Gyventojams

Svarbi informacija  Gyventojams

2017-11-30

NUO 2018 M. SAUSIO 1 D. BUS TAIKOMOS NAUJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

NUO 2018 M. SAUSIO 1 D. BUS TAIKOMOS NAUJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Nustatytos naujos AB „Klaipėdos vanduo“ teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos

2017 m. lapkričio 10 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutarimu Nr.O3E-484 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ vienašališkai nustatė tokias AB „Klaipėdos vanduo“ teikiamų paslaugų kainas:

1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,33 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,68 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 0,65 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,31 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,17 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,17 Eur/m3;

1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,25 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,64 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 0,61 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,29 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,16 Eur/m3;

1.2.2.3 nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m3;

1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,33 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1 geriamojo vandens tiekimo – 0,73 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 0,60 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,29 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,15 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m3;

1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,24 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,64 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 0,60 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,29 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,15 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m3;

1.5. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,29 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos

prietaiso – 0,71 Eur butui per mėn.;

1.6. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 4,23 Eur namui per mėn.;

1.7. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,67 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,92 Eur namui per mėn.;

1.8. vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 5,29 Eur apskaitos prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus:

1.8.1. vandens apskaitos prietaisų:

1.8.1.1. diametras 15 mm – 2,30 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.8.1.2. diametras 20 mm – 3,02 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.8.1.3. diametras 25 mm – 3,89 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.8.1.4. diametras 32 mm – 5,19 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.8.1.5. diametras 40 mm – 6,81 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.8.1.6. diametras 50 mm – 28,61 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.8.1.7. diametras 80 mm – 48,66 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.8.1.8. diametras 100 mm – 64,78  Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.8.1.9. diametras 125 mm – 105,86 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.8.1.10. diametras 150 mm – 123,60 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.8.2. nuotekų apskaitos prietaisų – 156,85 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.

1.9. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina – 5,49 Eur/m3;

1.10. paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,13 Eur/m3;

1.11. nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,018 Eur/m3;

1.12. nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,014 Eur/m3;

1.13. nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,006 Eur/m3;

1.14. atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina – 5,42 Eur/t;

1.15. atvežto tankinto 10 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina – 8,56 Eur/t;

1.16. atvežto sausinto 20 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina – 46,22 Eur/t.

Visos kainos pateiktos be pridėtinės vertės mokesčio. Naujos teikiamų paslaugų kainos bus pradėtos taikyti nuo 2018 m. sausio 1 d.

svetainiu kurimas