Žemės kasinėjimo darbų leidimo derinimas

Žemės kasinėjimo darbų leidimo derinimas:

  • Atsiųskite laišką el. paštu projektai@vanduo.lt kartu su lydinčiais dokumentais;
  • Laiške nurodykite objekto, kuriam imamas kasinėjimo darbų leidimas adresą;
  • Lydintys dokumentai:
    1. Žemės kasinėjimo darbų leidimo forma, kartu su derinimo aktu;
    2. Suderintas projekto brėžinys su AB Klaipėdos vanduo atstovo antspaudu, - suderinta, pagal kurį bus vykdomi darbai;