DUK: Rodmenų deklaravimas

DUK: Rodmenų deklaravimasKaip deklaruoti vandens skaitiklio rodmenis?

Deklaruoti rodmenis ir apmokėti sąskaitas galite mūsų tinklapyje: https://savitarna.vanduo.lt

· Deklaruoti rodmenis ir apmokėti sąskaitas galite naudojantis internetine bankininkyste („Įmokos ir mokesčiai“ - įmokos gavėjo kodas 62651).

· Jei sąskaitas apmokate ne internetu (popierine sąskaita), tuo atveju rodmenis įrašykite į sąskaitą prieš atlikdami apmokėjimą.

Apskaitos prietaiso rodmenis deklaruokite tik vienu iš išvardintu būdu.

Kaip deklaruoti vandens skaitiklio rodmenis jei sąskaitoje mokėjimo suma 0,00 €?
Tuo atveju, kai sąskaitoje mokėjimo suma yra 0,00 (nulis) Eur, vandens apskaitos prietaisų rodmenis turite deklaruoti https://savitarna.vanduo.lt arba elektroniniu paštu rodmenys@vanduo.lt
Kaip skaičiuojama sąskaita jei pamiršote deklaruoti rodmenis?
Nepranešus rodmenų, suvartoto vandens kiekis einamąjį mėnesį apskaičiuojamas pagal dvylikos mėnesių, einančių prieš mėnesį, kurį Vartotojas nedeklaravo geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų, vidutinį vandens suvartojimą. Vartotojui deklaravus geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, vandens kiekis, apskaičiuotas pagal vidutinį vandens suvartojimą, patikslinamas pagal deklaruotus skaitiklių rodmenis.
Iki kada galima pranešti skaitiklių rodmenis?
Vandens ir/ar nuotekų skaitiklių rodmenis reikia pranešti iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės
Kaip deklaruoti rodmenis, kai patikrinamas/pakeičiamas vandens apskaitos prietaisas (skaitiklis)?
Tą mėnesį, kai yra pakeistas/įrengtas vandens apskaitos prietaisas arba atliktas jo rodmenų patikrinimas, deklaruoti rodmenų nereikia. Vandens apskaitos prietaiso keitimo/įrengimo/ patikrinimo metu specialisto surašyti ir akte užfiksuoti rodmenys priimami kaip klientų deklaruojami. Šį faktą matysite mokėjimo pranešime, kurį gausite kitą mėnesį po akto surašymo. Klientų prašome savarankiškai deklaruoti rodmenis tik po to, kai gausite mokėjimo pranešimą
Ar galima patiems nuimti vandens apskaitos prietaiso plombą?
Savavališkai nutraukti šalto vandens skaitiklio plombą griežtai draudžiama! Apie numatomus atlikti darbus gyventojas privalo informuoti AB „Klaipėdos vanduo“ https://savitarna.vanduo.lt arba elektroniniu apštu rodmenys@vanduo.lt. Sutartu laiku atvykęs bendrovės darbuotojas užfiksuos vandens skaitiklio rodmenis ir nuims plombą. Tik tuomet bus galima vykdyti darbus. Juos baigus, gyventojas privalo vėl informuoti bendrovę „Klaipėdos vanduo“ ir sudaryti sąlygas sutartu laiku užplombuoti vandens skaitiklį.
Kur kreiptis jei atliekate vamzdynų remontą ir reikia nuimti plombas?
Jei atliekate vamzdyno remonto darbus dėl plombų nuėmimo prašymą pateikti galite https://savitarna.vanduo.lt arba elektroniniu apštu rodmenys@vanduo.lt .
Kur kreiptis jei gavote pranšimą dėl planuojamo vandens apskaitos prietaisų patikrinimo?
Jei gavote pranešimą dėl planuojamo vandens apskaitos prietaisų patikrinimo turite kreiptis pranešime nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu rodmenys@vanduo.lt .
Ar AB „Klaipėdos vanduo“ turiu deklaruoti karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis?
Taip, AB “Klaipėdos vanduo“ turite deklaruoti šalto ir karšo vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Rodmenis galite deklaruoti mūsų tinklapyje: https://savitarna.vanduo.lt , naudojantis internetine bankininkyste arba įrašant į sąskaitą prieš atliekant mokėjimą.