Kainos nuo 2023-02-01

Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo  bazinės kainos (verslui) nuo 2023 vasario 1 d.

  Paslaugos pavadinimas   Nustatyta kaina, be PVM Nustatyta kaina, su PVM
1. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3, iš to skaičiaus: Eur/m3 2,22 2,69
1.1. geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 Eur/m3 1,04 1,26
1.2. nuotekų tvarkymas, Eur/m3 Eur/m3 1,18 1,43
1.2.1. nuotekų surinkimas, Eur/m3 Eur/m3 0,59 0,71
1.2.2. nuotekų valymas, Eur/m3 Eur/m3 0,33 0,40
1.2.3. dumblo tvarkymas, Eur/m3 Eur/m3 0,26 0,31
2. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3, iš to skaičiaus: Eur/m3 2,20 2,66
2.1. geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 Eur/m3 1,03 1,25
2.2. nuotekų tvarkymas, Eur/m3 Eur/m3 1,17 1,42
2.2.1. nuotekų surinkimas, Eur/m3 Eur/m3 0,58 0,70
2.2.2. nuotekų valymas, Eur/m3 Eur/m3 0,33 0,40
2.2.3. dumblo tvarkymas, Eur/m3 Eur/m3 0,26 0,31
3.  Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, Eur/m3, iš to skaičiaus: Eur/m3 2,25 2,72
3.1. geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 Eur/m3 1,09 1,32
3.2. nuotekų tvarkymas, Eur/m3 Eur/m3 1,16 1,40
3.2.1. nuotekų surinkimas, Eur/m3 Eur/m3 0,58 0,70
3.2.2. nuotekų valymas, Eur/m3 Eur/m3 0,32 0,39
3.2.3. dumblo tvarkymas, Eur/m3 Eur/m3 0,26 0,31
4.  Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3, iš to skaičiaus: Eur/m3 2,16 2,61
4.1. geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 Eur/m3 1,00 1,21
4.2. nuotekų tvarkymo, Eur/m3 Eur/m3 1,16 1,40
4.2.1. nuotekų surinkimo, Eur/m3 Eur/m3 0,58 0,70
4.2.2. nuotekų valymo, Eur/m3 Eur/m3 0,32 0,39
4.2.3. dumblo tvarkymo, Eur/m3 Eur/m3 0,26 0,31
5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/m3 Eur/m3 0,17 0,21
6. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 Eur/m3 0,016 0,019
7. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 Eur/m3 0,013 0,016
8. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 Eur/m3 0,005 0,006
9.  Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina, Eur/t Eur/t 15,53 18,79
10. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t Eur/t 4,63 5,60
11. Atvežto tankinto 10 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t Eur/t 6,35 7,68

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis nuo 2023 vasario 1 d.

Eil.Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Nustatyta kaina, be PVM Nustatyta kaina, su PVM
1. Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute Eur/butui per mėn. 0,74 0,90
2. Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade Eur/namui per mėn. 2,46 2,98
3. Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 0,97 1,17
4. Abonentams vidutinis apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, jį diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 3,82 4,62
4.1 vandens apskaitos prietaiso diametras 15 mm Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 1,85 2,24
4.2 vandens apskaitos prietaiso diametras 20 mm Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 2,93 3,55
4.3 vandens apskaitos prietaiso diametras 25 mm Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 4,89 5,92
4.4 vandens apskaitos prietaiso diametras 32 mm Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 5,42 6,56
4.5 vandens apskaitos prietaiso diametras 40 mm Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 6,83 8,26
4.6 vandens apskaitos prietaiso diametras 50 mm Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 22,26 26,93
4.7 vandens apskaitos prietaiso diametras 80 mm Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 26,16 31,65
4.8 vandens apskaitos prietaiso diametras 100 mm Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 27,22 32,94
4.9 vandens apskaitos prietaiso diametras 125 mm Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 43,13 52,19
4.10 vandens apskaitos prietaiso diametras 150 mm Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 47,24 57,16
4.11 nuotekų apskaitos prietaisas Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 47,30 57,23