DUK: Apskaitos prietaisai

DUK: Apskaitos prietaisaiKokiu periodiškumu keičiami vandens skaitikliai daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose vandens skaitikliai keičiami kas 6 metai.

Ką daryti jei pastebi kad vandens skaitiklis nuolat arba periodiškai sukasi nenaudojant vandens?
Jei pastebėjote, kad skaitiklis sukasi neleidžiant vandens, to priežastimi dažniausiai būna gedimai vandens maišytuvuose (dėl broko, dėl erozijos ir t.t.) arba pačioje vidaus vandentiekio sistemoje. Tai atsitinka tuomet, kai dėl įvairių priežasčių, tiek šalto, tiek karšto vandens stovuose vandens slėgis gali būti nevienodas (pvz. kitame namo bute ar keliuose butuose tuo metu intensyviau naudojamas šaltas arba karštas vanduo). Esant tokiai situacijai, kuomet maišytuvo viduje arba jo prijungimo prie vamzdyno vietoje yra pažeistas hermetiškumas, vanduo vidaus vandentiekio vamzdyne tekės mažesnio slėgio kryptimi. Gyventojai ta ir pamato, stebėdami jų butuose įrengtus vandens apskaitos prietaisus, kuomet vienas iš vandens apskaitos prietaisu sukasi pirmyn, o kitas – atgal (tačiau gali suktis ir tik vienas iš prietaisų). Pastebėję tokius skaitiklių „gedimus“, gyventojai turi pasikeisti sugedusius maišytuvus arba pašalinti gedimus. Laikinai šią problemą galima išspręsti įrengiant prevencinius atbulinio srauto vožtuvus ant abiejų vandentiekio įvadu (šalto ir karšto vandens). Skaitiklių pakeitimas šios problemos neišsprendžia.
Ką daryti jei įtariate, kad vandens skaitiklis neteisingai rodo?

Jei vartotojas abejoja vandens skaitiklio rodmenų teisingumu, jis gali pareikalauti tiekėjo atlikti neeilinę šio prietaiso patikrą. Tokiu atveju, vartotojas raštu kreipiasi į AB „Klaipėdos vanduo“ (galima

rašyti el. paštu klientai@vanduo.lt ) užpildydamas laisvos formos prašymą dėl neeilinės prietaiso patikros. Jei pageidauja, patikroje gali dalyvauti ir pats vartotojas (nurodoma prašyme ar dalyvaus).

Jei patikros metu nustatoma, kad vandens apskaitos prietaiso eksploatacinės paklaidos viršija leistinų paklaidų ribas, klientui paslauga nieko nekainuoja. Jei nustatoma, kad apskaitos prietaiso eksploatacinės paklaidos neviršija leistinų paklaidų ribos, tuomet klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už neeilinės patikros paslaugas pagal galiojančius tarifus. Daugiau informacijos ir papildomų paslaugų kainas galite rasti skiltyse Papildomai teikiamos paslaugos gyventojams.

Kur kreiptis jei sugedo vandens skaitiklis?
Sugedus vandens skaitikliui kreiptis į AB „Klaipėdos vanduo“ telefonu (8 46) 220 220.
Kaip žiemą apsaugoti vidaus vandentiekio vamzdynus nuo užšalimo?

Vadovaujantis vandentvarkos ūkį reglamentuojančiais teisės aktais, vandens vartotojai turi užtikrinti geriamojo vandens naudojimo įrenginių bei apskaitos mazgų priežiūros reikalavimų vykdymą (vadovaujantis „Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126, aktualios redakcijos 65.1 ir 65.9 punktais). Dėl vamzdynuose užšalusio vandens gali sugesti skaitiklis ar įvadas. Užšalus geriamojo vandens apskaitos mazgams, AB „Klaipėdos vanduo“ neatsako už sklandų geriamojo vandens tiekimą. Tokiu atveju vartotojai savo lėšomis turi pakeisti sugadintą vandens apskaitos prietaisą bei sutvarkyti vandentiekio įvadą.

Avarijos dažnai įvyksta negyvenamuose namuose ar be priežiūros paliktuose būstuose. Todėl artėjant žiemai patariame ir rekomenduojame:

· Kuo skubiau užsandarinti pastatų duris, rūsių langus, bei kitas kiaurymes. Įrenginius ir vamzdynus gyventojai gali apšiltinti termoizoliacinėmis medžiagomis, izoliaciniu porolonu ar kitomis šilumą sulaikančiomis medžiagomis.

· Labai svarbu, kad patalpoje, kurioje yra vandentiekio sistema, nebūtų skersvėjo, nes tokiomis sąlygomis jau esant 1-2 laipsnių šalčio, vanduo pradeda užšalti. Patalpų, kuriose yra inžineriniai įrengimai, temperatūra neturi būti žemesnė negu +5 °C.

· Kreiptis į AB „Klaipėdos vanduo" dėl vandens atjungimo ir skaitiklių nuėmimo negyvenamose bei nešildomose patalpose.

· Vartotojai privalo užtikrinti, kad jų teritorijoje esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai nebūtų užstatyti, neprieinami, užtvindomi, neužšaltų, neapledėtų tinklų šulinių dangčiai, neužlietų paviršinis vanduo. Vandentiekio ir nuotekų tinklų šuliniai turi būti sandariai uždengti dangčiais.

· Jei užšalo vandentiekio įrenginiai ar vamzdynai, patariama juos šildyti karštu vandeniu, elektriniais šildytuvais. Jokiu būdu negalima šildyti atvira ugnimi, nes gali sugesti skaitiklis ar išsilydyti įrengimų medžiagos