Rodmenų deklaravimas

Gyventojams  Atsiskaitymas už paslaugas  Rodmenų deklaravimas

Apskaitos prietaisų rodmenis galima deklaruoti naudojantis e-paslauga arba TELEFONU (8-46) 22 02 20.

Deklaruojant rodmenis telefonu galite pasinaudoti konsultantų paslaugomis.

Surinkite papildomą numerį:

  • Skolų klausimais - spauskite „1“.
  • Gyventojų aptarnavimo klausimais - spauskite „2“.

Daugiabučių namų gyventojai - spauskite „1“.

Nuosavų namų gyventojai - spauskite „2“.

  • Įmonių, organizacijų aptarnavimo klausimais - spauskite „3“.

Dėl sutarčių sudarymo – spauskite „1“.

Dėl sąskaitų - spauskite „2“.

  • Avarijos tinkluose - spauskite „4“.
  • Jei norite pranešti skaitiklių rodmenis - spauskite „5“.
  • Nuotekų išvežimo paslaugos užsakymas – spauskite „6“.

Tiek šalto, tiek karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis reikia deklaruoti kiekvieną mėnesį. Karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis reikia įrašyti ir į AB "Klaipėdos energija" sąskaitą arba pranešti daugiabučio namo savininkų bendrijai.

  • Negavus sąskaitos iki einamojo mėnesio 20 dienos, Vartotojas turi kreiptis į Vandens tiekėją dėl pakartotino sąskaitos išrašymo telefonu (8 46) 22 02 20 arba el.paštu rodmenys@vanduo.lt arba atvykti į įmonės AB „Klaipėdos vanduo“ klientų aptarnavimo centrą Ryšininkų g. 11, Klaipėdoje, arba į  Laugalių g. 2B, Gargžduose. Jeigu Vartotojas nesikreipia, laikoma, kad sąskaita įteikta tinkamai.
  • Vandens suvartojimas yra deklaruojamas m³ (kubiniais metrais), nenurodant litrų. Litrai apvalinami iki m³, pagal matematikos apvalinimo taisykles: jeigu vandens apskaitos prietaisas rodo 500 l ir daugiau, apvalinama į didesnę pusę, jei mažiau - į mažesnę pusę, pvz.:

Šalto vandens apskaitos prietaisas rodo 463 m³ ir 540 l, į sąskaitą įrašome 464 m³.
Karšto vandens apskaitos prietaisas rodo 459 m³ ir 320 l, į sąskaitą įrašome 459 m³.

  • Tuo atveju, kai sąskaitoje  mokėjimo suma  yra 0,00 (nulis) Eur,  vandens apskaitos prietaisų rodmenis Vartotojas turi pranešti telefonu (8 46) 22 02 20 arba el.paštu: rodmenys@vanduo.lt. Nepranešus rodmenų, suvartoto vandens kiekis einamąjį mėnesį apskaičiuojamas pagal dvylikos mėnesių, einančių prieš mėnesį, kurį Vartotojas nedeklaravo geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų, vidutinį vandens suvartojimą. Vartotojui deklaravus geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, vandens kiekis, apskaičiuotas pagal vidutinį vandens suvartojimą, patikslinamas pagal deklaruotus skaitiklių rodmenis.
  • Išvykstant ilgesniam laikui klientų aptarnavimo skyriuje galima parašyti prašymą, kad vandens suvartojimas nebūtų skaičiuojamas pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.