Gyventojams

Svarbi informacija  Gyventojams

2012-07-12

Kodėl Ginduliuose apmokestintas nuotekų tvarkymas

Kodėl Ginduliuose apmokestintas nuotekų tvarkymas

Neseniai spaudoje vienas Gindulių gyventojas prisipažino esąs šokiruotas, kai iš AB „Klaipėdos vanduo“ gavo sąskaitą už nuotekų tvarkymą. Žmogus teigia, kad jau dvyliką metų gyvena Ginduliuose ir tik dabar sužinojo, kad miestelyje yra buitinių nuotekų sistema.

Netvarkomos nuotekos teršė gamtą

Iki 2012 metų sausio mėnesio, kol tiekiamo vandens ir tvarkomų nuotekų apskaitą vykdė UAB „Klaipėdos rajono vandenys“, tik dalis Gindulių gyventojų mokėdavo už nuotekų tvarkymą. Kiti, nors ir buvo pasijungę savo namų nuotekynus į miestelio sistemą, už nuotekų tvarkymą nemokėdavo. Kaip aiškina kai kurie miestelio gyventojai, nemokama už paslaugą buvo esą todėl, kad nuotekų siurblinė nepajėgdavo surinkti visų Gindulių nuotekų, jos perpildydavo rezervuarus ir  per siurblinės viršų liedavosi į Vėžio upelį, taip teršdamos gamtą. Tačiau dabar situacija pasikeitė. Kai nuo 2012 metų pradžios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą Klaipėdos rajone perėmė AB „Klaipėdos vanduo“, iš Gindulių siurblinės nuotekos yra surenkamos ir išvežamos autocisterna. Kiekvieną mėnesį išvežama apie 60 autocisternų. AB „Klaipėdos vanduo“ tvarko Gindulių nuotekas ir šalina miestelio nuotekų tinklų avarijas.

Pasirašė patikrinimo aktus

2012 metų pavasarį AB „Klaipėdos vanduo“ darbuotojus pasiekė ginduliškių nusiskundimai, kad vieni gyventojai moka už nuotekų tvarkymą, o kiti - ne, nors visi naudojasi ta pačia miestelio nuotekų šalinimo sistema. Reaguodami į šią informaciją bendrovės specialistai Ginduliuose atliko patikrinimą. Jo metu buvo rasti 127 abonentai, kurie nuotekas išleisdavo į miestelio nuotekų šalinimo sistemą. Visi tikrintų namų savininkai pasirašė ant aktų, kuriuose be kita ko pažymėta, jog jų nuotekos tvarkomos centralizuotoje nuotekų tvarkymo sistemoje. Būtent šių namų abonentams nuo 2012 metų pradžios pradėti skaičiuoti mokesčiai už nuotekų šalinimo ir tvarkymo paslaugas.

Nuotekų šalinimo betvarkė

Patikrinimo Ginduliuose metu buvo aptikta ir tokių „išradimų“, kurie nesuderinami nei su civilizuotu nuotekų tvarkymu, nei su Lietuvos teisės aktais. Rasta namų, kurių savininkai turi įsirengę savo nuotekų duobes, tačiau joms persipildžius nuotekos patekdavo į griovius bei į miestelio nuotekų šalinimo sistemą. Keletas namų netgi buvo įsirengę siurblius, kad šie pumpuotų nuotekas iš jų surinkimo duobių. Nė vienas iš šių namų gyventojų nepateikė įrodymų, kad nuotekos iš duobių išvežamos.

Du paslaugų apskaitos būdai

Kaip numato teisės aktai, gyventojo išleistų nuotekų kiekis yra prilyginamas suvartoto vandens kiekiui. Vanduo apskaitomas pagal vandens apskaitos prietaiso parodymus, o kai skaitiklis neįrengtas - pagal vandens suvartojimo normą. Tie abonentai, kurie pageidauja atsiskaityti pagal skaitiklio rodmenis, turi savo lėšomis įsirengti vandens apskaitos mazgą. Tuomet AB „Klaipėdos vanduo“ specialistai jame įmontuoja skaitiklį, pagal kurį ir skaičiuojamas suvartoto vandens kiekis. Taip pat gyventojas gali įsirengti ir atskirą skaitiklį laistymui. Bet kokiu atveju gyventojas, norėdamas įsirengti vandens apskaitos prietaisus, turi kreiptis į AB „Klaipėdos vanduo“ klientų aptarnavimo skyrių, kur jam paaiškinama kaip reikia atlikti visus formalumus. Nors santykius tarp abonento ir vandens tiekėjo reguliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos standartinės sutarties sąlygos, su gyventojais galima pasirašyti ir individualias sutartis.

Gali būti, kad kai kurie Gindulių gyventojai gavę sąskaitas, kur nuotekų tvarkymo paslauga apmokestinta nuo metų pradžios, negalės sumokėti iškart visos sumos. Jiems siūlome kreiptis į AB „Klaipėdos vanduo“ skolų išieškojimo skyrių ir pasirašyti sutartis, kad šias sąskaitas apmokės ne iš karto, o per kelis mėnesius dalimis. Jei bus pasirašytos apmokėjimo sutartys - nebus skaičiuojami delspinigiai.

Rajone patikrinimai bus atliekami reguliariai

Ginduliuose nustatyti nuotekų išleidimo atvejai nebuvo traktuojami kaip savavališkas paslaugų vartojimas, už kurį yra numatytos administracinės baudos. Šiuos nuotekų išleidimus bendrovė įvertino kaip klaidą periimant apskaitą. Todėl sąskaitos išrašytos nuo AB „Klaipėdos vanduo“ apskaitos vykdymo pradžios Klaipėdos rajone.

AB „Klaipėdos vanduo“ negali ir nesiekia apmokestinti tų gyventojų, kurie nesinaudojo jų bendrovės paslaugomis. Jei kuris nors Gindulių gyventojas mano, kad jam buvo išrašyta sąskaita už nuotekų tvarkymą, tačiau tokia paslauga nebuvo suteikta, jis turėtų kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą (Ryšininkų g. 11, Klaipėda, tel. (8 46) 220220). Tokiu atveju specialistai dar kartą apžiūrės nuotekų kaupimo įrenginius. Jei bus įrodyta, kad nuotekos negalėjo patekti į Gindulių miestelio nuotekų sistemą, tokiam vartotojui sąskaita bus perskaičiuota.

AB „Klaipėdos vanduo“, siekdama užtikrinti teisingą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apskaitą, nuolatos tikrins visus Klaipėdos rajone esančius miestelius, kuriuose yra bendrovės abonentų.

Planuojama reguliariai stebėti, ar kas nors savavališkai nesinaudoja vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir tvarkymo paslaugomis. Pagal teisės aktus bendrovė privalo tai daryti. Ne mažiau svarbu ir tai, jog sąžiningiems vartotojams nebūtų užkraunama papildomų mokesčių našta ir kad išsaugotume švarią gamtą.

AB „Klaipėdos vanduo“

Pardavimų departamento direktorius

Dangeras Aleksandrovas

 

svetainiu kurimas