Naujienos

Informuojame apie vandens kokybę Klaipėdos mieste ir rajone

2023 03 16


        Geriamasis vanduo Klaipėdos miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai tiekiamas iš bendrovės „Klaipėdos vanduo“ priklausančių vandenviečių.
        Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2022 metais Klaipėdos mieste iš vandens įvadų ir vidaus tinklų paėmė 1812 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyta 10270 rodikliai.
        I-oji vandenvietė, esanti Liepų g. 49A, aprūpina geriamuoju vandeniu šiaurinės miesto dalies vartotojus. Čia vanduo išgaunamas iš 280 m gylio požeminio vandens gręžinių ir paruošiamas vandens gerinimo įrenginiuose. Per metus iš I-osios vandenvietės aptarnaujamos teritorijos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 473 mėginiai ir ištirta 2737 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.
        III-ioji vandenvietė, esanti Kairių g. 13, aprūpina geriamuoju vandeniu pietinės miesto dalies vartotojus. Per metus iš III-iosios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 1339 mėginiai ir ištirta 7533 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.
          Geriamasis vanduo Gargždų miesto gyventojams bei įmonėms šiuo metu centralizuotai tiekiamas iš bendrovės „Klaipėdos vanduo“ priklausančios vandenvietės, esančios Laugaliuose.
          AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2022 metais Gargždų mieste iš vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų paėmė 184 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyta 1247 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.
          Per 2022 metus iš Klaipėdos rajono įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimti 1101 mėginiai, kuriuose buvo nustatyta 9088 rodikliai, iš kurių higienos normos HN 24:2017 reikalavimų neatitiko 54 rodikliai.
Paimtų mėginių pagal viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros 2022 m. planą, suderintą su VMVT Klaipėdos departamentu, nustatytų rodiklių ir rodiklių, viršijančių leistinas reikšmes, skaičius pateikiamas lentelėje.
Klaipėdos rajono vandenviečių vandens kokybė 2022 metais
 

Vandenvietė

Mėginių skaičius

Ištirta rodiklių

Neatitiko

HN 24:2017 reikalavimų

Viršijimai pagal rodiklius

Agluonėnų vandenvietė

5

76

 

 

Antkopčio vandenvietė

5

72

3

Amonis – 1; Bendroji geležis – 1;

Drumstumas – 1;

Baičių vandenvietė

5

72

4

Amonis – 1; Bendroji geležis – 1; Manganas – 1;

Drumstumas – 1;

Balsėnų vandenvietė

5

72

 

 

Daugmantų vandenvietė

8

132

 

 

Daukšaičių vandenvietė

5

76

 

 

Dauparų vandenvietė

8

107

1

Fluoridas – 1;

Dovilų vandenvietė

3

27

 

 

Dreižių vandenvietė

5

72

 

 

Drevernos vandenvietė

5

76

 

 

Endriejavo vandenvietė

8

132

 

 

Ežaičių vandenvietė

5

72

 

 

Gargždų vandenvietė

57

849

 

 

Girininkų vandenvietė

5

76

 

 

Girkalių vandenvietė

5

77

 

 

Judrėnų vandenvietė

5

76

 

 

Kairių vandenvietė

5

72

10

Bendroji geležis – 1; Manganas – 1; Permanganato indeksas – 1;

Spalva – 4; Drumstumas – 3;

Kalniškės vandenvietė

5

72

 

 

Karklės vandenvietė

2

20

 

 

Kretingalės vandenvietė

5

77

 

 

Kvietinių vandenvietė

15

88

10

Amonis – 1;

Bendroji geležis – 8;

Drumstumas - 1

Lapių vandenvietė

5

76

 

 

Mėželių vandenvietė

5

72

1

Amonis – 1;

Pėžaičių vandenvietė

5

72

1

Bendroji geležis – 1;

Pleškučių vandenvietė

5

72

5

Amonis – 1; Bendroji geležis – 1; Drumstumas – 3;

Plikių vandenvietė

5

76

 

 

Rokų vandenvietė

5

72

2

Amonis – 1; Bendroji geležis – 1;

Rudaičių vandenvietė

5

76

 

 

Rudgalvių vandenvietė

5

72

8

Amonis – 1; Bendroji geležis – 1; Manganas – 1; Drumstumas – 3;

Kvapas – 1;

Skonis – 1;

Šalpėnų vandenvietė

5

76

 

 

Šiūparių vandenvietė

5

76

 

 

Stragnų I vandenvietė

5

72

2

Amonis – 1; Bendroji geležis – 1;

Svencelės vandenvietė

5

72

3

Amonis – 1; Bendroji geležis – 1; Drumstumas – 1;

Tilvikų vandenvietė

5

76

1

Drumstumas – 1;

Vaitelių vandenvietė

5

72

1

Drumstumas – 1;

Vanagų vandenvietė

5

72

 

 

Veiviržėnų vandenvietė

8

132

 

 

Vėžaičių vandenvietė

 

5

72

 

 

Voveriškių vandenvietė

5

72

2

Amonis – 1; Bendroji geležis – 1;

Žadeikių vandenvietė

5

76

 

 

Viso

269

3849

54

 

 

    Informacija parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu.