Papildomai teikiamos paslaugos gyventojams

Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainos

Eil. Nr.Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainosMato vnt.Kaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVMPastabos
1. Sugadinto, pakeisto, neteisingai sumontuoto dėl abonento kaltės arba vartotojui priklausančio buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas, želdinių laistymo apskaitos prietaiso demontavimas vnt. 20 ir 7 24,2 ir 8,47 Kaina taikoma, kai keičiamas daugiabučiame name arba kituose objektuose (pvz. ūkiniuose pastatuose) sumontuotas ne AB "Klaipėdos vanduo" apskaitoje esantis prietaisas (neperimtos bendrijos) arba vietoj AB "Klaipėdos vanduo" buvusio apskaitos prietaiso sumontuotas kitas apskaitos prietaisas. Kaina taip pat taikoma, kai vidaus vamzdynų rekonstrukcijos metu apskaitos prietaisas sumontuojamas atbulai arba keičiamas sugadintas AB "Klaipėdos vanduo" nuosavybėje esantis apskaitos prietaisas. Taip pat tai yra želdinių laistymo apskaitos prietaiso išmontavimo kaina. 
2. Ventilio pakeitimas, kai keičiamas vandens apskaitos prietaisas (su ventylio verte) vnt. 30 36,3 Ventilio keitimas atliekamas tik daugiabučiame name apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso.
3. Žarnelės keitimas kliento patalpose vnt. 15 18,15 Už žarnelės keitimą, kai iš karto po vandens apskaitos prietaiso keitimo pradeda lašėti per maišytuvo ar tualeto žarnelę.
4. Vandens apskaitos prietaiso tarpinės pakeitimas arba priveržimas* vnt. 10 12,1 Kaina taikoma už vandens apskaitos prietaiso tarpinės pakeitimą arba priveržimą, kai praėjus daugiau kaip 3 mėn. po vandens apskaitos prietaiso pakeitimo pradėjus bėgti vandeniui per tarpinę.
5. Apskaitos prietaisų ir uždaromosios armatūros plombavimas* vnt. 4 4,84 Kaina taikoma kiekvienam vandens apskaitos prietaisui atskirai, uždaromosios armatūros plombavimui, kai nėra vandens apskaitos prietaiso arba priešgaisrinių sklendžių plombavimui. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 5 Eur už atvykimą.
6. Plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas kientui pageidaujant* atvejis 3 3,63 Kaina taikoma vienam objektui, nepriklausomai kiek jame yra apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių. Taip pat taikomas, kai kviečiamas kontrolierius ar šaltkalvis tais atvejais, kai vartotojas/abonentas nemoka nurašyti rodmenų, parduoda patalpas ir nori būti tikras, kad nėra jokių vandens apskaitos prietaisų pažeidimų, klaidingai informuoja apie avarijas bei apskaitos prietaisų gedimus ir pan. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 5 Eur už atvykimą.
7. Skubus plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas kientui pageidaujant, kai atvykstama per 4 darbo valandas nuo iškvietimo užregistravimo* atvejis 10 12,1 Kaina taikoma vienam objektui, nepriklausomai kiek jame yra apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių, už konsultaciją nurašant vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir nustatant vandens apskaitos prietaisų pažeidimus bei už klaidingą informaciją apie avarijas bei apskaitos prietaisų gedimus. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šiso kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
8. Vandens apskaitos prietaiso daugiabučiame pastate išvalymas* vnt. 15 18,15 Kaina taikoma už vieno apskaitos prietaiso išvalymą. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šios kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
9. Klozeto nuėmimas ir pastatymas atvejis 25 30,25 Kaina taikoma už klozeto nuėmimą ir pastatymą daugiabučiame name, kai nėra galimybės pakeisti vandens apskaitos prietaiso nenukėlus klozeto. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
10. Klozeto bakelio remontas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma vieną kartą už klozeto bakelio remontą, jei iš karto po vandens apskaitos prietaiso pakeitimo jis neveikia. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
11. Sienos iškalimas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma už sienos iškalimą dėl prieigos prie vandens apskaitos prietaiso veržlių. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
12. Kriauklės nuėmimas ir pastatymas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma už kriauklės nuėmimą ir pastatymą, kai nėra galimybės pakeisti vandens apskaitos prietaiso nenuėmus kriauklės. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
13. Vietos paruošimas vandens apskaitos mazgui atvejis 10 12,1 Kaina taikoma už prieigos prie vandens apskaitos mazgo paruošimą (buitinių prietaisų laikinas perkėlimas, spintelių laikinas perstatymas ir pan.). Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
14. Vandens apskaitos mazgo pertvarkymas vnt. 20 24,2 Kaina taikoma kiekvieno mazgo pertvarkymui daugiabučiame name (apskaitos prietaiso tvirtinimo veržlių keitimas, filtrų demontavimas, mazgo permontavimas). Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name. 
15. Maišytuvo filtro išvalymas atvejis 3 3,63 Kaina taikoma už maišytuvo filtro išvalymą, jei iš karto po apskaitos prietaiso pakeitimo maišytuvas užsikemša nuosėdomis. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu.
16. Vandentiekio įvado į butą užaklinimas arba vandens prijungimas bute po užaklinimo* vnt. 15 18,15 Kaina taikoma atskirai kiekvienam prietaisui  uždarant ir atidarant vandens tiekimą. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šios kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
17. Viensraučių vandens apskaitos prietaisų patikra       Apskaitos prietaisų patikros ir remonto darbai atliekami į AB "Klaipėdos vanduo" apskaitos prietaisų patikros laboratoriją pristatytiems prietaisams.
DN 15 mm vnt. 4,54 5,49
DN 20 mm vnt. 5 6,05
DN 25 mm vnt. 8 9,68
DN 32 mm vnt. 8 9,68
DN 40 mm vnt. 10 12,1
DN 50 mm vnt. 15 18,15
18. Vandens apskaitos prietaiso defektų nustatymas      
DN 15 mm vnt. 3 3,63
DN 20 mm vnt. 4 4,84
DN 25 mm vnt. 7 8,47
DN 32 mm vnt. 7 8,47
DN 40 mm vnt. 8 9,68
DN 50 mm vnt. 11 13,31
19. Vandens apskaitos prietaiso reguliavimas ir patikra      
DN 15 mm vnt. 6 7,26
DN 20 mm vnt. 8 9,68
DN 25 mm vnt. 12 14,52
DN 32 mm vnt. 13 15,73
DN 40 mm vnt. 14 16,94
DN 50 mm vnt. 20 24,2
20. Vandens apskaitos prietaiso smulkus remontas ir patikra      
DN 15 mm vnt. 9,42 11,40
DN 20 mm vnt. 11,32 13,70
DN 25 mm vnt. 16,21 19,61
DN 32 mm vnt. 17,29 20,92
DN 40 mm vnt. 22,45 27,16
DN 50 mm vnt. 30 36,3
21. Kontrolieriaus dalyvavimas priešgaisrinių sklendžių bandymo ir/ar derinimo darbuose pas klientą* 1/2 val. 10,00 12,10 Paslaugos kaina yra kai užtrunkama iki 1 valandos. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 5 Eur už atvykimą.
22. Apskaitos mazgo įrengimas daugiabučio namo patalpose arba želdinių laistymui skirto mazgo įrengimas vnt. 30 36,3 Kaina taikoma už kiekvieną įrengtą vandens apskaitos mazgą daugiabučio namo patalpose arba želdinių laistymui skirto vandens apskaitos mazgo įrengimą. 
23. Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai važiuojama tik įrengti vandens apskaitos mazgą DN 15 mm vnt. 60 72,6 Įvadinio DN 15 mm mazgo įrengimas.
24. Įvadinio vandens apskaitos mazgo pertvarkymas, kai vykstama pakeisti (įrengti) vandens apskaitos prietaisą DN 15 mm vnt. 50,07 60,58 Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 15 mm permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio tipo apskaitos prietaisą.
25. Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai važiuojama tik įrengti vandens apskaitos mazgą DN 20 mm vnt. 70 84,7 Įvadinio DN 20 mm mazgo įrengimas.
26. Įvadinio vandens apskaitos mazgo pertvarkymas, kai vykstama pakeisti (įrengti) vandens apskaitos prietaisą DN 20 mm vnt. 60 72,6 Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 20 mm permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio tipo apskaitos prietaisą.
27. Lygiagretaus vandens apskaitos mazgo  įrengimas vnt. 111,14 134,48 Kaina taikoma, kai važiuojama įrengti lygiagretų vandens apskaitos mazgą.
28. Vandentiekio įvado uždarymas arba atidarymas vnt. 15 18,15 Kaina taikoma atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas arba uždarymas).
29. Vandentiekio įvado uždarymas arba atidarymas, atsiurbiant vandenį iš šulinio vnt. 30 36,3 Kaina taikoma atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas arba uždarymas).
30. Naujai įrengto įvadinio vandens apskaitos mazgo priėmimas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma vieną kartą (kiekvienam vandens apskaitos mazgui), kuomet abonetui/vartotojui pateikiamas apskaitos prietaisų nuėmimo-įrengimo aktas. 
31. Naujai įrengto želdinių laistymui skirto vandens apskaitos mazgo priėmimas atvejis 10 12,1 Kaina taikoma vieną kartą važiuojant priimti naujai vartotojo/abonento įsirengtą želdinių laistymui skirtą vandens apskaitos  mazgą. 
32. Vandentiekio vamzdžio atšildymas 1/2 val. 15 18,15 Už 1/2 val. užšalusio vandentiekio vamzdžio šildymą.
33. Sugadinto vandens apskaitos prietaiso, įrengto objekto įvadiniame vandens apskaitos mazge, pakeitimas vnt. 15 18,15 Kaina taikoma tik pastatų įvaduose keičiamiems apskaitos prietaisams. Į šią kainą nėra įtraukta vandens apskaitos prietaiso vertė, ji nustatoma atskirai.
34. Permontuoto vandens apskaitos mazgo priėmimas* vnt. 30 36,3 Už didesnio skersmens vandens apskaitos prietaiso vietoje buvusio projektinio įrengimą ir priėmimą.
35. Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas daugiabučio namo patalpose dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros atvejis 23 27,83 Kaina taikoma, kai abonentui arba vartotojui prašant atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas dėl neeilinės patikros.
36. Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros atvejis 25 30,25 Kaina taikoma už vandens apskaitos prietaiso pakeitimą, kai vartotojas/abonentas prašo atlikti neeilinę patikrą vandens apskaitos prietaisui, esančiam pastato įvadiniame mazge. 
37. Atbulinio srauto prevencinio vožtuvo RV 260 1/2 montavimas abonentui ar vartotojui pageidaujant atvejis 20 24,2 Kaina taikoma, kai ši paslauga atliekama apskaitos prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šios kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
38. Atbulinio srauto prevencinio vožtuvo RV 260 3/4 montavimas abonentui ar vartotojui pageidaujant atvejis 20 24,2 Kaina taikoma, kai ši paslauga atliekama apskaitos prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šios kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
39. Vandens slėgio tikrinimas įvade* vnt. 15 18,15 Už atvykimą pagal iškvietimą, patikrinti vandens slėgį pastato įvade, kai trūkumų nenustatoma, o galima gedimo priežastis yra vidaus tinkle. 
40. Konsultavimas kliento objekte* vnt. 15 18,15 Už konsultaciją, ar tinakamai įrengtas vandens apskaitos prietaisas arba, kai atvykus dėl neveikiančio ventilio arba mazgo, esančio po apdailos medžiagomis neįmanoma pakeisti vandens apskaitos prietaiso.
41. Pažymų išdavimas vnt. 5 6,05 Už pažymas, kurias išduoti neįpareigoja teisės aktai ir teikiant informaciją apie atsiskaitymą už suteiktas paslaugas (parduodant, perleidžiant turtą).
42. Popierinės sąskaitos kopijos pateikimas klientui vnt. 1 1,21 Už sąskaitos kopiją iki mėnesio 20 d.
43. Klaidingai pervestų pinigų grąžinimas atvejis 2,5 3,03 Juridiniams asmenims taikomas tik šis mokestis, o fiziniams asmenims taikomas šis mokestis ir komisinis mokestis, kurį AB "Klaipėdos vanduo" sumoka už pinigų pervedimą.
44. Vekselių perėmimas ir kontrolė atvejis 5 6,05 Skolininkui, paprašius skolą mokėti dalimis, sąskaita išrašoma, kai pasirašomas vekselis su skolų grąžinimo grafiku.
45. Laikino abonento sutarties priežiūra ir aptarnavimas atvejis 35 42,35 Kaina taikoma sudarant arba pratęsiant laikiną sutartį.
*prie paslaugos kainos pridedama 5 Eur už atvykimą
Geriamojo vandens, nuotekų laboratorijos tyrimai

Eilės Nr.Paslaugos pavadinimasKaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVM
1. Geriamojo vandens, komunalinių, gamybinių, paviršinių nuotekų laboratoriniai tyrimai
1.1. Aliuminis (spektrometrinis metodas) 8 9,57
1.2. Aliuminis (AAS) 18 21,39
1.3. Amonis (spektrometrinis metodas) 5 5,72
1.4. Arsenas (AAS) 18 21,39
1.5. Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (detergentai) 10 12,12
1.6. Bichromatinė oksidacija (ChDSCr ) 8 9,86
1.7. Biocheminis deguonies suvartojimas ( BDSn ) 7 8,51
1.8. Bendrasis azotas (Kjeldalio metodu) 16 19,3
1.9. Bendrasis azotas (srauto analizės metodas FIA) 8 9,58
1.10. Bendrasis fosforas (spektrometrinis metodas) 8 9,1
1.11. Benzenas 24 28,73
1.12. Benzpirenas 49 59,57
1.13. Boras (spektrometrinis) 10 11,87
1.14. Bromatas (jonų chromotografija) 8 9,72
1.15. Chloridas (titravimo) 5 6,52
1.16. Chloridas (jonų chromotografija) 6 7,26
1.17. Chloro kiekis 5 5,52
1.18. Chromas (AAS) 12 14,52
1.19. Cianidai (spektrometrinis) 15 18,07
1.20. Cinkas (AAS) 12 14,52
1.21. Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai (benzo-b-fluorantenas, benzo-k- fluorantenas, benzo-ghiperilenas, indeno-1,2,3-cd-pirenas) 56 67,95
1.22. Deguonies ištirpusio vandenyje nustatymas elektrometriniu metodu 4 4,37
1.23. Drumstumas 3 3,73
1.24. Fluoridas (jonų chromotografija) 6 7,26
1.25. Fluoridas, chloridas, sulfatas, nitratas (jonų chromotografija) 18 21,3
1.26. Fluoridas (potenciometrinis) 9 11,38
1.27. Fosfatų fosforas (spektrometrinis) 6 6,74
1.28. Geležis (AAS) 9 11,31
1.29. Geležis, bendroji (spektrometriškai) 7 8,66
1.30. Gyvsidabris (AAS) 12 14,52
1.31. H2S ir sulfidai 6 7,26
1.32. Haloformų suma 27 32,59
1.33. Hidrokarbonatai 4 4,66
1.34. Kadmis (AAS) 12 14,52
1.35. Kalcis (kompleksometrinis) 4 4,57
1.36. Kalcis (jonų chromatografija) 6 7,26
1.37. Kalis (AAS) 15 18,18
1.38. Kalis (jonų chromatografija) 6 6,79
1.39. Kietumas (bendras) 5 5,47
1.40. Kjeldalio azotas (Kjeldalio metodu) 9 10,91
1.41. Kvapo slenkstinė vertė 2 2,87
1.42. Magnis (kompleksometrinis) 4 4,57
1.43. Magnis (jonų chromatografija) 6 6,79
1.44. Manganas (AAS) 18 21,39
1.45. Manganas (spektrometrinis) 7 8,17
1.46. Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) 25 30,25
1.47. Natris (AAS) 15 18,18
1.48. Natris (jonų chromatografija) 6 6,79
1.49. Nikelis (AAS) 12 14,52
1.50. Nitratas (spektrometrinis) 5 6,59
1.51. Nitratas (jonų chromatografija) 7 9,01
1.52. Nitratai (srauto analizės metodas FIA) 6 7,72
1.53. Nitritai (srauto analizės metodas FIA) 5 5,46
1.54. Nitritas (spektrometrinis) 4 4,81
1.55. Nitritų, nitratų suma (srauto analizės metodas FIA) 6 7,72
1.56. Organinė anglis 30 36,8
1.57. Permanganato indeksas 6 6,95
1.58. Permangamatinė oksidacija ChDSMn 5 5,59
1.59. Pesticidai (aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas) 50 60,7
1.60. Pesticidų suma 30 36,3
1.61. Riebalų nustatymas Soksleto metodu 10 12,64
1.62. Savitasis elektros laidis 2 3,02
1.63. Selenas (AAS) 18 21,39
1.64. Skonio slenkstinė vertė 4 4,84
1.65. Spalva 3 4,19
1.66. Stibis (AAS) 9 11,31
1.67. Sulfatas (jonų chromatografija) 6 7,26
1.68. Sulfatas (turbidimetrinis) 7 8,77
1.69. Šarmingumas 5 6,05
1.70. Švinas (AAS) 12 14,52
1.71. Tetrachloretenas, trichloretenas 18 21,39
1.72. 1,2 - dichloretanas 8 9,52
1.73. Vandenilio jonų koncentracija pH 2 2,5
1.74. Varis (AAS) 12 14,52
1.75. Nuotekų paruošimas metalų nustatymui 11 13,31
1.76. Skendinčios medžiagos 5 5,99
1.77. Natris, kalis, kalcis, magnis (jonų chromotografija) 18 21,78
2. Bakteriologiniai tyrimai
2.1. Kolonijas sudarantys vienetai 220C temperatūroje 3 3,59
2.2. Kolonijas sudarantys vienetai 370C temperatūroje 3 3,29
2.3. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (membraninio filtravimo metodu) 6 6,92
2.4. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (tikimiausiojo skaičiaus metodu) 6 7,45
2.5. Kolifiorminės bakterijos 4 4,39
2.6. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) 4 4,39
2.7. Žarniniai enterokokai 3 4,13
3. Dumblo, dirvožemio laboratoriniai tyrimai
3.1. Bendrasis azotas 16 19,3
3.2. Bendrasis fosforas 10 11,71
3.3. Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) 25 30,61
3.4. Sausoji liekana 5 6,03
3.5. Sausosios masės nuostolių nustatymas (organinės medžiagos) 5 5,99
3.6. Vandenilio jonų koncentracija pH dumble 3 3,33
3.7. Dumblo paruošimas metalų nustatymui 11 13,31
4. Mėginių paėmimas
4.1. Nuotekų mėginio paėmimas 7 8,47
4.2. Vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, kolonėlių, vandentiekio tinklų 3 3,63
4.3. Vandens mėginio paėmimas iš šulinio, atviro telkinio 3 3,63
4.4. Grunto, dumblo mėginio paėmimas 7 8,47
4.5. 1 Transporto paslauga 1 nuvykimas (mieste) 7 8,47
  1 Transporto paslaugos už miesto ribų 0,80 Eur/km    Paslaugos, susijusios su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais

Eil. Nr.Paslaugos pavadinimasMato vnt.Kaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVM
1. Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio tinklus val. 105,1 127,17
2. Pakartotinas iškvietimas vandentiekio tinklų ir įvadų uždarymui val. 58 70,18
3. Vandentiekio tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimas val. 23,76 28,75
4. Statomo-rekonstruojamo vandentiekio tinklo hidraulinio išbandymo darbų priėmimas val. 23,76 28,75
5. Statomo-rekonstruojamo vandentiekio tinklo chloravimas-plovimas val. 65,11 78,78
6. Vandentiekio tinkluose šalto vandens atjungimas val. 46 55,66
7. Naujai statomo ar rekonstruojamo vandentiekio tinklų objekto techninė apžiūra val. 27 32,67
8. Vandentiekio vamzdžio d 100 mm remontas atkasant (kai išmušta sandūra )1 atvejis 232 280,72
9. Vandentiekio vamzdžio d 100 mm remontas atkasant (kai vamzdis lūžęs )1 atvejis 227 274,67
10. Vandentiekio vamzdžio d 100 mm keitimas su atkasimu1 atvejis 399,05 482,85
11. Sklendės keitimas1 atvejis 152 183,92
12. Vandentiekio vamzdžio d100 mm sandūros užtaisymas šulinyje1 atvejis 111,52 134,94
13. Vandentiekio tinklų slėptų nutekėjimų paieška val. 47,81 57,85
14. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklo apžiūra val. 43 52,03
16. Avarinis atsitiktinių kamščių buitinių ir paviršinių nuotekų tinkluose pašalinimas (atvykimas)2 atvejis 70,39 85,17
17. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų įrengimas arba remontas atsikasant 1 val. 145 175,45
18. Buitinių ir paviršinių nuotekų šulinių liukų ir grotelių keitimas 1 val. 87 105,27
19. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų valymas mechaniškai, išvežant atliekas val. 87 105,27
20. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostika ir ataskaitų paruošimas 2 1 m 72,4 87,6
20.1. už kiekvieną sekantį tinklo metrą 1 m 1,5 1,82
20.2. tinklų TV diagnostikos įrangos transportavimas (jei neįmanoma atlikti paslaugos) atvejis 53,75 65,04
21. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų plovimas ir nuosėdų išsiurbimas vaakumu dirbant su valymo agregatu val. 91,21 110,36
22. Kasimo - siurbimo darbai vakuminiu ekskavatoriumi 2 val. 145 175,45
23. Išvado ir rezervuaro plovimas po fekalijų ištraukimo iš rezervuaro atvejis 70,25 85
24. Vandentiekio tinklų priežiūra 1 m/mėn. 0,44 0,53
25. Nuotekų tinklų priežiūra 1 m/mėn. 0,44 0,53
26. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų plovimas hidrodinamine mašina 2 val. 104 125,84
  1 Atlikus  8, 9, 10, 11, 12, 17 ir 18 punktuose išvardintas paslaugas, už sunaudotas medžiagas mokama papildomai
  2 Transporto paslaugos už miesto ribų 0,80 Eur/km      Skystųjų atliekų tvarkymo, aktyvaus dumblo ir nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis paslaugos

Eil. Nr.Paslaugos pavadinimasMato vnt.Kaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVM
1. Skystųjų atliekų (septinių rezervuarų dumblo)  tvarkymas pagal pH koncentraciją :
1.1. pH 5,8-8,8 t 9,54 11,54
1.2. pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 t 19,08 23,09
1.3. pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 t 28,62 34,63
2. Skystųjų atliekų (riebalų ir alyvos mišinių dumblo)  tvarkymas pagal pH koncentraciją :
2.1. pH 5,8-8,8 t 6,13 7,42
2.2. pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 t 12,25 14,82
2.3. pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 t 18,38 22,24
3. Skystųjų atliekų (maistinio aliejaus ir riebalų dumblo)  tvarkymas pagal pH koncentraciją :
3.1. pH 5,8-8,8 t 6,13 7,42
3.2. pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 t 12,25 14,82
3.3. pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 t 18,38 22,24
4. Aktyvaus dumblo pardavimas* t 16,27 19,69
5. Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis** Eur/m3 8,52 10,31
*Į kainą neįskaičiuotas tyrimų atlikimas ir tyrimų protokolo išdavimas
**Papildomai mokama nuotekų tvarkymo kaina, kuri priklauso nuo išvežtų nuotekų kiekio (m3), kaina taikoma pagal galiojančius patvirtintus (VERT arba savivaldybių tarybų) tarifusTurintys vietinį buitinių nuotekų šalinimą, dėl nuotekų išvežimo gali kreiptis į šiuos vežėjus:

Įmonės pavadinimas / Vardas pavardėĮmonės adresasEl. pašto adresasTel. Nr.
UAB "Balstran" Liepų g. 81, Klaipėda info@balstran.lt 865 583 633
UAB „Dagnis“ Šilutės pl.103-220, Klaipėda aptarnavimai@dagnis.com 863 045 597
UAB "Ecoservice Klaipėda" Šilutės pl. 2, Klaipėda info@ecoservice.lt 8 46 383473
UAB "Ekonovus" Liepų g. 85A, Klaipėda klaipeda@ekonovus.lt 8 46 300474
UAB "Gargždų būstas" Kvietinių g. 9C, Gargždai info@gargzdubustas.lt 860 060 666
UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ P. Cvirkos g. 35, Gargždai gargzdukpb@gmail.com 8 46 452586
Gintaras Šimkevičius Kuršlaukio g. 2, Gargždai automobilinis@gmail.com 860 331 722
AB „Klaipėdos vanduo“ Ryšininkų g. 11, Klaipėda info@vanduo.lt 8 46 220 220 (spausti 6)
UAB "Raguvilė" Taikos g. 45, Neringa info@raguvile.lt 868 383 994
UAB "Toi Toi Lietuva" Dvaro g. 5, Klaipėda buhalterija@toitoi.lt 868 553 759
UAB "Vakarų švara" Šilutės pl. 101C, Klaipėda vakarusvara@gmail.com 8 698 00313, 8 648 80666,
865 792 966
UAB „Skaidrola“ Plieno g. 8, Klaipėdos m. info@skaidrola.lt 870 055 007
  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Buitinių nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato tvarką, pagal kurią AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau tekste – nuotekų vežėjas) teikia buitinių nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugas (toliau tekste – paslaugos) fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau tekste – subjektai) Klaipėdos mieste ir rajone.

2. Paslaugų teikimo tvarka

2.1. Buitinės nuotekos asenizacine mašina arba traktoriumi su cisterna išvežamos tik iš buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų. Paslaugos nėra teikiamos septikų, nuotekų valymo įrenginių, lauko tualetų, srutų talpyklų ištuštinimui.

2.2. Buitinės nuotekos asenizacine mašina arba traktoriumi su cisterna išvežamos tik iš tų subjektų, kurie yra sudarę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį arba nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo sutartį su nuotekų vežėju ir neturi įsiskolinimo nuotekų vežėjui.

2.3. Paslaugos užsakomos skambinant tel. 8 46 220 220 ir paspaudžiant 6 (Nuotekų išvežimo paslaugos užsakymas“). Paslaugų užsakymai priimami nuo pirmadienio iki penktadienio (įskaitant ir nedarbo dienas) nuo 8:00 val. iki 20:00 val. Užsakymai priimami ne vėlesniam nei 28 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojant nuo užsakymo pateikimo dienos. Jei šiame 28 dienų laikotarpyje nėra galimybės suteikti paslaugas, užsakymas nėra priimamas ir apie tai informuojamas užsakymą pateikiantis subjektas..

2.4. Paslaugos teikiamos šiomis darbo dienomis: pirmadieniais (nuo 8:00 val. iki 16:00 val.) ir penktadieniais (nuo 8:00 val. iki 13:30 val.)

2.5. Paslaugos teikiamos tik tada, kai lauko temperatūra yra ne žemesnė nei -10◦ C. Jei tam tikrą dieną priimto užsakymo nėra galimybės vykdyti dėl per žemos lauko temperatūros, užsakymą pateikęs subjektas apie tai informuojamas telefonu ir jam pasiūlomos kitos paslaugų teikimo datos.

2.6. Paslaugos teikimo vietoje turi būti patogus privažiavimas sunkiajai technikai (asenizacinei mašinai) (mašinos svoris 18 t., ilgis 8,3 m, plotis 2,5 m, aukštis 3,7 m). Maksimalus galimas atstumas nuo asenizacinės mašinos iki pasiurbimo vietos – 18 m). Asenizacinės mašinos važiavimas atbuline eiga iki nuotekų kaupimo rezervuaro turi būti ne ilgesnis nei 50 m.

2.7. Nuotekų kaupimo rezervuaro anga, per kurią yra įleidžiama išsiurbimo įranga, turi būti ne mažesnio nei 30 cm vidinio skersmens.

2.8. Nuotekų vežėjas taip pat teikia papildomą paslaugą – buitinių nuotekų išvado ir buitinių nuotekų kaupimo rezervuaro plovimą po buitinių nuotekų išsiurbimo paslaugos atlikimo. Šios paslaugos užsakymai priimami bendra tvarka, skambinant aukščiau nurodytu telefono numeriu.

2.9. Draudžiama į buitinių nuotekų kaupimo rezervuarą išleisti: buitinių, maisto gamybinių atliekų bei pavojingų medžiagų ir jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą ar sutrikdyti nuotekų vežėjo nuotekų valyklos darbą. Išleidus pavojingas medžiagas – apmokėti nuotekų vežėjo patirtus nuostolius.

3. SURENKAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ APSKAITA IR ATSISIKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

3.1. Surinkus buitines nuotekas į mobiliąją transporto priemonę, yra užpildomas nuotekų priėmimo kvitas (3 egz.), kurį turi pasirašyti asenizacinės mašinos vairuotojas arba traktoriaus su cisterna vairuotojas ir paslaugą užsakęs subjektas ar jo atstovas. Pirmieji du kvito egzemplioriai (baltos ir žalios spalvos) lieka nuotekų vežėjui, o trečias kvito egzempliorius (geltonos spalvos) atiduodamas paslaugą užsakančiam subjektui ar jo atstovui. Kvitai gali būti suformuoti ir nuotoliniu būdu mobiliosiomis priemonėmis ir paliekami paslaugos užsakovui.

3.2. Pagal nuotekų priėmimo kvituose nurodytą informaciją yra išrašomos PVM sąskaitos-faktūros ir išsiunčiamos paštu arba elektroniniu paštu subjektams.

3.3. Subjektai už suteiktas paslaugas atsiskaito nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugų teikimo sutartyje numatytomis apmokėjimo sąlygomis.

4. PASLAUGŲ KAINOS

4.1.

  1. 1. PASLAUGŲ KAINOS

4.1. Buitinių nuotekų surinkimo ir nuotekų valymo paslaugos kainos naudojant asenizacinę mašiną (Cisternos tūris 6 m3, detalios kainos nurodytos 1 priede):

4.1.1. Individualių namų savininkams64,40 Eur su PVM už vienkartinį paslaugos suteikimą. Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu, yra 6 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 6 m3 buitinių nuotekų.

4.1.2. Butų savininkams – 64,54 Eur su PVM už vienkartinį paslaugos suteikimą. Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu, yra 6 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 6 m3 buitinių nuotekų.

4.1.3. Įmonėms, organizacijoms – 64,32 Eur su PVM už vienkartinį paslaugos suteikimą. Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu, yra 6 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 6 m3 buitinių nuotekų.

4.1.4. Buitinių nuotekų išvado ir buitinių nuotekų kaupimo rezervuaro plovimo paslaugos kaina – 35,09 Eur su PVM už vienkartinį paslaugos suteikimą.

4.2. Jei išvežamų buitinių nuotekų kiekis yra didesnis nei 6 m3, papildomo buitinių nuotekų kiekio išvežimui turi būti pateiktas naujas užsakymas.

4.3. Buitinių nuotekų surinkimo ir nuotekų valymo paslaugos kainos, naudojant traktorių su cisterna (naudojama išimtiniais atvejais, esant dideliam buitinių nuotekų kiekiui. Cisternos tūris 16 m3, detalios kainos nurodytos 1 priede):

4.3.1. Individualių namų savininkams171,72 Eur su PVM už vienkartinį paslaugos suteikimą. Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu, yra 16 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 16 m3 buitinių nuotekų.

4.3.2. Butų savininkams – 172,11 Eur su PVM už paslaugos suteikimą. Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu, yra 16 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 16 m3 buitinių nuotekų.

4.3.3. Įmonėms, organizacijoms – 171,53 Eur su PVM už paslaugos suteikimą. Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu yra 16 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 16 m3 buitinių nuotekų.

4.4. Jei išvežamų buitinių nuotekų kiekis yra didesnis nei 16 m3, papildomo buitinių nuotekų kiekio išvežimui turi būti pateiktas naujas užsakymas.

Priedas Nr. 1 NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR NUOTEKŲ VALYMO PASLAUGŲ KAINOS

Eil. nr.Paslaugų pavadinimasNuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis, Eur/m3Nuotekų valymas, Eur/m3Dumblo tvarkymas, Eur/m3Bendra kaina, Eur/m3IŠ VISO, EUR už vieną reisąKaina, Eur (su PVM) už vieną reisą
1. Nuotekų išvežimas asenizacine mašina (6 m3)
1.1 Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis daugiabučiams namams 8,52 0,2 0,17 8,89 53,34 64,54
1.2 Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis individualiems namams 8,52 0,19 0,16 8,87 53,22 64,4
1.3 Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis įmonėms 8,52 0,18 0,16 8,86 53,16 64,32
2. Nuotekų išvežimas traktoriumi su cisterna (16 m3)
2.1 Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis daugiabučiams namams 8,52 0,2 0,17 8,89 142,24 172,11
2.2 Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis individualiems namams 8,52 0,19 0,16 8,87 141,92 171,72
2.3 Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis įmonėms 8,52 0,18 0,16 8,86 141,76 171,53
AB "KLAIPĖDOS VANDUO" TEIKIAMŲ PASLAUGŲ (BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR NUOTEKŲ VALYMO) TVARKOS APRAŠAS


Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainos

Eil. Nr.Geodezinės veiklos ir kitų paslaugų kainosMato vnt.Kaina Eur, be PVMKaina Eur, su PVM
1. Naujai pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 nuo 1 m iki 50 m vandentiekio tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) vnt. 43 52,03
2. Naujai pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 nuo 1 m iki 50 m nuotekų tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) vnt. 43 52,03
3. Anksčiau pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 nuo 1 m iki 50 m vandentiekio tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) vnt. 45 54,45
4. Anksčiau pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 nuo 1 m iki 50 m nuotekų tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) vnt. 45 54,45
5. Naujai ir anksčiau pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 virš 50 m vandentiekio tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) 1 m 1 1,21
6. Naujai ir anksčiau pastatytų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka M 1:500 virš 50 m nuotekų tinklas (įskaitant šulinius ir kt.) 1 m 1 1,21
7. Lengvojo automobilio laikymas įmonės teritorijoje mėn. 35 42,35
8. Leidimas transportui vnt. 10 12,1

Prašymą dėl geodezinių nuotraukų prašome siųsti elektroniniu paštu : prijungimai@vanduo.lt

Nuoroda į prašymo formą