymai gali užtrukti ilgiau nuo 3 d.d. iki 5  d.d.
Kainoraštis Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainos.xlsx
Apmokėjimas už paslaugą Klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra už paslaugą pagal galiojančius tarifus ir išsiunčiama el. paštu arba pristatoma paštu.

Informacija atnaujinta 2022-12-15

Skystųjų atliekų tvarkymo, aktyvaus dumblo ir nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis
Paslaugos pavadinimas Skystųjų atliekų  ir nuotekų, atvežamų mobiliosiomis transporto priemonėmis  priėmimas ir tvarkymas, aktyvaus dumblo pardavimas
Paslaugos aprašas AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje, adresu Uosių g. 8, Dumpių k., priimamos mobiliosiomis transporto priemonėmis atvežamos skystosios atliekos, nuotekas bei parduodamas aktyvus dumblas
Kam teikiama paslauga Fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems pasirinktai paslaugai sutartį.
Paslaugos užsakymas Aptarta sutartyje
Paslaugos teikimo eiga Aptarta sutartyje
Paslaugos terminai Nėra
Kainoraštis Skystųjų atliekų  ir nuotekų, atvežamų mobiliosiomis transporto priemonėmis  priėmimo ir tvarkymo, aktyvaus dumblo pardavimo kainoraštis
Apmokėjimas už paslaugą  -

Informacija atnaujinta 2021-10-14

Vandens apskaitos prietaisų eksploatavimas daugiabučiuose namuose
Paslaugos pavadinimas Vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir keitimas daugiabučių namų gyvenamose/negyvenamose patalpose
Paslaugos aprašas Vandens apskaitos prietaisų keitimas daugiabučių namų butuose, vandens apskaitos mazgų įrengimas, vandens apskaitos prietaisų keitimas dėl neeilinės patikros
Kam teikiama paslauga AB "Klaipėdos vanduo" esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie turi vandens apskaitos prietaisą.
Paslaugos užsakymas Pateikiant laisvos formos prašymą el. paštu klientai@vanduo.lt; info@vanduo.lt arba pateikus prašymą AB "Klaipėdos vanduo" klientų aptarnavimo skyriuje. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu (8 46) 220 220.
Paslaugos teikimo eiga Klientui pateikus užsakymą, per 5 d.d. su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito data ir laikas. Nuėmus vandens apskaitos prietaisą, į jo vietą pastatomas kitas su galiojančią patikra apskaitos prietaisas. Surašomas apskaitos prietaiso pakeitimo aktas 3 egzemplioriais, kuriuos pasirašo bendrovės atstovas ir klientas (arba jo atstovas). Vienas egzempliorius paliekamas klientui, o kiti lieka bendrovei. Toliau atsiskaitymas už suvartotą vandenį vyksta pagal naujai įrengtą apskaitos prietaisą.
Jei klientas pageidauja atlikti neeilinė patikrą - nuimtas apskaitos prietaisas pristatomas metrologinei patikrai. Jei patikros metu bus nustatyta, kad apskaitos prietaisas viršija leistinas paklaidų reikšmes, tuomet bus perskaičiuojami mokesčiai už vandenį, o skaitiklio patikros ir pakeitimo išlaidas padengs pats vandens tiekėjas. Jei patikros metu bus nustatyta, kad apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių, tuomet mokesčiai už vandenį neperskaičiuojami ir klietas padengia skaitiklio patikros ir pakeitimo išlaidas.
Paslaugos terminai Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo
Papildoma informacija Dalis papildomu paslaugų teikiamos kliento pageidavimu tik tuomet, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučio namo patalpose. Jei reikia pakeisti vandens uždarymo ventilį, klientas pasirūpina vandens tiekimo atjungimu į jam priklausančias patalpas.
Kainoraštis Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainos.xlsx
Apmokėjimas už paslaugą Klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra už paslaugą pagal galiojančius tarifus ir atsiunčiama el. paštu arba pristatoma paštu.

Informacija atnaujinta 2022-12-15

Vandens apskaitos prietaisų eksploatavimas pastatų įvaduose
Paslaugos pavadinimas Vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir keitimas pastatų įvaduose
Paslaugos aprašas Vandens apskaitos prietaisų keitimas pastatų įvaduose, vandens apskaitos mazgų įrengimas, vandens apskaitos prietaisų keitimas dėl neeilinės patikros
Kam teikiama paslauga AB "Klaipėdos vanduo" esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie turi vandens apskaitos prietaisą.
Paslaugos užsakymas Pateikiant laisvos formos prašymą el. paštu klientai@vanduo.ltinfo@vanduo.lt arba pateikus prašymą AB "Klaipėdos vanduo" klientų aptarnavimo skyriuje. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu (8 46) 220 220.
Paslaugos teikimo eiga Klientui pateikus užsakymą, per 5 d.d. su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito data ir laikas. Nuėmus vandens apskaitos prietaisą, į jo vietą pastatomas kitas su galiojančią patikra apskaitos prietaisas. Surašomas apskaitos prietaiso pakeitimo aktas, kurį pasirašo bendrovės atstovas ir klientas (arba jo atstovas). Pagrindinė akto dalis pasilieka įmonėje, o akto šaknelė paliekama klientui. Toliau atsiskaitymas už suvartotą vandenį vyksta pagal naujai įrengtą apskaitos prietaisą.
Jei klientas pageidauja atlikti neeilinė patikrą - nuimtas apskaitos prietaisas pristatomas metrologinei patikrai. Jei patikros metu bus nustatyta, kad apskaitos prietaisas viršija leistinas paklaidų reikšmes, tuomet bus perskaičiuojami mokesčiai už vandenį, o skaitiklio patikros ir pakeitimo išlaidas padengs pats vandens tiekėjas. Jei patikros metu bus nustatyta, kad apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių, tuomet mokesčiai už vandenį neperskaičiuojami ir klietas padengia skaitiklio patikros ir pakeitimo išlaidas.
Paslaugos terminai Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo
Papildoma informacija Dalis papildomu paslaugų teikiamos kliento pageidavimu tik tuomet, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučio namo patalpose. Jei reikia pakeisti vandens uždarymo ventilį, klientas pasirūpina vandens tiekimo atjungimu į jam priklausančias patalpas.
Kainoraštis Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainos.xlsx
Apmokėjimas už paslaugą Klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra už paslaugą pagal galiojančius tarifus ir atsiunčiama el. paštu arba pristatoma paštu.

Informacija atnaujinta 2022-12-15

Vandens apskaitos prietaisų patikra
Paslaugos pavadinimas Vandens apskaitos prietaisų reguliavimas, smulkus remontas ir patikra.
Paslaugos aprašas Atliekamas kliento pateikto vandens apskaitos prietaiso plovimas, smulkus remontas, reguliavimas ir metrologinė patikra. Patikra atliekama su sertifikuota įranga.
Kam teikiama paslauga Visiems fiziniams ar juridiniams asmenims
Paslaugos užsakymas Tai yra vienkartinė paslauga, kuri užsakoma atvykus į apskaitos priežiūros skyrių ir raštu užpildžius laisvos formos prašymą bei kartu pristačius vandens apskaitos prietaisus, kuriems bus atliekama paslauga.
Paslaugos teikimo eiga Vandens apskaitos prietaisai išplaunami, atliekamas smulkus jų remontas. skaitikliai sumontuojami  į skaitiklių patikros įrenginį, sureguliuojami ir, vadovaujantis patikros metodika, atliekama patikra. Skaitikliai, kurių paklaidos neviršija leistinų paklaidų ribos, plombuojami. Telefonu ar elektroniniu paštu klientas gaus pranešimą apie paslaugos įvykdymą. Apskaitos prietaisus klientas turi atsiimti  per 30 k.d. Atsiimant prietaisus, klientas gauna ir patikros sertifikatus.
Paslaugos terminai Paslauga atliekama per 30 - 45 kalendorines dienas. 
Papildoma informacija Vandens apskaitos prietaisai tikrinami tik iki 50 mm skersmens. Kaina priklauso nuo prietaiso diametro.
Kainoraštis Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainos.xlsx
Apmokėjimas už paslaugą Po paslaugos suteikimo klientuio išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugas pagal galiojančius tarifus.

Informacija atnaujinta 2022-12-15