Kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms)

AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio nustatymo kainos nustatytos 2021-11-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais Nr. T11-317, T11-318 bei 2021-12-22 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais Nr. T2-301 ir T2-302, įsigalioja nuo 2022-02-01.

Paslaugos Kaina eurais be PVM Kaina eurais su PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, Eur/m3:  1,68 2,03
1.1. Geriamojo vandens tiekimo  0,82 0,99
1.2. Nuotekų tvarkymo:  0,86 1,04
1.2.1. nuotekų surinkimo 0,46 0,56
1.2.2. nuotekų valymo 0,21 0,25
1.2.3. dumblo tvarkymo 0,19 0,23
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo ar individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, Eur/m3 : 1,59 1,92
2.1. Geriamojo vandens tiekimo  0,73 0,88
2.2. Nuotekų tvarkymo:  0,86 1,04
2.2.1. nuotekų surinkimo 0,46 0,56
2.2.2. nuotekų valymo 0,21 0,25
2.2.3. dumblo tvarkymo 0,19 0,23
3. Vidutinį geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.  2,68 3,24
4.  Vidutinį geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn., diferencijuojant ją pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus:    
4.1. Vandens apskaitos prietaisų -
4.1.1. diametras 15 mm  1,29 1,56
4.1.2. diametras 20 mm 1,69 2,04
4.1.3. diametras 25 mm 2,14 2,59
4.1.4. diametras 32 mm 2,45 2,96
4.1.5. diametras 40 mm 5,09 6,16
4.1.6. diametras 50 mm 22,5 27,23
4.1.7. diametras 80 mm 27,2 32,91
4.1.8. diametras 100 mm 28,8 34,85
4.1.9. diametras 125 mm 47,58 57,57
4.1.10. diametras 150 mm 49,47 59,86
4.2. Nuotekų apskaitos prietaisų 53,11 64,26
5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą abonentams Eur/m3  0,12 0,15
6. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m 0,016 0,019
7. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m 0,013 0,016
8. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m 0,005 0,006
9. Atvežto sausinto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina, Eur/t  15,53 18,79
10. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t  4,63 5,60
11. Atvežto tankinto 10 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t  6,35 7,68