Skelbimai

Skelbimo pavadinimasAprašasNuotraukos

Aukcionas

AB “Klaipėdos vanduo” aukciono būdu parduoda penkis automobilius, priekabą ir du ekskavatorius.

Turtas parduodamas portale www.evarzytynes.lt. Aukcionas vyks gegužės 24-25 dienomis.

Automobiliai parduodami aukcionuose, kurių numeriai: 242910, 242911, 242912, 242913, 242914.

Priekaba parduodama aukcione, kurio numeris – 242953.

Ekskavatoriai parduodami aukcionuose, kurių numeriai: 242946 ir 242918.

Patalpų nuoma

AB „Klaipėdos vanduo“ nuo 2023 m. sausio 1 d. išnuomoja 223,06 m² garažo paskirties patalpas (pažymėjimas plane 1-17, 1-18, 1-20), kurios nuomojamos vieneriems metams, adresas: Ryšininkių g. 11, Klaipėda. Minimali nuomos kaina 2,7 Eur/m² be PVM, kandidatai išsinuomoti siūlomas negyvenamąsias patalpas, gali siūlyti didesnę kainą. Laimėtoju skelbiamas kandidatas pasiūlęs didesnę kainą, o jeigu pasiūlytoji kaina yra vienoda – laimi pirmasis pateikęs pasiūlymą. Sudaryta sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies iniciatyva, prieš tai raštu įspėjus kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį ir pilnai įvykdžius pagal šią sutartį prisiimtus įsipareigojimus.

Nuomininkas išnuomotas negyvenamąsias patalpas naudoja legaliai ir įstatymu nedraudžiamai veiklai, neturi pažeisti Bendrųjų  gaisrinės saugos ir Higienos taisyklių, nerekonstruoti nuomojamų patalpų. Taip pat AB „Klaipėdos vanduo“ darbuotojai  esant poreikiui pasilieka teisę patekti į šias patalpas inžinerinių tinklų, garažo vartų ir elektros instaliacijos nuolatinės priežiūros atlikimui bei avarinių gedimų likvidavimui.

 

Pasiūlymus teikti iki 2022-12-29, 8 val., el. paštu: info@vanduo.lt.

Informacija pasiteiravimui  tel. +370 652 83911. 

Patalpos 1-17, 1-18, 1-20.jpg

Negyvenamosios patalpos Šilutės pl. 49, Klaipėda

AB „Klaipėdos vanduo“ išnuomoja 48,41 m² negyvenamąsias patalpas (pažymėjimas plane 2-28 ir 2-29), kurios nuomojamos vieneriems metams, adresas: Šilutės pl. 49, Klaipėda. Minimali nuomos kaina 2,89 Eur/m² be PVM, kandidatai išsinuomoti siūlomas negyvenamąsias patalpas, gali siūlyti didesnę kainą. Laimėtoju skelbiamas kandidatas pasiūlęs didesnę kainą, o jeigu pasiūlytoji kaina yra vienoda – laimi pirmasis pateikęs pasiūlymą. Nuomininkas išnuomotas negyvenamąsias patalpas naudoja legaliai ir įstatymu nedraudžiamai veiklai, neturi pažeisti Bendrųjų  gaisrinės saugos ir Higienos taisyklių, nerekonstruoti nuomojamų patalpų. Taip pat nuomininkas esant poreikiui privalo užtikrinti patekimą prie inžinerinių tinklų ir elektros instaliacijos. 

Pasiūlymus teikti iki 2022-06-01, 8 val., el. paštu: info@vanduo.lt.

Informacija pasiteiravimui  tel. +370 652 83911. 

Papildoma informacija