Gyventojams

Svarbi informacija  Gyventojams

2020-10-09

MATERIALINĖ PARAMA PRISIJUNGIMUI PRIE CENTRALIZUOTOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (AR) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

MATERIALINĖ PARAMA PRISIJUNGIMUI PRIE CENTRALIZUOTOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (AR) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

Materialinės paramos dydis - iki 20 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP*) dydžio.

Teisę į materialinę paramą turi gyvenamąją vietą būste deklaravę bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, faktiškai gyvenantys šiame būste, jeigu atitinka visus šiuos reikalavimus:

- kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo (šeimos narys) kreipimosi dėl materialinės paramos metu atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau-Įstatymas) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų (dirba, gauna bet kokios rūšies pensiją, registruoti Užimtumo tarnyboje ir kt.) arba yra netekęs 45–55 proc. darbingumo;

- vidutinės mėnesio pajamos, nurodytos ir apskaičiuotos pagal Įstatymo 17 straipsnį,  vienam asmeniui (šeimos nariui) per 12 praėjusių mėnesių iki kreipimosi yra ne didesnės kaip 2,5 VRP* dydžio;

- asmens (šeimos narių) nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija Įstatyme nustatyto turto vertės normatyvo bei turimų piniginių lėšų dydis neviršija nustatyto piniginių lėšų normatyvo;

- asmuo (šeimos nariai) išnaudojo visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (kreipėsi į teismą dėl tėvystės nustatymo, vaiko (vaikų) materialinio išlaikymo, kitų priklausančių išmokų, pašalpų ir kita);

- asmuo (šeimos nariai) neturi turto, nurodyto Įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktuose, išskyrus savininko nuosavybės teise turimą būstą dėl kurio kreipiamasi materialinės paramos.

Materialinė parama, atsižvelgus į Materialinės paramos teikimo komisijos siūlymą, gali būti skiriama tik būsto savininkui (savininkams).

Materialinė parama gali būti panaudota

- vandentiekio bei nuotekų įrenginiams žemės sklypu nuo savininko būsto iki geriamojo vandens tiekėjo įvado ir (arba) nuotekų tvarkytojo išvados nutiesti;

- nutiesimo, eksploatacijai parengimo ir prijungimo darbams apmokėti.

Daugiau informacijos

Visą informaciją galite rasti Klaipėdos miesto savivaldybės tinklalapyje www.klaipeda.lt, skyriuje gyventojams/viešosios paslaugos/socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas.

Kur kreiptis?

Prašymai dėl materialinės paramos priimami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją: I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, (8 46) 32 46 96 elektroniniu paštu parama.centras@klaipeda.lt, parama.filialas@klaipeda.lt.

Telefonai pasiteiravimui (8 46) 41 08 40, 32 46 96.

________________________________________________________________________________

* 2020 metais VRP - 125 Eur