Kainos

AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos, vienašališkai nustatytos 2020 m. kovo 30 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-224, įsigalioja nuo 2020-05-01:

Paslaugos

Kaina eurais, be PVM

Kaina eurais, su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3 :

1,43

1,73

1.1. Geriamojo vandens tiekimo

0,71

0,86

1.2. Nuotekų tvarkymo

0,72

0,87

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m:

1,35

1,63

2.1. Geriamojo vandens tiekimo

0,67

0,81

2.2. Nuotekų tvarkymo

0,68

0,82

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m:

1,34

1,62

3.1. Geriamojo vandens tiekimo

0,67

0,81

3.2. Nuotekų tvarkymo

0,67

0,81

4. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.:

4.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

1,26

1,52

4.2. kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti

0,69

0,83

5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, Eur/namui per mėn.

4,14

5,01

6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:

6.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.,

1,63

1,97

6.2. kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti, Eur/namui per mėn.

0,9

1,09