Daugiabučiai

Šalto geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui reikalinga pateikti šiuos dokumentus: 

Daugiabučio gyvenamojo namo su įrengtomis vandens ir nuotekų šalinimo sistemomis buto savininkui ar nuomininkui:

  • Prašymą (prašymo forma MS WORD formate atsisiuntimui (doc)).
  • Asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
  • Buto nuosavybės dokumentą arba buto pirkimo - pardavimo sutartį.
  • Buto nuomininkas - buto nuomos sutartį.
  • Savivaldybės buto nuomininkas - nuomos sutartį.
  • Vandens apskaitos prietaiso rodmenis.

Dokumentus galima siųsti el.paštu klientai@vanduo.lt arba paštu, adresu Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda.