Naujienos

AB „Klaipėdos vanduo“: Nepaisant sudėtingų metų pavyko triskart sumažinti grėsusį nuostolį

2023 05 25


Vandentvarkos bendrovė „Klaipėdos vanduo“, pristatydama praėjusių metų veiklos ataskaitą, pažymi, kad išskirtinių iššūkių laikotarpiu pavyko užtikrinti stabilią bendrovės veiklą, suvaldyti didesnį paslaugų kainų augimą dėl brangstančių energijos išteklių, tris kartus sumažinti dėl išorinių geopolitinių ir makroekonominių veiksnių grėsusį nuostolį, vykdyti suplanuotas investicijas ir pilnai įgyvendinti tikslus, suformuluotus miesto savivaldybės lūkesčių laiške bei ilgalaikėje bendrovės strategijoje. Be to, išlaikytas aukštas klientų ir darbuotojų pasitenkinimas bendrovės veikla.
„2022 metai buvo išskirtiniai – pokovidinis laikotarpis, prasidėjęs karas, energetinių išteklių kainų šuolis ir dviženklė infliacija. Tokios išorinės aplinkybės bet kuriai organizacijai kėlė milžiniškus iššūkius, todėl nepaprastai didžiuojuosi mūsų darbuotojų ir vadovų komanda, kuri sugebėjo ne tik suvaldyti gresiančias rizikas, bet ir įgyvendinti planus, kurie padės kokybiškiau aptarnauti Klaipėdos miesto ir rajono gyventojus bei verslo įmones ateityje“, - teigia bendrovės AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.
Pasak B. Joniko, vandens kaina uostamiestyje pernai kilo mažiausiai, lyginant su kitais Lietuvos didmiesčiais – Klaipėdoje 34,5 procentais, kai tuo tarpu Kaune kilo net 74,8 pro.,, nors elektros ir šildymo sąnaudos, sudarančios esminę dedamąją kainos struktūroje, augo daugiau nei 223 proc. AB „Klaipėdos vanduo“ paslaugų kainų augimą pavyko amortizuoti įgyvendinus griežtą kaštų mažinimo ir taupymo politiką.
Per metus ženkliai augo paslaugų pardavimai: paviršinių nuotekų tvarkymo – 83 proc. (iki beveik 6.2 mln. eur), nuotekų tvarkymo – 11 proc. ( iki beveik 10 mln. eur), geriamojo vandens tiekimo 1 proc. (iki beveik 10 mln. eur.).
Lygiagrečiai bendrovė tęsė būtinąsias investicijas, kurių suma pernai sudarė beveik 7,9 mln. eurų. Birželį didintas įstatinis kapitalas 11,9 mln. eur – iš Klaipėdos miesto savivaldybės už akcijas perimta 185,134 km paviršinių nuotekų tinklų. Per 2022 m. AB „Klaipėdos vanduo“ daugiausia investavo į vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą bei įsigijimą – 2,2 mln. eur, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimą ir plėtrą Klaipėdos rajone – beveik 1,8 mln. eur, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukciją, atnaujinimą – daugiau nei 1,1 mln. eur, vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimą, rekonstrukciją ir modernizavimą – 642,2 tūkst. eur, informacinių ir automatikos sistemų bei įrangos vystymą, atnaujinimą – 588,4 tūkst. eur bei nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimą, modernizavimą ir plėtrą – 478,3 tūkst. eur.
Ataskaitiniu laikotarpiu AB „Klaipėdos vanduo“ patyrė 937,2 tūkst. eurų nuostolio ir tai yra mažiausias iš visų didžiųjų Lietuvos miestų.
„Išorinių grėsmių neigiamas finansinis poveikis, mūsų skaičiavimais, galėjo būti triskart didesnis. Tačiau su energetinių resursų kainų didėjimu kovojome sudarydami elektros bei kitų sąnaudų taupymo planus, pakeitėme  darbo organizavimą, daugiau dirbome su sąnaudų stebėjimu ir valdymu, atsisakėme pirkti dujas, nuolat vertinome, kurie veiksmai finansiškai geriausi bendrovei bei vartotojams. Atsakingas valdymas ir geras įgyvendinimas lėmė, kad rizikas suvaldėme“, - pabrėžia B. Jonikas.
Bendrovės atliekami klientų bei darbuotojų pasitenkinimo tyrimai rodo, kad 2022 metais buvo išlaikyti aukšti veiklos vertinimo rodikliai – atitinkamai 4,43 balo klientų pasitenkinimo indeksas, kuris 2022 metais augo lyginant su 2021 metais ir58 procentai darbuotojų pasitenkinimo ir 71 procentai įsitraukimo, lyginant su Lietuvos vidurkiu bendrovės „Klaipėdos vanduo“ darbuotojų įsitraukimo ir pasitenkinimo rodiklis yra aukštesnis.
Bendrovė 2023 m. planuoja ir toliau nuosekliai vykdyti ir įgyvendinti 2021 – 2030 m. strategijoje numatytus tikslus. Svarbiausios Bendrovės veiklos kryptys ir toliau bus siejamos su patikimu kokybiško vandens tiekimu, taršos reikalavimus atitinkančiu nuotekų tvarkymu, klientų aptarnavimo gerinimu.