Verslui

Svarbi informacija  Verslui

2020-03-30

NUO 2020 M. GEGUŽĖS 1 D. BUS TAIKOMOS NAUJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

NUO 2020 M. GEGUŽĖS 1 D. BUS TAIKOMOS NAUJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Nustatytos perskaičiuotos AB „Klaipėdos vanduo“ teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos.

2020 m. kovo 30 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarimu Nr. O3E-224 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ nutarė:

1. Vienašališkai nustatyti AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

bute – 1,43 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,71 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 0,72 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,35 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,20 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,17 Eur/m3;

1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,

įvaduose – 1,35 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,67 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 0,68 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,19 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m3;

1.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,43 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,76 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 0,67 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,18 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m3;

1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,34 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,67 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 0,67 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,18 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m3;

1.5. perskaičiuotą nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą – 5,81 Eur/m3;

1.6. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,13 Eur/m3.

 

2. Nustatyti, kad:

2.1. nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą bei nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainos, suderintos 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. O3E-385 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, neperskaičiuojamos;

2.2. perskaičiuotos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos, suderintos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-317 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, neperskaičiuojamos;

2.3. šio nutarimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

 

Visos kainos pateiktos be pridėtinės vertės mokesčio. Naujos teikiamų paslaugų kainos bus pradėtos taikyti nuo 2020 m. gegužės 1 d.

svetainiu kurimas