Verslui

Svarbi informacija  Verslui

2018-12-07

INFORMACIJA DĖL SAVITOJO ELEKTROS LAIDŽIO PADIDĖJIMO GERIAMAJAME VANDENYJE

INFORMACIJA DĖL SAVITOJO ELEKTROS LAIDŽIO PADIDĖJIMO GERIAMAJAME VANDENYJE

Informuojame, kad Klaipėdos miesto III-čios vandenvietės geriamajame vandenyje pastaruoju metu pastebimas savitojo elektros laidžio (toliau - SEL) padidėjimas (nuo 600 iki 1342 µS/cm), tačiau ši reikšmė neviršija Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (toliau – HN 24:2017) reglamentuotos viešai tiekiamo geriamojo vandens ribinės vertės (2500 µS/cm). Savitasis elektros laidis rodo bendrą įvairių neorganinės kilmės druskų kiekį.

 

III-čios vandenvietės geriamojo vandens ruošimo technologiniame procese nėra vandens nudruskinimo grandies, todėl SEL reikšmė geriamajame vandenyje gali svyruoti, priklausomai nuo atitekančio vandens iš Vilhelmo kanalo. AB „Klaipėdos vanduo“ lapkričio mėn. pabaigoje atliko paviršinio vandens SEL tyrimus visame Vilhelmo kanale. Remiantis tyrimų rezultatais, SEL reikšmė palyginus aukšta visame kanale, ypatingai prie Malkų įlankos (⁓1300 µS/cm), kur vyksta Kuršių marių vandens intruzija. Tokį SEL padidėjimą gali lemti pakankamai sausringi metai, kas savo ruožtu sąlygoja mažesnę gėlo vandens prietaką iš upių ir upelių į Vilhelmo kanalą.

Vertinant susidariusią situaciją, AB „Klaipėdos vanduo“ nuolat stebi vandens lygį Vilhelmo kanale ir malkų įlankoje. Pakilus vandens lygiui Vilhelmo kanale, atidaromi vandenvietės šliuzo vartai, taip siekiant sumažinti vandens prietaką iš Malkų įlankos pusės. Taip pat yra keliamas vandens lygis vandenvietės apvandeninimo (požeminio vandens infiltraciniuose) kanaluose, tikslu sudaryti apsauginį barjerą druskingo vandens intruzijai.

svetainiu kurimas