Verslui

Svarbi informacija  Verslui

2020-07-30

AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ KVAPŲ MAŽINIMUI SKYRĖ 245 TŪKS. EURŲ

AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ KVAPŲ MAŽINIMUI SKYRĖ 245 TŪKS. EURŲ

AB „Klaipėdos vanduo“ nemalonių kvapų mažinimui jau skyrė 245 tūks. eurų. Metų pradžioje patvirtintoje kvapų mažinimo programoje buvo numatyta įgyvendinti 8 priemones. Didžioji dalis darbų, mažinančių nemalonius kvapus, jau įgyvendinta.

 

„Modernizuojant Dumpių nuotekų valyklą  siekiame mažinti nemalonių kvapų sklaidą. Tačiau pastebėjome, kad per dešimtmetį išryškėjo nemaloni tendencija – Dumpių nuotekų valykloje iš atitekančio nuotekų srauto surenkamų atliekų kiekis išaugo daugiau negu dvigubai. Tai rodo, kad vartotojai į kanalizaciją pila vis daugiau to, ko ten neturėtų būti – puvimą skatinančių atliekų. Jei į kanalizaciją pilamos maisto ar kitos organinės atliekos, puvimo procesas gali prasidėti jau namo vamzdyne, o to mes jau, deja, negalime kontroliuoti“, – sako AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.

 

AB „Klaipėdos vanduo“ remdamasi užsienio praktika ir bendrovės atliktų eksperimentinių tyrimų rezultatais nuo gegužės mėnesio į  miesto nuotekų vamzdyną pilama nemalonius kvapus neutralizuojantis preparatas. Jis nepertraukiamai lašinamas į nuotekų srautą pagrindinėje miesto nuotekų siurblinėje Senosios Smiltelės gatvėje, o  nuotekoms tekant vamzdynu vyksta cheminė reakcija – preparatas neutralizuoja supuvusio kiaušinio kvapą primenantį sieros vandenilį. Siekiant mažinti kvapus specialus preparatas  įterptas ir į Dumpių nuotekų valyklos dumblo susimaišymo talpą.

 

„Pastebėjome, kad įgyvendinus šias kvapų mažinimo priemones sieros vandenilio dujų koncentracija įtekėjime į Dumpių nuotekų valyklą sumažėjo 3 kartus – nuo 120 ppm iki vidutiniškai 40 ppm. Siekiant kuo efektyviau spręsti kvapų mažinimo klausimą planuojama automatizuoti kvapus mažinančio preparato padavimą į nuotekas priklausomai nuo išmatuoto sieros vandenilio koncentracijos“, – sako AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.

Šių metų pradžioje AB „Klaipėdos vanduo“ taip pat priėmė sprendimą skirti dar daugiau lėšų Dumpių nuotekų valyklos dumblo aikštelėse sukaupto dumblo kiekiui mažinti. Per šių metų pusmetį dumblo išvežta už maždaug 70 tūks. eurų. Planuojama, šio mėnesio pabaigoje pasirašius naują vienerių metų dumblo tvarkymo sutartį išvežti virš 6000 tonų dumblo už maždaug 200 tūks. eurų.

 

Iki  2009  metų AB „Klaipėdos vanduo“ atvirojeaikštelėje  sandėliuojamas  pūvantis dumblas buvo didžiausias smarvės šaltinis. Tačiau bendrovei pasistačius ir pradėjus dumblą pūdyti uždaruose rezervuaruose, jo nemalonus kvapas į aplinką beveik  nebesklinda. Taip pat nuspręsta mažinti Dumpių nuotekų valyklos dumblo saugojimo aikštelėse sukaupto dumblo kiekį. Planuojama, pasirašius naują 1 metų dumblo tvarkymo sutartį išvežti virš 6000 tonų dumblo.

„Pirmieji darbai kvapų mažinimui pradėti jau kovo mėnesį. Dumpiuose, esančioje nuotekų valykloje pradėjo veikti dar viena kvapų mažinimo priemonė – uždengti trys gravitaciniai dumblo tankintuvai. Juose diskomfortą keliantis kvapas buvo intensyviausias. Dabar gravitacinius tankintuvus uždengus, nemalonaus kvapo oras yra surenkamas, ozonuojamas ir uždara ortakių sistema nukreipiamas į nuotekų valyklos biofiltrą“, – sako AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.

 

Dumpių nuotekų valyklą netrukus pasieks ir dar viena kvapus mažinanti priemonė – mobilios patrankos, kurios pūs kvapą mažinantį preparatą sumaišytą su vandeniu, taip sudarant kliūtį kvapo sklidimui nuotekų valymo pirminio proceso mechaninio valymo grandyje, ties pirminiais nusodintuvais ir smėliagaude. Taip pat ketinama uždengti atvirą taršos šaltinį - nuotekų lataką, einantį iš smėliagaudžių iki pirminių nusodintuvų.

Šiems, kvapus mažinantiems darbams, ketinama skirti dar 85 tūks. eurų.

 

 

Daugiau informacijos:

Gintarė Butkienė, AB „Klaipėdos vanduo” Komunikacijos vadovė

El.p. gintare.butkiene@vanduo.lt

Mob.nr. +37061022587

svetainiu kurimas