Nuosavi namai

Šalto geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui reikalinga pateikti šiuos dokumentus: 

Privataus gyvenamojo namo savininkui:

Dokumentus galima siųsti el. paštu klientai@vanduo.lt arba paštu, adresu Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda.