Kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (gyventojams)

AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio nustatymo kainos nustatytos 2021-11-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais Nr. T11-317, T11-318 bei 2021-12-22 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais Nr. T2-301 ir T2-302, įsigalioja nuo 2022-02-01.

Paslaugos Kaina eurais be PVM Kaina eurais su PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3 :  1,65 2,00
1.1. Geriamojo vandens tiekimo  0,77 0,93
1.2. Nuotekų tvarkymo  0,88 1,06
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3 :  1,63 1,97
2.1. Geriamojo vandens tiekimo  0,76 0,92
2.2. Nuotekų tvarkymo  0,87 1,05
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo ar individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, Eur/m3 : 1,59 1,92
3.1. Geriamojo vandens tiekimo 0,73 0,88
3.2. Nuotekų tvarkymo 0,86 1,04
4. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn. 0,73 0,88
5. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, Eur/namui per mėn.  2,42 2,93
6. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 0,98 1,19