Daugiabučių namų gyvenamose/negyvenamose patalpose

      Vandens apskaitos mazgas montuojamas patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5oC, lengvai pasiekiamoje vietoje, patogioje rodmenų nuskaitymui ir eksploatacijai, galimai arčiausiai prie vandentiekio stovo. Vandens skaitiklio ir jo pajungimo dalių neturi veikti mechaniniai perkrovimai dėl vamzdyno poveikio. Prieš skaitiklį neturi būti sumontuoti jokie kiti prietaisai, išskyrus schemoje pavaizduotus. Papildomų pajungimų ar atsišakojimų vandentiekio stove ar prieš skaitiklį negali būti. Skaitiklis montuojamas horizontaliai, skaičiavimo mechanizmu į viršų. Už vandens skaitiklio turi būti sumontuotas prevencinis atbulinio srauto vožtuvas. Rekomenduojama už vandens skaitiklio sumontuoti papildomą ventilį.

Vandens apskaitos mazgas

Naudojamos medžiagos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Vandens skaitiklis DN 15 mm, skaitiklio ilgis L=80 mm arba L=110 mm  (pateikia AB „Klaipėdos vanduo)

Vnt.

1

2.

Ventilis 

Vnt.

1

4*.

Plieninis cinkuotas vamzdis 

Vnt.

2

5.

Mova

Vnt.

2

6.

Skaitiklio prijungimo antgaliai

Kompl.

2

7**.

Atbulinio srauto vožtuvas DN 15 mm

Vnt.

1

*Vietoj plieninių cinkuotų vamzdžių galima naudoti ir kitokius geriamam ar karštam vandeniui skirtus tvirtos konstrukcijos vamzdžius (pvz.: varinius, storasienius plastikinius ir t.t).

**Atbulinio srauto vožtuvas gali būti rengiamas prieš arba už vandens uždarymo ventilio.