Papildomai teikiamos paslaugos gyventojamsGeodezinės veiklos ir kitos paslaugos
Paslaugos pavadinimas Geodezinės veiklos paslaugos
Paslaugos aprašas Naujai ir anksčiau pastatytų inžinerinių tinklų išpildomųjų geodezinių nuotraukų sudarymas klientams, vykdantiems prijungimus prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Paslaugos teikiamos Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono sav. teritorijose.
Kam teikiama paslauga Fiziniams asmenims 
Paslaugos užsakymas Užpildant prašymo formą ir ją atsiunčiant el. paštu prijungimai@vanduo.lt 
Paslaugos teikimo eiga Klientas prašymą dėl paslaugos užsakymo bendrovei pateikia el. paštu. Užsakymo prašyme nurodoma kliento vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefonas, el. paštas ir pažymimos pageidaujamos geodezinės veiklos paslaugos. Pagal gautą užsakymą  išrašoma PVM sąskaita faktūra už paslaugas, kuri klientui išsiunčiama apmokėjimui el. paštu. Gavus patvirtinimą apie apmokėtą sąskaitą formuojamas ir teikiamas užsakymas paslaugos tiekėjui, kuris  atlieka požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinius matavimus, parengia geodezines nuotraukas - popieriniame variante (pdf formatu) ir skaitmeninėje laikmenoje (dwg formatu). Parengtos geodezinės nuotraukos pateikiamos klientui el. paštu arba tiesiogiai (jam atvykus į bendrovę).
Paslaugos terminai Paslaugos atliekamos per 30 (trisidešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo  dienos. Užsakymas paslaugos tiekėjui pateikiamas tik po apmokėjimo už paslaugas.
Papildoma informacija Kartais paslaugos tiekimas gali užtrukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
Kainoraštis Geodezinės veiklos paslaugų kainoraštis
Apmokėjimas už paslaugą Klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra už paslaugas pagal galiojančius įkainius ir išsiunčiama el. paštu. Gautą sąskaitą klientas turi apmokėti per 5 darbo dienas.

Informacija atnaujinta 2021-10-14

Geriamojo vandens, nuotekų laboratorijos tyrimai

Geriamojo vandens, nuotekų laboratorijos tyrimų kainos

Eilės Nr.Paslaugos pavadinimasKaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVM
1. Geriamojo vandens, komunalinių, gamybinių, paviršinių nuotekų laboratoriniai tyrimai
1.1. Aliuminis (spektrometrinis metodas) 8 9,57
1.2. Aliuminis (AAS) 18 21,39
1.3. Amonis (spektrometrinis metodas) 5 5,72
1.4. Arsenas (AAS) 18 21,39
1.5. Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (detergentai) 10 12,12
1.6. Bichromatinė oksidacija (ChDSCr ) 8 9,86
1.7. Biocheminis deguonies suvartojimas ( BDSn ) 7 8,51
1.8. Bendrasis azotas (Kjeldalio metodu) 16 19,3
1.9. Bendrasis azotas (srauto analizės metodas FIA) 8 9,58
1.10. Bendrasis fosforas (spektrometrinis metodas) 8 9,1
1.11. Benzenas 24 28,73
1.12. Benzpirenas 49 59,57
1.13. Boras (spektrometrinis) 10 11,87
1.14. Bromatas (jonų chromotografija) 8 9,72
1.15. Chloridas (titravimo) 5 6,52
1.16. Chloridas (jonų chromotografija) 6 7,26
1.17. Chloro kiekis 5 5,52
1.18. Chromas (AAS) 12 14,52
1.19. Cianidai (spektrometrinis) 15 18,07
1.20. Cinkas (AAS) 12 14,52
1.21. Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai (benzo-b-fluorantenas, benzo-k- fluorantenas, benzo-ghiperilenas, indeno-1,2,3-cd-pirenas) 56 67,95
1.22. Deguonies ištirpusio vandenyje nustatymas elektrometriniu metodu 4 4,37
1.23. Drumstumas 3 3,73
1.24. Fluoridas (jonų chromotografija) 6 7,26
1.25. Fluoridas, chloridas, sulfatas, nitratas (jonų chromotografija) 18 21,3
1.26. Fluoridas (potenciometrinis) 9 11,38
1.27. Fosfatų fosforas (spektrometrinis) 6 6,74
1.28. Geležis (AAS) 9 11,31
1.29. Geležis, bendroji (spektrometriškai) 7 8,66
1.30. Gyvsidabris (AAS) 12 14,52
1.31. H2S ir sulfidai 6 7,26
1.32. Haloformų suma 27 32,59
1.33. Hidrokarbonatai 4 4,66
1.34. Kadmis (AAS) 12 14,52
1.35. Kalcis (kompleksometrinis) 4 4,57
1.36. Kalcis (jonų chromatografija) 6 7,26
1.37. Kalis (AAS) 15 18,18
1.38. Kalis (jonų chromatografija) 6 6,79
1.39. Kietumas (bendras) 5 5,47
1.40. Kjeldalio azotas (Kjeldalio metodu) 9 10,91
1.41. Kvapo slenkstinė vertė 2 2,87
1.42. Magnis (kompleksometrinis) 4 4,57
1.43. Magnis (jonų chromatografija) 6 6,79
1.44. Manganas (AAS) 18 21,39
1.45. Manganas (spektrometrinis) 7 8,17
1.46. Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) 25 30,25
1.47. Natris (AAS) 15 18,18
1.48. Natris (jonų chromatografija) 6 6,79
1.49. Nikelis (AAS) 12 14,52
1.50. Nitratas (spektrometrinis) 5 6,59
1.51. Nitratas (jonų chromatografija) 7 9,01
1.52. Nitratai (srauto analizės metodas FIA) 6 7,72
1.53. Nitritai (srauto analizės metodas FIA) 5 5,46
1.54. Nitritas (spektrometrinis) 4 4,81
1.55. Nitritų, nitratų suma (srauto analizės metodas FIA) 6 7,72
1.56. Organinė anglis 30 36,8
1.57. Permanganato indeksas 6 6,95
1.58. Permangamatinė oksidacija ChDSMn 5 5,59
1.59. Pesticidai (aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas) 50 60,7
1.60. Pesticidų suma 30 36,3
1.61. Riebalų nustatymas Soksleto metodu 10 12,64
1.62. Savitasis elektros laidis 2 3,02
1.63. Selenas (AAS) 18 21,39
1.64. Skonio slenkstinė vertė 4 4,84
1.65. Spalva 3 4,19
1.66. Stibis (AAS) 9 11,31
1.67. Sulfatas (jonų chromatografija) 6 7,26
1.68. Sulfatas (turbidimetrinis) 7 8,77
1.69. Šarmingumas 5 6,05
1.70. Švinas (AAS) 12 14,52
1.71. Tetrachloretenas, trichloretenas 18 21,39
1.72. 1,2 - dichloretanas 8 9,52
1.73. Vandenilio jonų koncentracija pH 2 2,5
1.74. Varis (AAS) 12 14,52
1.75. Nuotekų paruošimas metalų nustatymui 11 13,31
1.76. Skendinčios medžiagos 5 5,99
1.77. Natris, kalis, kalcis, magnis (jonų chromotografija) 18 21,78
2. Bakteriologiniai tyrimai
2.1. Kolonijas sudarantys vienetai 220C temperatūroje 3 3,59
2.2. Kolonijas sudarantys vienetai 370C temperatūroje 3 3,29
2.3. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (membraninio filtravimo metodu) 6 6,92
2.4. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (tikimiausiojo skaičiaus metodu) 6 7,45
2.5. Kolifiorminės bakterijos 4 4,39
2.6. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) 4 4,39
2.7. Žarniniai enterokokai 3 4,13
3. Dumblo, dirvožemio laboratoriniai tyrimai
3.1. Bendrasis azotas 16 19,3
3.2. Bendrasis fosforas 10 11,71
3.3. Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) 25 30,61
3.4. Sausoji liekana 5 6,03
3.5. Sausosios masės nuostolių nustatymas (organinės medžiagos) 5 5,99
3.6. Vandenilio jonų koncentracija pH dumble 3 3,33
3.7. Dumblo paruošimas metalų nustatymui 11 13,31
4. Mėginių paėmimas
4.1. Nuotekų mėginio paėmimas 7 8,47
4.2. Vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, kolonėlių, vandentiekio tinklų 3 3,63
4.3. Vandens mėginio paėmimas iš šulinio, atviro telkinio 3 3,63
4.4. Grunto, dumblo mėginio paėmimas 7 8,47
4.5. 1 Transporto paslauga 1 nuvykimas (mieste) 7 8,47
  1 Transporto paslaugos už miesto ribų 0,80 Eur/km    

Informacija atnaujinta 2021-10-14

Nuotekų išvežimo paslauga

Turintys vietinį buitinių nuotekų šalinimą, dėl nuotekų išvežimo gali kreiptis į šiuos vežėjus

Paslaugos pavadinimas Nuotekų išvežimas mobiliosiomis transporto priemonėmis
Paslaugos aprašas Pagal kliento prašymą mobiliosiomis transporto priemonėmis surenkamos ir išvežamos buitinės nuotekos
Kam teikiama paslauga Fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo sutartį
Paslaugos užsakymas Pateikiamas prašymas sutarties sudarymui, sudarius sutartį ir jau norint pasinaudoti paslauga, skambinama tel. 846 220 220 pasirenkant numerį 7
Paslaugos teikimo eiga Suderintu laiku važiuojama pas klientą, atlikus paslaugą, išrašoma sąskaita ir išsiunčiama klientui.
Paslaugos terminai Paslaugos atlikimo terminas priklauso nuo užsakymų skaičiaus.
Papildoma informacija Vežamos tik buitinės nuotekos
Kainoraštis Nuotekų išvežimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kainoraštis
Apmokėjimas už paslaugą  -

Informacija atnaujinta 2021-10-14

Paslaugos, susijusios su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais
Paslaugos pavadinimas Paslaugos, susijusios su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais
Paslaugos aprašas Paslaugos teikiamos klientams, gavus iš jų  prašymą ir garantavus apmokėjimą
Kam teikiama paslauga Paslaugos teikiamos juridiniams, fiziniams asmenis nepriklausomai ar jie yra sudarę sutartį su AB "Klaipėdos vanduo" 
Paslaugos užsakymas Siunčiant prašymą el. paštu info@vanduo.lt
Paslaugos teikimo eiga Gavus kliento prašymą, atsakingi įmonės asmenys susisiekia su klientu per 3 d.d. ir suderina darbų atlikimo laiką ir apimtis. Skubiais atvejais susisiekiama ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po prašymo pateikimo.
Paslaugos terminai Pagal susitarimą su klientu
Papildoma informacija -
Kainoraštis Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais kainoraštis
Apmokėjimas už paslaugą Už suteiktas paslaugas klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra  pagal galiojančius tarifus ir išsiunčiama  el. paštu arba pristatoma paštu. Fiziniams asmenims, kurie yra įmonės abonentai, mokėtina už paslaugas suma įtraukiama į to mėnesio sąskaitą už vandenį ir nuotekas.

Informacija atnaujinta 2021-10-14

Paslaugos susijusios su transporto leidimais ir laikymu (Naujiena 2021-10-14)
Eil. Nr.Paslaugos pavadinimasMato vnt.Kaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVM
1. Lengvojo automobilio laikymas įmonės teritorijoje mėn. 35 42,35
2. Leidimas transportui vnt. 10 12,1

Informacija atnaujinta 2021-10-14

Rodmenų kontrolės paslaugos, susijusios su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu
Paslaugos pavadinimas Rodmenų kontrolės paslaugos, susijusios su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu
Paslaugos aprašas • Apskaitos prietaisų ir uždaromosios armatūros plombavimas.
• Skubus plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas kientui pageidaujant, kai atvykstama per 4 darbo valandas nuo iškvietimo užregistravimo.
• Plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas kientui pageidaujant.
• Kontrolieriaus dalyvavimas priešgaisrinių sklendžių bandymo ir/ar derinimo darbuose pas klientą.
Kam teikiama paslauga Fiziniams asmenis nepriklausomai ar jie yra sudarę sutartį su AB "Klaipėdos vanduo" ir nėra skolingi už vandens tiekimo ir/ar nuotekų paslaugas.
Paslaugos užsakymas Užpildant formą (prisegti formą), siunčiant prašymą el. paštu rodmenys@vanduo.lt , skambinant telefonu 8 46 220 220.
Paslaugos teikimo eiga Gavus prašymą atlikti paslaugą, telefonu derinamas laikas su klientu, suderinus laiką vykstama į vietą atlikti paslaugos.
Paslaugos terminai • Skubus plombų nuėmimas: 4 darbo val. nuo prašymo gavimo
• Kt. paslaugos per 3 d.d. nuo prašymo gavimo
Papildoma informacija Kai kurie užsakymai gali užtrukti ilgiau nuo 3 d.d. iki 5  d.d.
Kainoraštis  Rodmenų kontrolės paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų  eksploatavimu kainoraštis
Apmokėjimas už paslaugą Klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra už paslaugą pagal galiojančius tarifus, suma apmokėjimui pridedama prie pagrindinės sąskaitos už suteiktas vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo paslaugas.
Skystųjų atliekų tvarkymo, aktyvaus dumblo ir nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis paslaugos
Paslaugos pavadinimas Skystųjų atliekų  ir nuotekų, atvežamų mobiliosiomis transporto priemonėmis  priėmimas ir tvarkymas, aktyvaus dumblo pardavimas
Paslaugos aprašas AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje, adresu Uosių g. 8, Dumpių k., priimamos mobiliosiomis transporto priemonėmis atvežamos skystosios atliekos, nuotekas bei parduodamas aktyvus dumblas
Kam teikiama paslauga Fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems pasirinktai paslaugai sutartį.
Paslaugos užsakymas Aptarta sutartyje
Paslaugos teikimo eiga Aptarta sutartyje
Paslaugos terminai Nėra
Kainoraštis Skystųjų atliekų  ir nuotekų, atvežamų mobiliosiomis transporto priemonėmis  priėmimo ir tvarkymo, aktyvaus dumblo pardavimo kainoraštis
Apmokėjimas už paslaugą  -

Informacija atnaujinta 2021-10-14

Vandens apskaitos prietaisų eksploatavimas daugiabučiuose namuose
Paslaugos pavadinimas Vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir keitimas daugiabučių namų gyvenamose/negyvenamose patalpose
Paslaugos aprašas Vandens apskaitos prietaisų keitimas daugiabučių namų butuose, vandens apskaitos mazgų įrengimas, vandens apskaitos prietaisų keitimas dėl neeilinės patikros
Kam teikiama paslauga AB "Klaipėdos vanduo" esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie turi vandens apskaitos prietaisą.
Paslaugos užsakymas Pateikiant laisvos formos prašymą el. paštu klientai@vanduo.lt; info@vanduo.lt arba pateikus prašymą AB "Klaipėdos vanduo" klientų aptarnavimo skyriuje. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu (8 46) 220 220.
Paslaugos teikimo eiga Klientui pateikus užsakymą, per 5 d.d. su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito data ir laikas. Nuėmus vandens apskaitos prietaisą, į jo vietą pastatomas kitas su galiojančią patikra apskaitos prietaisas. Surašomas apskaitos prietaiso pakeitimo aktas 3 egzemplioriais, kuriuos pasirašo bendrovės atstovas ir klientas (arba jo atstovas). Vienas egzempliorius paliekamas klientui, o kiti lieka bendrovei. Toliau atsiskaitymas už suvartotą vandenį vyksta pagal naujai įrengtą apskaitos prietaisą.
Jei klientas pageidauja atlikti neeilinė patikrą - nuimtas apskaitos prietaisas pristatomas metrologinei patikrai. Jei patikros metu bus nustatyta, kad apskaitos prietaisas viršija leistinas paklaidų reikšmes, tuomet bus perskaičiuojami mokesčiai už vandenį, o skaitiklio patikros ir pakeitimo išlaidas padengs pats vandens tiekėjas. Jei patikros metu bus nustatyta, kad apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių, tuomet mokesčiai už vandenį neperskaičiuojami ir klietas padengia skaitiklio patikros ir pakeitimo išlaidas.
Paslaugos terminai Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo
Papildoma informacija Dalis papildomu paslaugų teikiamos kliento pageidavimu tik tuomet, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučio namo patalpose. Jei reikia pakeisti vandens uždarymo ventilį, klientas pasirūpina vandens tiekimo atjungimu į jam priklausančias patalpas.
Kainoraštis Vandens apskaitos prietaisų eksploatavimas daugiabučiuose namuose kainoraštis
Apmokėjimas už paslaugą Klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra už paslaugą pagal galiojančius tarifus ir atsiunčiama el. paštu arba pristatoma paštu.

Informacija atnaujinta 2021-10-15

Vandens apskaitos prietaisų eksploatavimas pastatų įvaduose
Paslaugos pavadinimas Vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir keitimas pastatų įvaduose
Paslaugos aprašas Vandens apskaitos prietaisų keitimas pastatų įvaduose, vandens apskaitos mazgų įrengimas, vandens apskaitos prietaisų keitimas dėl neeilinės patikros
Kam teikiama paslauga AB "Klaipėdos vanduo" esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, kurie turi vandens apskaitos prietaisą.
Paslaugos užsakymas Pateikiant laisvos formos prašymą el. paštu klientai@vanduo.ltinfo@vanduo.lt arba pateikus prašymą AB "Klaipėdos vanduo" klientų aptarnavimo skyriuje. Taip pat paslaugą galima užsakyti paskambinus telefonu (8 46) 220 220.
Paslaugos teikimo eiga Klientui pateikus užsakymą, per 5 d.d. su klientu susisiekiama jo nurodytu telefonu ir suderinama vizito data ir laikas. Nuėmus vandens apskaitos prietaisą, į jo vietą pastatomas kitas su galiojančią patikra apskaitos prietaisas. Surašomas apskaitos prietaiso pakeitimo aktas, kurį pasirašo bendrovės atstovas ir klientas (arba jo atstovas). Pagrindinė akto dalis pasilieka įmonėje, o akto šaknelė paliekama klientui. Toliau atsiskaitymas už suvartotą vandenį vyksta pagal naujai įrengtą apskaitos prietaisą.
Jei klientas pageidauja atlikti neeilinė patikrą - nuimtas apskaitos prietaisas pristatomas metrologinei patikrai. Jei patikros metu bus nustatyta, kad apskaitos prietaisas viršija leistinas paklaidų reikšmes, tuomet bus perskaičiuojami mokesčiai už vandenį, o skaitiklio patikros ir pakeitimo išlaidas padengs pats vandens tiekėjas. Jei patikros metu bus nustatyta, kad apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių, tuomet mokesčiai už vandenį neperskaičiuojami ir klietas padengia skaitiklio patikros ir pakeitimo išlaidas.
Paslaugos terminai Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo
Papildoma informacija Dalis papildomu paslaugų teikiamos kliento pageidavimu tik tuomet, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučio namo patalpose. Jei reikia pakeisti vandens uždarymo ventilį, klientas pasirūpina vandens tiekimo atjungimu į jam priklausančias patalpas.
Kainoraštis Vandens apskaitos prietaisų eksploatavimas pastatų įvaduose kainoraštis
Apmokėjimas už paslaugą Klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra už paslaugą pagal galiojančius tarifus ir atsiunčiama el. paštu arba pristatoma paštu.

Informacija atnaujinta 2021-10-15

Vandens apskaitos prietaisų patikra
Paslaugos pavadinimas Vandens apskaitos prietaisų reguliavimas, smulkus remontas ir patikra.
Paslaugos aprašas Atliekamas kliento pateikto vandens apskaitos prietaiso plovimas, smulkus remontas, reguliavimas ir metrologinė patikra. Patikra atliekama su sertifikuota įranga.
Kam teikiama paslauga Visiems fiziniams ar juridiniams asmenims
Paslaugos užsakymas Tai yra vienkartinė paslauga, kuri užsakoma atvykus į apskaitos priežiūros skyrių ir raštu užpildžius laisvos formos prašymą bei kartu pristačius vandens apskaitos prietaisus, kuriems bus atliekama paslauga.
Paslaugos teikimo eiga Vandens apskaitos prietaisai išplaunami, atliekamas smulkus jų remontas. skaitikliai sumontuojami  į skaitiklių patikros įrenginį, sureguliuojami ir, vadovaujantis patikros metodika, atliekama patikra. Skaitikliai, kurių paklaidos neviršija leistinų paklaidų ribos, plombuojami. Telefonu ar elektroniniu paštu klientas gaus pranešimą apie paslaugos įvykdymą. Apskaitos prietaisus klientas turi atsiimti  per 30 k.d. Atsiimant prietaisus, klientas gauna ir patikros sertifikatus.
Paslaugos terminai Paslauga atliekama per 30 - 45 kalendorines dienas. 
Papildoma informacija Vandens apskaitos prietaisai tikrinami tik iki 50 mm skersmens. Kaina priklauso nuo prietaiso diametro.
Kainoraštis Vandens apskaitos prietaisų patikros kainoraštis
Apmokėjimas už paslaugą Po paslaugos suteikimo klientuio išrašoma ir pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už paslaugas pagal galiojančius tarifus.

Informacija atnaujinta 2021-10-15