DUK: Projektų derinimas

DUK: Projektų derinimasIš kur gauti žemės sklypo planą / nuosavybės dokumentus?
Žemės sklypo planą, žemės sklypo ar įregistruotų statinių nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinančius dokumentus teikia VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“.
Jei prisijungsiu tik prie nuotekų tinklo, kaip atsiskaitinėsiu už paslaugas?
Klientams, kurie turi nuosavą vandens šaltinį (vandens gręžinį, šulinį) ir jungiasi prie centralizuoto nuotekų tinklo, apskaityti gręžinio ar šulinio vandenį įrengiamas vandens apskaitos prietaisas, kuris naudojamas buitinėms reikmėms pastato viduje. Tokiu būdu suvartojamas vandens kiekis prilyginimas išleidžiamų nuotekų kiekiui ir taikomas nuotekų šalinimo paslaugos tarifas. Jei norite naudotis gręžiniu ar šuliniu laistymo reikmėms, turite palikti atskirą atšaką laistymui į lauką, kuria suvartotas vanduo nebus išleidžiamas į buitinį nuotakyną ir suvartotas vanduo nebus apskaitomas bei apmokestinimas.
Naudoju nuosavo gręžinio vandenį, tačiau netoli yra miesto vandentiekis. Ar galima vandenį gauti ir iš miesto vandentiekio, ir iš gręžinio?
Name (pastate) vanduo gali būti imamas tik iš miesto vandentiekio jo nesujungiant su kitais vandens šaltiniais per namo vidaus vandentiekio sistemą ar kitaip, nes tai draudžia Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekio ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.
Kaip suderinti projektą?
Klientas ar kliento pasirinktas projektuotojas turi pateikti prašymą projekto derinimui Priedas nr. 2 kartu su lydinčiais dokumentais prašymą projekto derinimui prašymą atsiųskite el. paštu: naujasklientas@vanduo.lt
Kokius dokumentus reikia pateikti norint prisijungti?
Prašymą tinklų prijungimui prašome teikti prieš pradedant vykdyti rangos darbus, tuomet AB „Klaipėdos vanduo” pateiks Jums tinkamą pasiūlymą. Užpildykite prašymą Priedas nr. 3 ir pateikite su prašymu lydinčius dokumentus. Išsiųskite prašymą el. paštu: naujasklientas@vanduo.lt