Kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms)

AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos, vienašališkai nustatytos 2020 m. kovo 30 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  nutarimu Nr. O3E-224, įsigalioja nuo 2020-05-01:

Paslaugos pavadinimas

Kaina Eur be PVM

Kaina Eur su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, Eur/m3:

1,43

1,73

1.1. Geriamojo vandens tiekimo

0,76

0,92

1.2. Nuotekų tvarkymo:

0,67

0,81

1.2.1. nuotekų surinkimo

0,33

0,40

1.2.2. nuotekų valymo

0,18

0,22

1.2.3. dumblo tvarkymo

0,16

0,19

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3:

1,34

1,62

2.1. Geriamojo vandens tiekimo

0,67

0,81

2.2. Nuotekų tvarkymo:

0,67

0,81

2.2.1. nuotekų surinkimo

0,33

0,40

2.2.2. nuotekų valymo

0,18

0,22

2.2.3. dumblo tvarkymo

0,16

0,19

3. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.

5,17

6,26

4. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn., diferencijuojant ją pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus:

4.1. Vandens apskaitos prietaisų -

4.1.1. diametras 15 mm

2,25

2,72

4.1.2. diametras 20 mm

2,95

3,57

4.1.3. diametras 25 mm

3,8

4,60

4.1.4. diametras 32 mm

5,07

6,13

4.1.5. diametras 40 mm

6,66

8,06

4.1.6. diametras 50 mm

27,95

33,82

4.1.7. diametras 80 mm

47,54

57,52

4.1.8. diametras 100 mm

63,29

76,58

4.1.9. diametras 125 mm

103,43

125,15

4.1.10. diametras 150 mm

120,76

146,12

4.2. Nuotekų apskaitos prietaisų

153,24

185,42

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/m3

0,13

0,16

6. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,018

0,022

7. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,014

0,017

8. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,006

0,007

9. Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina, Eur/t

46,22

55,93

10. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t

5,42

6,56

11. Atvežto tankinto 10 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t

8,56

10,36