Papildomai teikiamų paslaugų gyventojams kainoraštis

Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainos


Eil. Nr.Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainosMato vnt.Kaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVMPastabos
1. Sugadinto, pakeisto, neteisingai sumontuoto dėl abonento kaltės arba vartotojui priklausančio buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas, želdinių laistymo apskaitos prietaiso demontavimas vnt. 20 ir 7 24,2 ir 8,47 Kaina taikoma, kai keičiamas daugiabučiame name arba kituose objektuose (pvz. ūkiniuose pastatuose) sumontuotas ne AB "Klaipėdos vanduo" apskaitoje esantis prietaisas (neperimtos bendrijos) arba vietoj AB "Klaipėdos vanduo" buvusio apskaitos prietaiso sumontuotas kitas apskaitos prietaisas. Kaina taip pat taikoma, kai vidaus vamzdynų rekonstrukcijos metu apskaitos prietaisas sumontuojamas atbulai arba keičiamas sugadintas AB "Klaipėdos vanduo" nuosavybėje esantis apskaitos prietaisas. Taip pat tai yra želdinių laistymo apskaitos prietaiso išmontavimo kaina. 
2. Ventilio pakeitimas, kai keičiamas vandens apskaitos prietaisas (su ventylio verte) vnt. 30 36,3 Ventilio keitimas atliekamas tik daugiabučiame name apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso.
3. Žarnelės keitimas kliento patalpose vnt. 15 18,15 Už žarnelės keitimą, kai iš karto po vandens apskaitos prietaiso keitimo pradeda lašėti per maišytuvo ar tualeto žarnelę.
4. Vandens apskaitos prietaiso tarpinės pakeitimas arba priveržimas* vnt. 10 12,1 Kaina taikoma už vandens apskaitos prietaiso tarpinės pakeitimą arba priveržimą, kai praėjus daugiau kaip 3 mėn. po vandens apskaitos prietaiso pakeitimo pradėjus bėgti vandeniui per tarpinę.
5. Apskaitos prietaisų ir uždaromosios armatūros plombavimas vnt. 8 9,68 Kaina taikoma kiekvienam vandens apskaitos prietaisui atskirai, uždaromosios armatūros plombavimui, kai nėra vandens apskaitos prietaiso arba priešgaisrinių sklendžių plombavimui. 
6. Plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas kientui pageidaujant atvejis 8 9,68 Kaina taikoma vienam objektui, nepriklausomai kiek jame yra apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių. Taip pat taikoma, kai kviečiamas kontrolierius ar šaltkalvis tais atvejais, kai vartotojas/abonentas nemoka nurašyti rodmenų, parduoda patalpas ir nori būti tikras, kad nėra jokių vandens apskaitos prietaisų pažeidimų, klaidingai informuoja apie avarijas bei apskaitos prietaisų gedimus ir pan. 
7. Skubus plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas kientui pageidaujant, kai atvykstama per 4 darbo valandas nuo iškvietimo užregistravimo atvejis 15 18,15 Kaina taikoma vienam objektui, nepriklausomai kiek jame yra apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių, už konsultaciją nurašant vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir nustatant vandens apskaitos prietaisų pažeidimus bei už klaidingą informaciją apie avarijas bei apskaitos prietaisų gedimus. 
8. Vandens apskaitos prietaiso daugiabučiame pastate išvalymas* vnt. 15 18,15 Kaina taikoma už vieno apskaitos prietaiso išvalymą. Prie šio įkainio pridedama 5 Eur už atvykimą.
9. Klozeto nuėmimas ir pastatymas atvejis 25 30,25 Kaina taikoma už klozeto nuėmimą ir pastatymą daugiabučiame name, kai nėra galimybės pakeisti vandens apskaitos prietaiso nenukėlus klozeto. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
10. Klozeto bakelio remontas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma vieną kartą už klozeto bakelio remontą, jei iš karto po vandens apskaitos prietaiso pakeitimo jis neveikia. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
11. Sienos iškalimas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma už sienos iškalimą dėl prieigos prie vandens apskaitos prietaiso veržlių. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
12. Kriauklės nuėmimas ir pastatymas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma už kriauklės nuėmimą ir pastatymą, kai nėra galimybės pakeisti vandens apskaitos prietaiso nenuėmus kriauklės. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
13. Vietos paruošimas vandens apskaitos mazgui atvejis 10 12,1 Kaina taikoma už prieigos prie vandens apskaitos mazgo paruošimą (buitinių prietaisų laikinas perkėlimas, spintelių laikinas perstatymas ir pan.). Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
14. Vandens apskaitos mazgo pertvarkymas vnt. 20 24,2 Kaina taikoma kiekvieno mazgo pertvarkymui daugiabučiame name (apskaitos prietaiso tvirtinimo veržlių keitimas, filtrų demontavimas, mazgo permontavimas). Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name. 
15. Maišytuvo filtro išvalymas atvejis 3 3,63 Kaina taikoma už maišytuvo filtro išvalymą, jei iš karto po apskaitos prietaiso pakeitimo maišytuvas užsikemša nuosėdomis. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu.
16. Vandentiekio įvado į butą užaklinimas arba vandens prijungimas bute po užaklinimo* vnt. 15 18,15 Kaina taikoma atskirai kiekvienam prietaisui  uždarant ir atidarant vandens tiekimą. Prie šios kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
17. Viensraučių vandens apskaitos prietaisų patikra        
DN 15 mm vnt. 4,54 5,4934 Apskaitos prietaisų patikros ir remonto darbai atliekami į AB "Klaipėdos vanduo"  apskaitos prietaisų patikros laboratoriją pristatytiems prietaisams.
DN 20 mm vnt. 5 6,05
DN 25 mm vnt. 8 9,68
DN 32 mm vnt. 8 9,68
DN 40 mm vnt. 10 12,1
DN 50 mm vnt. 15 18,15
18. Vandens apskaitos prietaiso defektų nustatymas      
DN 15 mm vnt. 3 3,63
DN 20 mm vnt. 4 4,84
DN 25 mm vnt. 7 8,47
DN 32 mm vnt. 7 8,47
DN 40 mm vnt. 8 9,68
DN 50 mm vnt. 11 13,31
19. Vandens apskaitos prietaiso reguliavimas ir patikra      
DN 15 mm vnt. 6 7,26
DN 20 mm vnt. 8 9,68
DN 25 mm vnt. 12 14,52
DN 32 mm vnt. 13 15,73
DN 40 mm vnt. 14 16,94
DN 50 mm vnt. 20 24,2
20. Vandens apskaitos prietaiso smulkus remontas ir patikra      
DN 15 mm vnt. 9,42 11,3982
DN 20 mm vnt. 11,32 13,6972
DN 25 mm vnt. 16,21 19,6141
DN 32 mm vnt. 17,29 20,9209
DN 40 mm vnt. 22,45 27,1645
DN 50 mm vnt. 30 36,3
21. Kontrolieriaus dalyvavimas priešgaisrinių sklendžių bandymo ir/ar derinimo darbuose pas klientą* 1/2 val. 10,00 12,10 Paslaugos kaina - kai užtrunkama iki 1 valandos. Prie šios kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
22. Apskaitos mazgo įrengimas daugiabučio namo patalpose arba želdinių laistymui skirto mazgo įrengimas vnt. 30 36,3 Kaina taikoma už kiekvieną įrengtą vandens apskaitos mazgą daugiabučio namo patalpose arba želdinių laistymui skirto vandens apskaitos mazgo įrengimą. 
23. Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai važiuojama tik įrengti vandens apskaitos mazgą DN 15 mm vnt. 60 72,6 Įvadinio DN 15 mm mazgo įrengimas.
24. Įvadinio vandens apskaitos mazgo pertvarkymas, kai vykstama pakeisti (įrengti) vandens apskaitos prietaisą DN 15 mm vnt. 50,07 60,58 Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 15 mm permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio tipo apskaitos prietaisą.
25. Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai važiuojama tik įrengti vandens apskaitos mazgą DN 20 mm vnt. 70 84,7 Įvadinio DN 20 mm mazgo įrengimas.
26. Įvadinio vandens apskaitos mazgo pertvarkymas, kai vykstama pakeisti (įrengti) vandens apskaitos prietaisą DN 20 mm vnt. 60 72,6 Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 20 mm permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio tipo apskaitos prietaisą.
27. Lygiagretaus vandens apskaitos mazgo  įrengimas vnt. 111,14 134,48 Kaina taikoma, kai važiuojama įrengti lygiagretų vandens apskaitos mazgą.
28. Vandentiekio įvado uždarymas arba atidarymas vnt. 15 18,15 Kaina taikoma atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas arba uždarymas).
29. Vandentiekio įvado uždarymas arba atidarymas, atsiurbiant vandenį iš šulinio vnt. 30 36,3 Kaina taikoma atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas arba uždarymas).
30. Naujai įrengto įvadinio vandens apskaitos mazgo priėmimas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma vieną kartą (kiekvienam vandens apskaitos mazgui), kuomet abonetui/vartotojui pateikiamas apskaitos prietaisų nuėmimo-įrengimo aktas. 
31. Naujai įrengto želdinių laistymui skirto vandens apskaitos mazgo priėmimas atvejis 10 12,1 Kaina taikoma vieną kartą važiuojant priimti naujai vartotojo/abonento įsirengtą želdinių laistymui skirtą vandens apskaitos  mazgą. 
32. Vandentiekio vamzdžio atšildymas 1/2 val. 15 18,15 Už 1/2 val. užšalusio vandentiekio vamzdžio šildymą.
33. Sugadinto vandens apskaitos prietaiso, įrengto objekto įvadiniame vandens apskaitos mazge, pakeitimas vnt. 15 18,15 Kaina taikoma tik pastatų įvaduose keičiamiems apskaitos prietaisams. Į šią kainą nėra įtraukta vandens apskaitos prietaiso vertė, ji nustatoma atskirai.
34. Permontuoto vandens apskaitos mazgo priėmimas* vnt. 30 36,3 Už didesnio skersmens vandens apskaitos prietaiso vietoje buvusio projektinio įrengimą ir priėmimą.
35. Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas daugiabučio namo patalpose dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros atvejis 23 27,83 Kaina taikoma, kai abonentui arba vartotojui prašant atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas dėl neeilinės patikros.
36. Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros atvejis 25 30,25 Kaina taikoma už vandens apskaitos prietaiso pakeitimą, kai vartotojas/abonentas prašo atlikti neeilinę patikrą vandens apskaitos prietaisui, esančiam pastato įvadiniame mazge. 
37. Atbulinio srauto prevencinio vožtuvo RV 260 1/2 montavimas abonentui ar vartotojui pageidaujant atvejis 20 24,2 Kaina taikoma, kai ši paslauga atliekama apskaitos prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šios kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
38. Atbulinio srauto prevencinio vožtuvo RV 260 3/4 montavimas abonentui ar vartotojui pageidaujant atvejis 20 24,2 Kaina taikoma, kai ši paslauga atliekama apskaitos prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šios kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
39. Vandens slėgio tikrinimas įvade* vnt. 15 18,15 Už atvykimą pagal iškvietimą, patikrinti vandens slėgį pastato įvade, kai trūkumų nenustatoma, o galima gedimo priežastis yra vidaus tinkle. 
40. Konsultavimas kliento objekte* vnt. 15 18,15 Už konsultaciją, ar tinkamai įrengtas vandens apskaitos prietaisas arba, kai atvykus dėl neveikiančio ventilio arba mazgo, esančio po apdailos medžiagomis neįmanoma pakeisti vandens apskaitos prietaiso.
41. Pažymų išdavimas vnt. 5 6,05 Už pažymas, kurias išduoti neįpareigoja teisės aktai ir teikiant informaciją apie atsiskaitymą už suteiktas paslaugas (parduodant, perleidžiant turtą), už dokumentų kopijas.
42. Popierinės sąskaitos kopijos pateikimas klientui vnt. 1 1,21 Už sąskaitos kopiją iki mėnesio 20 d.
43. Klaidingai pervestų pinigų grąžinimas atvejis 2,5 3,03 Juridiniams asmenims taikomas tik šis mokestis, o fiziniams asmenims taikomas šis mokestis ir komisinis mokestis, kurį AB "Klaipėdos vanduo" sumoka už pinigų pervedimą.
44. Vekselių perėmimas ir kontrolė atvejis 5 6,05 Skolininkui, paprašius skolą mokėti dalimis, sąskaita išrašoma, kai pasirašomas vekselis su skolų grąžinimo grafiku.
45. Laikino abonento sutarties priežiūra ir aptarnavimas atvejis 35 42,35 Kaina taikoma sudarant arba pratęsiant laikiną sutartį.
*prie paslaugos kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.

Geriamojo vandens, nuotekų laboratorijos tyrimai

Eilės Nr.Nustatomas rodiklisKaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVM
1. Geriamojo vandens, komunalinių, gamybinių, paviršinių nuotekų laboratoriniai tyrimai
1.1. Aliuminis (spektrometrinis metodas) 8 9,68
1.2. Aliuminis (AAS) 12 14,52
1.3. Amonis (spektrometrinis metodas) 5 6,05
1.4. Arsenas (AAS) 12 14,52
1.5. Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (detergentai) 10 12,10
1.6. Bichromatinė oksidacija (ChDSCr ) 8 9,68
1.7. Biocheminis deguonies suvartojimas ( BDSn ) 7 8,47
1.8. Bendrasis azotas (Kjeldalio metodu) 16 19,36
1.9. Bendrasis azotas (srauto analizės metodas FIA) 8 9,68
1.10. Bendrasis fosforas (spektrometrinis metodas) 8 9,68
1.11. Benzenas 24 29,04
1.12. Benzpirenas 49 59,29
1.13. Boras (spektrometrinis) 10 12,10
1.14. Bromatas (jonų chromotografija) 8 9,68
1.15. Chloridas (titravimo) 5 6,05
1.16. Chloridas (jonų chromotografija) 6 7,26
1.17. Chloro kiekis 5 6,05
1.18. Chromas (AAS) 12 14,52
1.19. Cianidai (spektrometrinis) 15 18,15
1.20. Cinkas (AAS) 12 14,52
1.21. Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai (benzo-b-fluorantenas, benzo-k- fluorantenas, benzo-ghiperilenas, indeno-1,2,3-cd-pirenas) 56 67,76
1.22. Deguonies ištirpusio vandenyje nustatymas elektrometriniu metodu 4 4,84
1.23. Drumstumas 3 3,63
1.24. Fluoridas (jonų chromotografija) 6 7,26
1.25. Fluoridas, chloridas, sulfatas, nitratas (jonų chromotografija) 18 21,78
1.26. Fluoridas (potenciometrinis) 9 10,89
1.27. Fosfatų fosforas (spektrometrinis) 6 7,26
1.28. Geležis (AAS) 9 10,89
1.29. Geležis, bendroji (spektrometriškai) 7 8,47
1.30. Gyvsidabris (AAS) 12 14,52
1.31. H2S ir sulfidai 6 7,26
1.32. Haloformų suma 27 32,67
1.33. Hidrokarbonatai 4 4,84
1.34. Kadmis (AAS) 12 14,52
1.35. Kalcis (kompleksometrinis) 4 4,84
1.36. Kalcis (jonų chromatografija) 6 7,26
1.37. Kalis (AAS) 15 18,15
1.38. Kalis (jonų chromatografija) 6 7,26
1.39. Kietumas (bendras) 5 6,05
1.40. Kjeldalio azotas (Kjeldalio metodu) 9 10,89
1.41. Kvapo slenkstinė vertė 2 2,42
1.42. Magnis (kompleksometrinis) 4 4,84
1.43. Magnis (jonų chromatografija) 6 7,26
1.44. Manganas (AAS) 18 21,78
1.45. Manganas (spektrometrinis) 7 8,47
1.46. Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) 25 30,25
1.47. Natris (AAS) 15 18,15
1.48. Natris (jonų chromatografija) 6 7,26
1.49. Nikelis (AAS) 12 14,52
1.50. Nitratas (spektrometrinis) 5 6,05
1.51. Nitratas (jonų chromatografija) 7 8,47
1.52. Nitratai (srauto analizės metodas FIA) 6 7,26
1.53. Nitritai (srauto analizės metodas FIA) 5 6,05
1.54. Nitritas (spektrometrinis) 4 4,84
1.55. Nitritų, nitratų suma (srauto analizės metodas FIA) 6 7,26
1.56. Organinė anglis 30 36,30
1.57. Permanganato indeksas 6 7,26
1.58. Permangamatinė oksidacija ChDSMn 5 6,05
1.59. Pesticidai (aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas) 50 60,50
1.60. Pesticidų suma 30 36,30
1.61. Riebalų nustatymas Soksleto metodu 10 12,10
1.62. Savitasis elektros laidis 2 2,42
1.63. Selenas (AAS) 12 14,52
1.64. Skonio slenkstinė vertė 4 4,84
1.65. Spalva 3 3,63
1.66. Stibis (AAS) 9 10,89
1.67. Sulfatas (jonų chromatografija) 6 7,26
1.68. Sulfatas (turbidimetrinis) 7 8,47
1.69. Šarmingumas 5 6,05
1.70. Švinas (AAS) 12 14,52
1.71. Tetrachloretenas, trichloretenas 18 21,78
1.72. 1,2 - dichloretanas 8 9,68
1.73. Vandenilio jonų koncentracija pH 2 2,42
1.74. Varis (AAS) 12 14,52
1.75. Nuotekų paruošimas metalų nustatymui 11 13,31
1.76. Skendinčios medžiagos 5 6,05
1.77. Natris, kalis, kalcis, magnis (jonų chromotografija) 18 21,78
2. Bakteriologiniai tyrimai
2.1. Kolonijas sudarantys vienetai 220C temperatūroje 3 3,63
2.2. Kolonijas sudarantys vienetai 370C temperatūroje 3 3,63
2.3. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (membraninio filtravimo metodu) 6 7,26
2.4. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (tikimiausiojo skaičiaus metodu) 6 7,26
2.5. Kolifiorminės bakterijos 4 4,84
2.6. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) 4 4,84
2.7. Žarniniai enterokokai 3 3,63
3. Dumblo, dirvožemio laboratoriniai tyrimai
3.1. Bendrasis azotas 16 19,36
3.2. Bendrasis fosforas 10 12,10
3.3. Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) 25 30,25
3.4. Sausoji liekana 5 6,05
3.5. Sausosios masės nuostolių nustatymas (organinės medžiagos) 5 6,05
3.6. Vandenilio jonų koncentracija pH dumble 3 3,63
3.7. Dumblo paruošimas metalų nustatymui 11 13,31
4. Mėginių paėmimas 
4.1. Nuotekų mėginio paėmimas 7 8,47
4.2. Vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, kolonėlių, vandentiekio tinklų 3 3,63
4.3. Vandens mėginio paėmimas iš šulinio, atviro telkinio 3 3,63
4.4. Grunto, dumblo mėginio paėmimas 7 8,47
4.5.  1 Transporto paslauga 1 nuvykimas (mieste) 7 8,47
1 Transporto paslaugos už miesto ribų 0,80 Eur/km     

Paslaugos, susijusios su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais

Eil. Nr.Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais, kainos Mato vnt.Kaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVM
1. Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio tinklus  val. 105,1 127,17
2. Vandentiekio tinklų uždarymas ir atidarymas (vamzdyno diametras iki DN300) val. 51,37 62,16
3. Vandentiekio tinklų uždarymas ir atidarymas (vamzdyno diametras nuo DN300) val. 83,5 101,04
4. Namo vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas (sklendės šulinyje ar požeminės sklendės uždarymas) val. 34,82 42,13
5. Vandentiekio tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimas val. 23,76 28,75
6. Statomo-rekonstruojamo vandentiekio tinklo hidraulinio išbandymo darbų priėmimas val. 23,76 28,75
7. Statomo-rekonstruojamo vandentiekio tinklo chloravimas-plovimas val. 65,11 78,78
8. Vandentiekio tinklų plovimas "vanduo+oras" technologija val. 99,78 120,73
9. Naujai statomo ar rekonstruojamo vandentiekio tinklų objekto techninė apžiūra val. 27 32,67
10. Vandentiekio vamzdžio d 100 mm remontas atkasant (kai išmušta sandūra )1 atvejis 232 280,72
11. Vandentiekio vamzdžio d 100 mm remontas atkasant (kai vamzdis lūžęs )1 atvejis 227 274,67
12. Vandentiekio vamzdžio d 100 mm keitimas su atkasimu1 atvejis 399,05 482,85
13. Sklendės keitimas1 atvejis 152 183,92
14. Vandentiekio vamzdžio d100 mm sandūros užtaisymas šulinyje1 atvejis 111,52 134,94
15. Vandentiekio tinklų slėptų nutekėjimų paieška val. 47,81 57,85
16. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklo apžiūra  val. 43 52,03
17. Avarinis atsitiktinių kamščių buitinių ir paviršinių nuotekų tinkluose pašalinimas (atvykimas)2 atvejis 70,39 85,17
18. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų įrengimas arba remontas atsikasant 1 val. 145 175,45
19. Buitinių ir paviršinių nuotekų šulinių liukų ir grotelių keitimas 1 val. 87 105,27
20. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų valymas mechaniškai, išvežant atliekas val. 87 105,27
21. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostika ir ataskaitų paruošimas 2 1 m 72,4 87,6
21.1. už kiekvieną sekantį tinklo metrą 1 m 1,5 1,82
21.2. tinklų diagnostikos įrangos transportavimas (jei neįmanoma atlikti paslaugos) val. 53,75 65,04
22. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų plovimas ir nuosėdų išsiurbimas vakuumu dirbant su valymo agregatu  val. 91,21 110,36
23. Atbulinio vožtuvo sumontavimas ant nuotekų išvado (DN160-DN200) be vožtuvo kainos1 val. 81,71 98,87
24. Klaidingų ar nelegalių prisijungimo prie buitinių ar paviršinių nuotekų tinklų paieška naudojant specialią įrangą val. 60,91 73,7
25. Kasimo - siurbimo darbai vakuuminiu ekskavatoriumi 2 val. 145 175,45
26. Išvado ir rezervuaro plovimas po fekalijų ištraukimo iš rezervuaro atvejis 70,25 85
27. Vandentiekio tinklų priežiūra 1 m/mėn. 0,44 0,53
28. Nuotekų tinklų priežiūra 1 m/mėn. 0,44 0,53
29. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų plovimas hidrodinamine mašina 2 val. 104 125,84
30. Vandentiekio ar nuotekų tinklų brigados atvykimas pagal klaidingą iškvietimą val. 45,91 55,55
31. Vandens atvežimas būtinosioms reikmėms 1 m3 talpa2 atvejis 37,9 45,86
 

Pastabos:

1 Atlikus  8, 9, 10, 11, 12, 17 ir 18 punktuose išvardintas paslaugas, už sunaudotas medžiagas mokama papildomai

Transporto paslaugos už miesto ribų 0,80 Eur/km

* Jei paslauga atliekama už Klaipėdos rajono savivaldybės ribų, papildomai apmokamos darbuotojų komandiruotės išlaidos

     

Skystųjų atliekų tvarkymo, aktyvaus dumblo ir nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis paslaugos

Eil. Nr.Skystųjų atliekų tvarkymo, aktyvaus dumblo ir nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis kainosMato vnt.Kaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVM
1. Skystųjų atliekų (septinių rezervuarų dumblo)  tvarkymas pagal pH koncentraciją :
1.1. pH 5,8-8,8 t 9,54 11,54
1.2. pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 t 19,08 23,09
1.3. pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 t 28,62 34,63
2. Skystųjų atliekų (riebalų ir alyvos mišinių dumblo)  tvarkymas pagal pH koncentraciją :
2.1. pH 5,8-8,8 t 6,13 7,42
2.2. pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 t 12,25 14,82
2.3. pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 t 18,38 22,24
3. Skystųjų atliekų (maistinio aliejaus ir riebalų dumblo)  tvarkymas pagal pH koncentraciją :
3.1. pH 5,8-8,8 t 6,13 7,42
3.2. pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 t 12,25 14,82
3.3. pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 t 18,38 22,24
4. Aktyvaus dumblo pardavimas* t 16,27 19,69

Nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugų kainos

Nuotekų iki 6 m3 transportavimas asenizacijos transporto priemone** Kaina Eur, be PVM Kaina Eur, su PVM 
Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 20 km  Eur  76,31  92,34 
Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 30 km  Eur  97,42  117,88 
Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 40 km  Eur  117,92  142,68 
Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 50 km***  Eur  139,03  168,23 

Nuotekų nuo 7 m3 iki 16 m3 transportavimas asenizacijos transporto priemone** Kaina Eur, be PVM Kaina Eur, su PVM 
Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 20 km  Eur  91,57  110,80 
Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 30 km  Eur  116,90  141,45 
Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 40 km  Eur  141,50  171,22 
Atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta iki 50 km***  Eur  166,84  201,88 

**Papildomai mokama nuotekų tvarkymo kaina, kuri priklauso nuo išvežtų nuotekų kiekio (m3), kaina taikoma pagal galiojančius patvirtintus (VERT arba savivaldybių) tarifus. 

*** Jei atstumas Dumpiai - ištraukimo vieta daugiau kaip 50 km taikoma sutartinė kaina. 

Geodezinės veiklos ir kitų paslaugų kainos

Geodezinės veiklos ir kitų paslaugų kainosMato vnt.Kaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVM
Geodezinės veiklos paslaugos
Naujai pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 nuo 1 m iki 50 m vandentiekio tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) vnt. 53,00 64,13
Naujai pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 nuo 1 m iki 50 m nuotekų tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) vnt. 53,00 64,13
Anksčiau pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 nuo 1 m iki 50 m vandentiekio tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) vnt. 55,00 66,55
Anksčiau pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 nuo 1 m iki 50 m nuotekų tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) vnt. 55,00 66,55
Naujai ir anksčiau pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 virš 50 m vandentiekio tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) 1 m 1,00 1,21
Naujai ir anksčiau pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 virš 50 m nuotekų tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) 1 m 1,00 1,21

Paslaugos susijusios su transporto laikymu

Eil. Nr.Paslaugos pavadinimasMato vnt.Kaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVM
1. Lengvojo automobilio laikymas įmonės teritorijoje mėn. 35 42,35

Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimo paslaugų kainos

Eil. Nr.Vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų įrengimo paslaugų kainos  Mato vnt.Kaina vienam mato vienetui, Eur be PVMKaina vienam mato vienetui, Eur su PVM
1. VANDENTIEKIO ĮVADO ĮRENGIMO KAINA
1.1. Vandentiekio vamzdyno montavimas ATVIRU BŪDU montuojamo vamzdyno DN 32/50 mm darbų kaina:
1. Žemės darbai;
2. 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais;
3. Vamzdyno su fasoninėmis dalimis ir jungtimis (alkūnėmis, trišakiais, keturšakiais, perėjimais, flanšais, balnais, aklėmis ir kt.) montavimas;
4. Vamzdyno užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu.
m 22,20 26,86
BETRANŠĖJINIU BŪDU montuojamo vamzdyno DN 32/50 mm darbų kaina:
1. Žemės darbai;
2. Vamzdyno su fasoninėmis dalimis ir jungtimis (alkūnėmis, trišakiais, keturšakiais, perėjimais, flanšais, balnais, aklėmis ir kt.) montavimas.
m 27,10 32,79
1.2. Vandentiekio įvado prijungimas 1. Kiaurymės vandentiekio vamzdžiui į pastatą įrengimas ir vandentiekio vamzdžio per pastato sieną įvedimas, sienos hermetizavimas;
2. Vamzdyno, kuriuo buvo tiekiamas vanduo iki naujo vamzdžio įvedimo, užaklinimas.
kompl. 71,00 85,91
1.3. Uždaromosios armatūros įrengimas Požeminės įvadinės ketinės sklendės DN 50mm su kapa, sklendės prailginimo velenu ir atramine plokšte įrengimas kompl. 124,05 150,10
Požeminės įvadinės ketinės  sklendės DN 32mm su kapa, sklendės prailginimo velenu ir atramine plokšte įrengimas kompl. 97,00 117,37
Įvadinės ketinės  sklendės DN 50mm gb šulinyje įrengimas kompl. 125,00 151,25
Įvadinės ketinės  sklendės DN 32mm gb šulinyje įrengimas kompl. 85,00 102,85
1.4. Vandens apskaitos mazgo įrengimas Fasoninių dalių, jungčių, uždaromosios ir kitos armatūros kaina ir montavimas; Pastaba: į kainą neįtrauktas vandens skaitiklis   kompl. 98,00 118,58
1.5. Vandentiekio vamzdyno prijungimas, bandymai  1. Prijungimas prie vandentiekio tinklo (šulinyje, prijungimas mova prie vandentiekio tinklo atšakos, prijungimas balnu ant vandentiekio tinklo);
2. Vamzdyno praplovimas;
3. Hidraulinis bandymas;
4. Vamzdyno dezinfekavimas ir mikrobiologinis tyrimas.
kompl. 80,60 97,53
1.6. Išpildomoji dokumentacija  Kontrolinė išpildomoji geodezinė nuotrauka. kompl. 65,00 78,65
1.7. Komunikacijos žymėjimo stovai Komunikacijos žymėjimo stovas su lentele, jo sumontavimas kompl. 25,00 30,25
2. NUOTEKŲ IŠVADO ĮRENGIMO KAINA
2.1. Nuotekų vamzdyno montavimas ATVIRU BŪDU montuojamo vamzdyno DN 110/160 mm darbų kaina:
1. Žemės darbai;
2. 10 cm storio smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais;
3. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir montavimas;
4. Vamzdyno užpylimas smėliu 30 cm sluoksniu rankiniu būdu.
m 26,10 31,58
BETRANŠĖJINIU BŪDU montuojamo vamzdyno DN 110/160 mm darbų kaina:
1. Žemės darbai;
2. Vamzdyno ir fasoninių dalių kaina ir montavimas.
m 48,00 58,08
2.2. Nuotekų išvado prijungimas Prijungimas prie esamo nuotekų vamzdžio ar įrenginio (šulinio, išsiurbimo duobės, rezervuaro ar kt.), arba  nuotekų vamzdžio per pastato sieną įvedimas, sienos hermetizavimas. Esamą įrenginį  išsiurbti, išvalyti ir sutvarkyti pagal STR reikalavimus.   kompl. 102,50 124,03
2.3. Nuotekų apžiūros šuliniai Nuotekų apžiūros šulinėlis DN 315 mm, jo sumontavimas kompl. 166,00 200,86
Nuotekų apžiūros šulinėlis DN 425 mm, jo sumontavimas kompl. 250,00 302,50
2.4. G/b nuotekų šulinio D1000mm  įrengimas Šulinio DN 1000mm iš g/b surenkamų elementų su kalaus ketaus dangčiu montavimas (žemės darbai, surenkami g/b elementai, liukas su dangčiu) iki 3m gylio kompl. 820,00 992,20
2.5. Nuotekų panardinamas siurblys Nuotekų panardinamas siurblys (našumas iki 1,0 m3/d), jo su visa reikiama armatūra (sklendė, atbulinis vožtuvas) sumontavimas šulinyje kompl. 935,00 1 131,35
1. Žemės darbai;
2. Elektros kabelio klojimas siurblio pajungimui.
m 7,00 8,47
2.6. Nuotekų vamzdyno prijungimas Prijungimas prie  nuotekų tinklo šulinyje arba prie kinetės kompl. 54,00 65,34
2.7. Nuotekų vamzdyno bandymai Vamzdyno TV diagnostika (taikoma tik gatvės tinklui) kompl. 108,00 130,68
2.8. Šulinio žymėjimo ženklų įrengimas Komunikacijos žymėjimo stovas su lentele, jo sumontavimas kompl. 25,00 30,25
2.9. Išpildomoji dokumentacija Kontrolinė išpildomoji geodezinė nuotrauka kompl. 65,00 78,65
3. DANGŲ IŠARDYMO IR ATSTATYMO DARBŲ KAINA
3.1. Dangų išardymas ir atstatymas VEJOS atstatymo darbų kaina:
1. 15 cm augalinis gruntas;
2. Apsėjimas žolių sėklomis.
2,92 3,53
ŽVYRO DANGOS atstatymo darbų kaina:
1. Kelio lovio įrengimas;
2. 12 cm storio smėlio - žvyro mišinys su 50 procentų žvirgždo.
9,00 10,89
Esamų kliento BETONINIŲ TRINKELIŲ išardymas 3,00 3,63
Esamų kliento BETONINIŲ TRINKELIŲ atstatymo darbų kaina:
1. Kelio lovių įrengimas;
2. 15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas;
3. 10 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas;
4. 5 cm storio dolomito atsijų sluoksnio įrengimas;
5. Betono trinkelių dangos įrengimas.
24,20 29,28
Esamų kliento ŠALIGATVIO PLYTELIŲ išardymas  2,20 2,66
Esamų kliento ŠALIGATVIO PLYTELIŲ atstymo darbų kaina:
1. Kelio lovių įrengimas;
2. 15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas;
3. Šaligatvio plytelių dangos įrengimas (užpilant tarpus smėliu) 
18,53 22,42
ASFALTBETONIO DANGOS išardymas 17,50 21,18
ASFALTBETONIO DANGOS atstymo darbų kaina:
1. Kelio lovių įrengimas;
2. 25 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas;
3. 15 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas;
4. Kraštų apkapojimas;
5. 9 cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas.
49,00 59,29