Papildomai teikiamų paslaugų gyventojams kainoraštis

Eil. Nr. Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainos Mato vnt. Kaina Eur, be PVM Kaina Eur, su PVM Pastabos
1. Buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas vnt. 20 ir 7 24,2 ir 8,47 Kaina taikoma, kai keičiamas daugiabučiame name arba kituose objektuose (pvz. ūkiniuose pastatuose) sumontuotas ne AB "Klaipėdos vanduo" apskaitoje esantis prietaisas (neperimtos bendrijos) arba vietoj AB "Klaipėdos vanduo" buvusio apskaitos prietaiso sumontuotas kitas apskaitos prietaisas. Kaina taip pat taikoma, kai vidaus vamzdynų rekonstrukcijos metu apskaitos prietaisas sumontuojamas atbulai arba keičiamas sugadintas AB "Klaipėdos vanduo" nuosavybėje esantis apskaitos prietaisas. Taip pat tai yra želdinių laistymo apskaitos prietaiso išmontavimo kaina. 
2. Ventilio pakeitimas, kai keičiamas vandens apskaitos prietaisas vnt. 30 36,3 Ventilio keitimas atliekamas tik daugiabučiame name apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso. Kaina nustyta su ventylio verte.
3. Žarnelės keitimas kliento patalpose vnt. 15 18,15 Už žarnelės keitimą, kai iš karto po vandens apskaitos prietaiso keitimo pradeda lašėti per maišytuvo ar tualeto žarnelę.
4. Vandens apskaitos prietaiso tarpinės pakeitimas arba priveržimas* vnt. 10 12,1 Kaina taikoma už vandens apskaitos prietaiso tarpinės pakeitimą arba priveržimą, kai praėjus daugiau kaip 3 mėn. po vandens apskaitos prietaiso pakeitimo pradėjus bėgti vandeniui per tarpinę.
5. Apskaitos prietaisų ir uždaromosios armatūros plombavimas vnt. 8 9,68 Kaina taikoma kiekvienam vandens apskaitos prietaisui atskirai, uždaromosios armatūros plombavimui, kai nėra vandens apskaitos prietaiso arba priešgaisrinių sklendžių plombavimui. 
6. Plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas  atvejis 8 9,68 Kaina taikoma vienam objektui, nepriklausomai kiek jame yra apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių. Taip pat taikoma, kai kviečiamas kontrolierius ar šaltkalvis tais atvejais, kai vartotojas/abonentas nemoka nurašyti rodmenų, parduoda patalpas ir nori būti tikras, kad nėra jokių vandens apskaitos prietaisų pažeidimų, klaidingai informuoja apie avarijas bei apskaitos prietaisų gedimus ir pan. 
7. Skubus plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas  atvejis 15 18,15 Skubi paslauga, suteikiama per 4 darbo valandas nuo iškvietimo užregistravimo. Kaina taikoma vienam objektui, nepriklausomai kiek jame yra apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių, už konsultaciją nurašant vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir nustatant vandens apskaitos prietaisų pažeidimus bei už klaidingą informaciją apie avarijas bei apskaitos prietaisų gedimus.  
8. Vandens apskaitos prietaiso daugiabučiame pastate išvalymas* vnt. 15 18,15 Kaina taikoma už vieno apskaitos prietaiso išvalymą. Prie šio įkainio pridedama atvykimo kaina, pagal užsakovo adresą.
9. Klozeto nuėmimas ir pastatymas atvejis 25 30,25 Kaina taikoma už klozeto nuėmimą ir pastatymą daugiabučiame name, kai nėra galimybės pakeisti vandens apskaitos prietaiso nenukėlus klozeto. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
10. Klozeto bakelio remontas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma vieną kartą už klozeto bakelio remontą, jei iš karto po vandens apskaitos prietaiso pakeitimo jis neveikia. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
11. Sienos iškalimas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma už sienos iškalimą dėl prieigos prie vandens apskaitos prietaiso veržlių. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
12. Kriauklės nuėmimas ir pastatymas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma už kriauklės nuėmimą ir pastatymą, kai nėra galimybės pakeisti vandens apskaitos prietaiso nenuėmus kriauklės. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
13. Vietos paruošimas vandens apskaitos mazgui atvejis 10 12,1 Kaina taikoma už prieigos prie vandens apskaitos mazgo paruošimą (buitinių prietaisų laikinas perkėlimas, spintelių laikinas perstatymas ir pan.). Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
14. Vandens apskaitos mazgo pertvarkymas vnt. 20 24,2 Kaina taikoma kiekvieno mazgo pertvarkymui daugiabučiame name (apskaitos prietaiso tvirtinimo veržlių keitimas, filtrų demontavimas, mazgo permontavimas). Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name. 
15. Maišytuvo filtro išvalymas atvejis 3 3,63 Kaina taikoma už maišytuvo filtro išvalymą, jei iš karto po apskaitos prietaiso pakeitimo maišytuvas užsikemša nuosėdomis. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu.
16. Vandentiekio įvado į butą užaklinimas arba vandens pajungimas bute po užaklinimo* vnt. 15 18,15 Kaina taikoma atskirai kiekvienam prietaisui  uždarant ir atidarant vandens tiekimą. Prie šio įkainio pridedama atvykimo kaina, pagal užsakovo adresą.
17. Viensraučių vandens apskaitos prietaisų patikra       Apskaitos prietaisų patikros ir remonto darbai atliekami į AB "Klaipėdos vanduo"  apskaitos prietaisų patikros laboratoriją pristatytiems prietaisams.
DN 15 mm vnt. 4,54 5,49
DN 20 mm vnt. 5 6,05
DN 25 mm vnt. 8 9,68
DN 32 mm vnt. 8 9,68
DN 40 mm vnt. 10 12,10
DN 50 mm vnt. 15 18,15
18. Vandens apskaitos prietaiso defektų nustatymas      
DN 15 mm vnt. 3 3,63
DN 20 mm vnt. 4 4,84
DN 25 mm vnt. 7 8,47
DN 32 mm vnt. 7 8,47
DN 40 mm vnt. 8 9,68
DN 50 mm vnt. 11 13,31
19. Vandens apskaitos prietaiso reguliavimas ir patikra      
DN 15 mm vnt. 6 7,26
DN 20 mm vnt. 8 9,68
DN 25 mm vnt. 12 14,52
DN 32 mm vnt. 13 15,73
DN 40 mm vnt. 14 16,94
DN 50 mm vnt. 20 24,20
20. Vandens apskaitos prietaiso smulkus remontas ir patikra      
DN 15 mm vnt. 9,42 11,40
DN 20 mm vnt. 11,32 13,70
DN 25 mm vnt. 16,21 19,61
DN 32 mm vnt. 17,29 20,92
DN 40 mm vnt. 22,45 27,16
DN 50 mm vnt. 30 36,30
21. Kontrolieriaus dalyvavimas priešgaisrinių sklendžių bandyme* 1/2 val. 10,00 12,10 Paslaugos kaina - kai užtrunkama iki 1 valandos. Prie šio įkainio pridedama atvykimo kaina, pagal užsakovo adresą.
22. Vandes apskaitos mazgo arba želdinių laistymui skirto mazgo įrengimas vnt. 30 36,30 Kaina taikoma už kiekvieną įrengtą vandens apskaitos mazgą daugiabučio namo patalpose arba želdinių laistymui skirto vandens apskaitos mazgo įrengimą. 
23. Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN15 įrengimas  vnt. 60 72,60 Įvadinio DN 15 mm mazgo įrengimas, kai važiuojama tik įrengti vandens apskaitos mazgą DN 15 mm.
24. Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN15 pertvarkymas vnt. 50,07 60,58 Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 15 mm permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio tipo apskaitos prietaisą. 
25. Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN20 įrengimas vnt. 70 84,70 Įvadinio DN 20 mm mazgo įrengimas, kai važiuojama tik įrengti vandens apskaitos mazgą DN 20 mm
26. Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN20 pertvarkymas vnt. 60 72,60 Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 20 mm permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio tipo apskaitos prietaisą.
27. Lygiagretaus vandens apskaitos mazgo  įrengimas vnt. 111,14 134,48 Kaina taikoma, kai važiuojama įrengti lygiagretų vandens apskaitos mazgą.
28. Vandentiekio įvado uždarymas arba atidarymas vnt. 15 18,15 Kaina taikoma atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas arba uždarymas).
29. Vandentiekio įvado uždarymas arba atidarymas, atsiurbiant vandenį iš šulinio vnt. 30 36,30 Kaina taikoma atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas arba uždarymas).
30. Naujai įrengto įvadinio vandens apskaitos mazgo priėmimas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma vieną kartą (kiekvienam vandens apskaitos mazgui), kuomet abonetui/vartotojui pateikiamas apskaitos prietaisų nuėmimo-įrengimo aktas. 
31. Naujai įrengto želdinių laistymui apskaitos mazgo priėmimas atvejis 10 12,10 Kaina taikoma vieną kartą važiuojant priimti naujai vartotojo/abonento įsirengtą želdinių laistymui skirtą vandens apskaitos  mazgą. 
32. Vandentiekio vamzdžio atšildymas 1/2 val. 15 18,15 Už 1/2 val. užšalusio vandentiekio vamzdžio šildymą.
33. Sugadinto įvadinio vandens apskaitos prietaiso, pakeitimas vnt. 15 18,15 Kaina taikoma tik pastatų įvaduose keičiamiems apskaitos prietaisams. Į šią kainą nėra įtraukta vandens apskaitos prietaiso vertė, ji nustatoma atskirai.
34. Permontuoto vandens apskaitos mazgo priėmimas* vnt. 30 36,30 Už didesnio skersmens vandens apskaitos prietaiso vietoje buvusio projektinio įrengimą ir priėmimą.
35. Apskaitos prietaiso pakeitimas daugiabučio namo patalpose  atvejis 23 27,83 Kaina taikoma, kai abonentui arba vartotojui prašant atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas dėl neeilinės patikros daugiabučio namo patalpose.
36.  Apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade  atvejis 25 30,25 Kaina taikoma už vandens apskaitos prietaiso pakeitimą, kai vartotojas/abonentas prašo atlikti neeilinę patikrą vandens apskaitos prietaisui, esančiam pastato įvadiniame mazge. 
37. Atbulinio srauto prevencinio vožtuvo RV 260 1/2 montavimas atvejis 20 24,20 Kaina taikoma, kai ši paslauga atliekama apskaitos prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šio įkainio pridedama atvykimo kaina, pagal užsakovo adresą.
38. Atbulinio srauto prevencinio vožtuvo RV 260 3/4 montavimas  atvejis 20 24,20 Kaina taikoma, kai ši paslauga atliekama apskaitos prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šio įkainio pridedama atvykimo kaina, pagal užsakovo adresą.
39. Vandens slėgio tikrinimas įvade* vnt. 15 18,15 Už atvykimą pagal iškvietimą, patikrinti vandens slėgį pastato įvade, kai trūkumų nenustatoma, o galima gedimo priežastis yra vidaus tinkle. 
40. Konsultavimas kliento objekte* vnt. 15 18,15 Už konsultaciją, ar tinkamai įrengtas vandens apskaitos prietaisas arba, kai atvykus dėl neveikiančio ventilio arba mazgo, esančio po apdailos medžiagomis neįmanoma pakeisti vandens apskaitos prietaiso.
41. Pažymų išdavimas vnt. 5 6,05 Už pažymas, kurias išduoti neįpareigoja teisės aktai ir teikiant informaciją apie atsiskaitymą už suteiktas paslaugas (parduodant, perleidžiant turtą).
42. Popierinės sąskaitos kopijos pateikimas klientui vnt. 1 1,21 Už sąskaitos kopiją iki mėnesio 20 d.
43. Nuotekų taršos elementų koncentracijos tyrimų rezultatų elektroninis pranešimas  atvejis 7,24 8,76 Abonentas apmoka už tyrimų, kai nuotekų taršos elementų koncentracijos nebuvo viršytos, rezultatų kiekvieną pranešimą. 
44. Klaidingai pervestų pinigų grąžinimas atvejis 2,5 3,03 Juridiniams asmenims taikomas tik šis mokestis, o fiziniams asmenims taikomas šis mokestis ir komisinis mokestis, kurį AB "Klaipėdos vanduo" sumoka už pinigų pervedimą.
45. Vekselių perėmimas ir kontrolė atvejis 5 6,05 Skolininkui, paprašius skolą mokėti dalimis, sąskaita išrašoma, kai pasirašomas vekselis su skolų grąžinimo grafiku.
46. Laikino abonento sutarties priežiūra ir aptarnavimas atvejis 300 363,00 Kaina taikoma sudarant 6 mėn. laikiną sutartį.
47. Laikino abonento sutarties priežiūros ir aptarnavimo pratęsimas  atvejis 90 108,90 Kaina taikoma po 6 mėn. pratęsiant laikiną sutartį kas mėnesį.
*Atvykimo kaina, kai užsakovo adresas yra atitinkamoje teritorijoje :
Klaipėdos ir Gargždų m.  atvejis 10 12,1
Klaipėdos r. sav. atvejis 35 42,35
Kretingos r. sav. atvejis 40 48,4
Palangos m. sav. atvejis 45 54,45
Neringos sav. atvejis 100* 121*
Skuodo r. sav. atvejis 130 157,3
Šilutės r. sav. atvejis 80 96,8
* į kainą nėra įskaičiuotas kelto paslaugų ir Nidos ekologinis mokestis

Eil. Nr. Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais, kainos  Mato vnt. Kaina Eur, be PVM Kaina Eur, su PVM
1. Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio tinklus  val. 105,1 127,17
2. Vandentiekio tinklų uždarymas ir atidarymas (vamzdyno diametras iki DN300) val. 51,37 62,16
3. Vandentiekio tinklų uždarymas ir atidarymas (vamzdyno diametras nuo DN300) val. 83,5 101,04
4. Namo vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas (sklendės šulinyje ar požeminės sklendės uždarymas) val. 34,82 42,13
5. Vandentiekio tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimas val. 23,76 28,75
6. Statomo-rekonstruojamo vandentiekio tinklo hidraulinio išbandymo darbų priėmimas val. 23,76 28,75
7. Statomo-rekonstruojamo vandentiekio tinklo chloravimas-plovimas val. 65,11 78,78
8. Vandentiekio tinklų plovimas "vanduo+oras" technologija val. 99,78 120,73
9. Naujai statomo ar rekonstruojamo vandentiekio tinklų objekto techninė apžiūra val. 27 32,67
10. Vandentiekio vamzdžio d 100 mm remontas atkasant (kai išmušta sandūra )* atvejis 232 280,72
11. Vandentiekio vamzdžio d 100 mm remontas atkasant (kai vamzdis lūžęs)* atvejis 227 274,67
12. Vandentiekio vamzdžio d 100 mm keitimas su atkasimu* atvejis 399,05 482,85
13. Sklendės keitimas* atvejis 152 183,92
14. Vandentiekio vamzdžio d100 mm sandūros užtaisymas šulinyje* atvejis 111,52 134,94
15. Vandentiekio tinklų slėptų nutekėjimų paieška val. 47,81 57,85
16. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklo apžiūra  val. 43 52,03
17. Avarinis atsitiktinių kamščių buitinių ir paviršinių nuotekų tinkluose pašalinimas** atvejis 70,39 85,17
18. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų įrengimas arba remontas atsikasant* val. 145 175,45
19. Buitinių ir paviršinių nuotekų šulinių liukų ir grotelių keitimas* val. 87 105,27
20. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų valymas mechaniškai, išvežant atliekas val. 87 105,27
21. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostika ir ataskaitų paruošimas** 1 m 72,4 87,60
21.1. už kiekvieną sekantį tinklo metrą 1 m 1,5 1,82
21.2. tinklų diagnostikos įrangos transportavimas (jei neįmanoma atlikti paslaugos) val. 53,75 65,04
22. Atbulinio vožtuvo sumontavimas ant nuotekų išvado (DN160-DN200) be vožtuvo kainos val. 81,71 98,87
23. Klaidingų ar nelegalių prisijungimo prie buitinių ar paviršinių nuotekų tinklų paieška naudojant specialią įrangą val. 60,91 73,70
24. Kasimo - siurbimo darbai vakuminiu ekskavatoriumi** val. 145 175,45
25. Išvado ir rezervuaro plovimas po fekalijų ištraukimo iš rezervuaro atvejis 70,25 85,00
26. Vandentiekio tinklų priežiūra 1 m/mėn. 0,44 0,53
27. Nuotekų tinklų priežiūra 1 m/mėn. 0,44 0,53
28. Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų plovimas hidrodinamine mašina** val. 104 125,84
29. Vandentiekio ar nuotekų tinklų brigados atvykimas pagal klaidingą iškvietimą val. 45,91 55,55
30. Vandens atvežimas būtinosioms reikmėms 1 m3 talpa** atvejis 37,9 45,86
  *Atlikus  10, 11, 12, 13, 14, 18 ir 19 punktuose išvardintas paslaugas, už sunaudotas medžiagas mokama papildomai
  **Atvykimo kaina, kai užsakovo adresas yra ne Klaipėdos m. savivaldybės teritorijoje :      
  Klaipėdos r. sav. atvejis 35 42,35
  Kretingos r. sav. atvejis 40 48,4
  Palangos m. sav. atvejis 45 54,45
  Neringos sav. atvejis 100* 121*
  Skuodo r. sav. atvejis 130 157,3
  Šilutės r. sav. atvejis 80 96,8
  * į kainą nėra įskaičiuotas kelto paslaugų ir Nidos ekologinis mokestis      

Eilės Nr. Geriamojo vandens, nuotekų laboratorijos tyrimų kainos Kaina Eur, be PVM Kaina Eur, su PVM
1. Geriamojo vandens, komunalinių, gamybinių, paviršinių nuotekų laboratoriniai tyrimai
1.1. Aliuminis (spektrometrinis metodas) 10 12,10
1.2. Aliuminis (AAS) 20 24,20
1.3. Amonis (spektrometrinis metodas) 5,5 6,66
1.4. Arsenas (AAS) 18 21,78
1.5. Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (detergentai) 12 14,52
1.6. Bichromatinė oksidacija (ChDSCr ) 10 12,10
1.7. Biocheminis deguonies suvartojimas ( BDSn ) 9 10,89
1.8. Bendrasis azotas (Kjeldalio metodu) 16 19,36
1.9. Bendrasis azotas (srauto analizės metodas FIA) 8,5 10,29
1.10. Bendrasis fosforas (spektrometrinis metodas) 9 10,89
1.11. Benzenas 28 33,88
1.12. Benzpirenas 58 70,18
1.13. Boras (spektrometrinis) 13 15,73
1.14. Bromatas (jonų chromotografija) 10 12,10
1.15. Chloridas (titravimo) 5,2 6,29
1.16. Chloridas (jonų chromotografija) 8 9,68
1.17. Chloro kiekis 5,5 6,66
1.18. Chromas (AAS) 17 20,57
1.19. Cianidai (spektrometrinis) 20 24,20
1.20. Cinkas (AAS) 17 20,57
1.21. Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai (benzo-b-fluorantenas, benzo-k- fluorantenas, benzo-ghiperilenas, indeno-1,2,3-cd-pirenas) 65 78,65
1.22. Deguonies ištirpusio vandenyje nustatymas elektrometriniu metodu 4,5 5,45
1.23. Drumstumas 4 4,84
1.24. Fluoridas (jonų chromotografija) 8 9,68
1.25. Fluoridas, chloridas, sulfatas, nitratas (jonų chromotografija) 22 26,62
1.26. Fluoridas (potenciometrinis) 10 12,10
1.27. Fosfatų fosforas (spektrometrinis) 6,5 7,87
1.28. Geležis (AAS) 10 12,10
1.29. Geležis, bendroji (spektrometriškai) 9 10,89
1.30. Gyvsidabris (AAS) 17 20,57
1.31. Sieros vandenilis ir sulfidai 8 9,68
1.32. Haloformų suma 30 36,30
1.33. Hidrokarbonatai 4 4,84
1.34. Kadmis (AAS) 17 20,57
1.35. Kalcis (kompleksometrinis) 4,5 5,45
1.36. Kalcis (jonų chromatografija) 10 12,10
1.37. Kalis (AAS) 18 21,78
1.38. Kalis (jonų chromatografija) 7 8,47
1.39. Kietumas (bendras) 6 7,26
1.40. Kjeldalio azotas (Kjeldalio metodu) 10 12,10
1.41. Kvapo slenkstinė vertė 3 3,63
1.42. Magnis (kompleksometrinis) 4,5 5,45
1.43. Magnis (jonų chromatografija) 7 8,47
1.44. Manganas (AAS) 20 24,20
1.45. Manganas (spektrometrinis) 8 9,68
1.46. Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) 45 54,45
1.47. Natris (AAS) 17 20,57
1.48. Natris (jonų chromatografija) 7 8,47
1.49. Nikelis (AAS) 17 20,57
1.50. Nitratas (spektrometrinis) 6 7,26
1.51. Nitratas (jonų chromatografija) 9 10,89
1.52. Nitratai (srauto analizės metodas FIA) 8 9,68
1.53. Nitritai (srauto analizės metodas FIA) 7 8,47
1.54. Nitritas (spektrometrinis) 6 7,26
1.55. Nitritų, nitratų suma (srauto analizės metodas FIA) 7 8,47
1.56. Organinė anglis 35 42,35
1.57. Permanganato indeksas 8 9,68
1.58. Permangamatinė oksidacija ChDSMn 8 9,68
1.59. Pesticidai (aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas) 56 67,76
1.60. Pesticidų suma 45 54,45
1.61. Riebalų nustatymas Soksleto metodu 15 18,15
1.62. Savitasis elektros laidis 2,5 3,03
1.63. Selenas (AAS) 17 20,57
1.64. Skonio slenkstinė vertė 6 7,26
1.65. Spalva 4 4,84
1.66. Stibis (AAS) 9 10,89
1.67. Sulfatas (jonų chromatografija) 12 14,52
1.68. Sulfatas (turbidimetrinis) 8 9,68
1.69. Šarmingumas 6 7,26
1.70. Švinas (AAS) 12 14,52
1.71. Tetrachloretenas, trichloretenas 20 24,20
1.72. 1,2 - dichloretanas 10 12,10
1.73. Vandenilio jonų koncentracija pH 2,5 3,03
1.74. Varis (AAS) 17 20,57
1.75. Nuotekų paruošimas metalų nustatymui 13 15,73
1.76. Skendinčios medžiagos 9 10,89
1.77. Natris, kalis, kalcis, magnis (jonų chromotografija) 22 26,62
2. Bakteriologiniai tyrimai
2.1. Kolonijas sudarantys vienetai 220C temperatūroje 4 4,84
2.2. Kolonijas sudarantys vienetai 370C temperatūroje 4 4,84
2.3. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (membraninio filtravimo metodu) 7 8,47
2.4. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) ir kaliforminės bakterijos (tikimiausiojo skaičiaus metodu) 7 8,47
2.5. Kolifiorminės bakterijos 5,5 6,66
2.6. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) 5,5 6,66
2.7. Žarniniai enterokokai 4 4,84
2.8.  Lūžinės klostridijos ir jų sporos 4 4,84
3. Dumblo, dirvožemio laboratoriniai tyrimai
3.1. Bendrasis azotas 18 21,78
3.2. Bendrasis fosforas 12 14,52
3.3. Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) 30 36,30
3.4. Sausoji liekana 6 7,26
3.5. Sausosios masės nuostolių nustatymas (organinės medžiagos) 6 7,26
3.6. Vandenilio jonų koncentracija pH dumble 5 6,05
3.7. Dumblo paruošimas metalų nustatymui 13 15,73
4. Mėginių paėmimas 
4.1. Nuotekų mėginio paėmimas* 8 9,68
4.2. Vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, šulinio, kolonėlės, vandentiekio tinklų ar atviro telkinio* 4 4,84
4.3. Grunto, dumblo mėginio paėmimas* 8 9,68
*Atvykimo kaina, kai užsakovo adresas yra atitinkamos savivaldybės teritorijoje :    
Klaipėdos m. sav. 10 12,1
Klaipėdos r. sav. 35 42,35
Kretingos r. sav. 40 48,4
Palangos m. sav. 45 54,45
Neringos sav. 100* 121*
Skuodo r. sav. 130 157,3
Šilutės r. sav. 80 96,8
* į kainą nėra įskaičiuotas kelto paslaugų ir Nidos ekologinis mokestis