Kaip tapti klientuI Etapas. Dokumentų pateikimas prisijungimo sąlygoms gauti
Dokumentų pateikimas prisijungimo sąlygoms gauti

Prašymus galite pateikti klientų aptarnavimo centruose adresu:

 • Ryšininkų g. 11, Klaipėda
 • Laugalių g. 2b, Gargždai

Atkreipiame dėmesį, kad prašymas, gautas po darbo valandų, registruojamas kitą darbo dieną, todėl, planuojant darbus, prašome tai įvertinti.

Prisijungimo sąlygų išdavimo terminas – 10 d. d.;

II Etapas. Veiksmai gavus prisijungimo sąlygas

Veiksmai gavus prisijungimo sąlygas:

 • Jeigu  AB „Klaipėdos vanduo" prisijungimo sąlygose nurodyta, kad galima supaprastinta tinklų statyba, (vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atšakos yra atvestos iki sklypo ribos, o pastatas yra esamas ir užbaigtas statyti 100 %) vadovaujantis žemiau nurodytais dokumentais galite savo sklype be projekto vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą.

 • · Jeigu  AB „Klaipėdos vanduo" prisijungimo sąlygose nurodyta, kad reikalinga pateikti projektą.
  • Reikia kreiptis į lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų dalies) projektuotoją ir užsisakyti projektavimo paslaugą.
  • Projektuotojas pagal statybos techninius reglamentus (STR), bendrovės prisijungimo sąlygas ir bendrovės standartus turi paruošti lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projektą.

III Etapas. Projekto derinimas

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas ir jo derinimas:

 • Klientas ar kliento pasirinktas projektuotojas turi pateikti prašymą projekto derinimui Priedas nr. 2 kartu su lydinčiais dokumentais
 • Prašymą atsiųskite el. paštu: naujasklientas@vanduo.lt

Prašymus galite pateikti klientų aptarnavimo centruose adresu:

 • Ryšininkų g. 11, Klaipėda
 • Laugalių g. 2b, Gargždai

- Jeigu statybai yra reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kreiptis į Klaipėdos miesto ar rajono savivaldybes.

- Klientas, iš AB „Klaipėdos vanduo“ gavęs suderintą projektą, atlieka tinklų statybos darbus pagal suderintą projektą.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymas, gautas po darbo valandų, registruojamas kitą darbo dieną, todėl, planuojant darbus, prašome tai įvertinti.

Konsultacijos projektų derinimo klausimais:

 • Konsultacijos teikiamos telefonu 8 46 220220 ir klientų aptarnavimo centre Ryšininkų g. 11, Klaipėdoje antradieniais ir ketvirtadieniais 13:00 - 16:00 val. 
 • Rūpimą klausimą bet kuriuo metu galite užduoti siunčiant užklausas el. paštu  projektai@vanduo.lt

Projektų derinimo laikotarpiai:

Pirmą kartą teikiamų projektų peržiūrų terminai: Pakartotinai teikiamų projektų peržiūrų terminai:
Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų – 20 d. d. Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų – 10 d. d.
Elektros, ryšių, dujų ir kt. inž. tinklų – 10 d. d. Elektros, ryšių, dujų ir kt. inž. tinklų – 5 d. d.
NŽT sutikimo gavimui – 5 d. d. NŽT sutikimo gavimui – 5 d. d.
Suvestinio plano – 5 d. d. Suvestinio plano – 5 d. d.
IV Etapas: Prisijungimas prie centralizuotų tinklų

Prisijungimas prie centralizuotų tinklų:

 • Jeigu norite prisijungti prie bendrovės eksploatuojamų tinklų užpildykite prašymą Priedas nr. 3 ir pateikite su prašymu lydinčius dokumentus.
 • Išsiųskite prašymą el. paštu: naujasklientas@vanduo.lt

Prašymus galite pateikti klientų aptarnavimo centruose adresu:

 • Ryšininkų g. 11, Klaipėda
 • Laugalių g. 2b, Gargždai

- Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau, kaip 5 d. d. iki planuojamo darbo datos

- Prašyme nurodykite kokius darbus prašote atlikti: 

  • Hidraulinio bandymo priėmimui
  • Prisijungimas prie tinklų
  • Tinklų praplovimas
  • TV diagnostika
  • kt. darbai

Atkreipiame dėmesį, kad prašymas, gautas po darbo valandų, registruojamas kitą darbo dieną, todėl, planuojant darbus, prašome tai įvertinti.

V etapas: Tinklų pridavimas

Tinklų pridavimas

 • Jums reikės užpildyti prašymą dėl tinklų pridavimo Priedas nr. 4 ir pateikti lydinčius dokumentus:
  • Žemės sklypo savininkų, bendraturčių sutikimas, jei jungiamasi per svetimą sklypą ar žemės sklypas priklauso bendrosios nuosavybės teise; 
  • Tinklų savininko(-ų) sutikimas, jungiantis prie privačių tinklų; 
  • Geodezinė nuotrauka (.pdf ir .dwg formatais);
  • Kadastro byla (reikalinga bendro naudojimo tinklų pridavimo atveju); 
  • Vandens tyrimo protokolas.
  • Buitinių nuotekų tinklų TV diagnostikos ataskaita (jeigu buvo daryta ne AB „Klaipėdos vanduo“;
  • Įgaliojimas (jeigu projektas rengtas daugiau nei vienam turtiniam vienetui ir prašymą pasirašo vienas objekto savininkas).
  • Išrašas iš nekilnojamojo turto registro
 • Išsiųskite prašymą el. paštu: naujasklientas@vanduo.lt

Prašymus galite pateikti klientų aptarnavimo centruose adresu:

 • Ryšininkų g. 11, Klaipėda
 • Laugalių g. 2b, Gargždai

- Prašymai priimami jeigu klientas jau yra pasiklojęs tinklus ir juos prisijungęs prie miesto vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų pagal AB „Klaipėdos vanduo“ reikalavimus

- Darbai turi būti atliekami pagal pateiktus reikalavimus: 

  • Statybos techninio reglamento 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“
  • Prisijungimo sąlygas
  • Bendrovės patvirtintus standartus

Atkreipiame dėmesį, kad prašymas, gautas po darbo valandų, registruojamas kitą darbo dieną, todėl, planuojant darbus, prašome tai įvertinti.

VI etapas: Sutarties sudarymas

Šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pirkimo pardavimo sutarties sudarymas sudarymas

Prašymus galite pateikti klientų aptarnavimo centruose adresu:

 • Ryšininkų g. 11, Klaipėda
 • Laugalių g. 2b, Gargždai

Jeigu tarnybos nustatytų trūkumų, dėl kurių laikinas naudojimasis paslaugomis yra galimas

 • Jums reikės užpildyti prašymą dėl laikinos sutarties sudarymo Priedas nr. 6

Atkreipiame dėmesį, kad prašymas, gautas po darbo valandų, registruojamas kitą darbo dieną, todėl, planuojant darbus, prašome tai įvertinti.