Gyventojams

Svarbi informacija  Gyventojams

2012-09-17

Šventinė įmonės 110 metų ūkinės – finansinės veiklos ataskaita

Šventinė įmonės 110 metų ūkinės – finansinės veiklos ataskaita

AB “Klaipėdos vanduo” generalinio direktoriaus Leono Makūno kalba, pasakyta iškilmingo bendrovės 110-ies metų jubiliejaus renginyje.

 

Gerbiami svečiai, miestų ir rajonų merai, vadovai, kolegos, ponios ir ponai.

Nuoširdžiai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Jus AB “Klaipėdos vanduo” 110 metų jubiliejaus proga. Dėkoju už tai, kad radote laiko pagerbti mūsų įmonę,  jos darbuotojus mūsų šventės proga. Dėkoju už Jūsų sveikinimus, jau išsakytus gražius žodžius ir palinkėjimus ir už tuos žodžius, kurie dar bus išsakyti šioje šventėje.

Kaip visose jubiliejinėse šventėse, taip ir šiandien kyla klausimas – tie 110 metų, tai daug ar mažai? Nėra vienareikšmio atsakymo. Vertinant žmogaus gyvenimo amžiumi - tai daug. Vertinant Klaipėdos miesto amžiumi - gana mažai. Bet aš manau, kad tie 110 metų - tai tik aizbergo viršūnė, daug daugiau metų paslėpta po vandeniu. Juk žmogus nė dienos negali apsieiti be vandens. Todėl apsirūpinimo vandeniu klausimas čia, dabartinėje Klaipėdos miesto teritorijoje, buvo sprendžiamas ir iki Klaipėdos atsiradimo, jis buvo sprendžiamas ir nuo pirmosios Klaipėdos miesto statybos dienos. 19 – ojo amžiaus pabaigoje miesto vadovams tapo aišku, kad aprūpinti miestiečius kokybišku geriamuoju vandeniu galima tik pastačius municipalinį vandentiekį. Todėl buvo priimti atitinkami sprendimai, skirtas finansavimas.

Štai ką rašė "Lietuviška ceitunga", vos pasibaigus Klaipėdos 650 metų jubiliejaus šventėms: „1902 metų rugpjūčio 2 dieną  Aleksandro (dabar Liepų) gatvėje įvyko iškilmingas vandentiekio atidarymas. Jo metu burmistrui Altenbergui miesto architektas Pietsch įteikė vandenvietės raktus. Miesto vadovas, pasidžiaugęs svarbiu įvykiu, priėmė statybą. Didelis koncertas ta proga buvo surengtas šaulių namų sode. Iškilmės buvo pratęstos "Viktorijos" viešbutyje.“

Taigi, 110 metų. Dabar pateiksiu Jums mūsų vandens tiekimo įmonės 110 metų ūkinės – finansinės veiklos ataskaitą.

Per ataskaitinį laikotarpį klaipėdiečiams patiekėme tiek vandens, kad jo užtektų užpildyti beveik ketvirtadalį Kuršių marių. Daugiau negalėjome, nes Lietuvai priklauso tik dalis Kuršių marių – šią Lietuvai priklausančią dalį būtume užpildę pilnai, jeigu Klaipėdos uostas nebūtų taip sparčiai gilinęs akvatorijos.

Jeigu lyginti su mažiau įspūdingais vandens telkiniais, tai Kalotės ežerą būtume užpildę 2550 kartų. Šiais metais galėtume Kalotės ežerą užpildyti maždaug 21 kartą.

Nemunas tiek vandens atneša per mėnesį, o mūsų upei Dangei prireiktų 6 metų.

O jeigu į Klaipėdą mūsų patiektas vanduo niekur nebūtų nutekėjęs, tai dabar visą Klaipėdos teritoriją, su tolimiausiais dar neįsisavintais pakraščiais, dengtų daugiau kaip 13 metrų storio vandens sluoksnis.

Nuo veiklos pradžios įmonė visą laiką augo, keitėsi. Iš pradžių augo siekdama patenkinti Klaipėdos miesto poreikius. Po to augo kartu su augančia Klaipėda. Neilgą laiko tarpą, nuo 1945 metų sausio pabaigos (nuo vokiečių armijos pasitraukimo) iki gegužės įmonė buvo mirusi, arba gal teisingiau būtų sakyti – praradusi sąmonę. Po to atgimė ir vėl sparčiai augo. Augo, nes Klaipėdai reikėjo vis daugiau ir daugiau vandens. Prieš 20 metų ši harmonija sutriko. Nors ir toliau ilgėjo tinklai, augo vartotojų skaičius ir ypač reikalavimai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybei, Klaipėdai tiekiamo vandens kiekis sumažėjo daugiau kaip 3 kartus, o darbuotojų skaičius sumažėjo beveik per pusę.

Atskirai reikėtų pakalbėti apie tinklus. Sujungus visus eksploatuojamus vandentiekio, fekalinės ir lietaus kanalizacijos tinklus į vieną vamzdį, juo galėtume apjuosti beveik visą Lietuvos Respublikos valstybinę sieną. O kai užbaigsim dabar pradėtus tinklų statybos projektus, tai galėsim apjuosti pilnai, net ir nuo jūros pusės.

Vadovaujant Vandentiekio ir kanalizacijos tresto valdytojui Vytautui Račiauskui, Klaipėdos vandentiekis (jeigu jį ištiestume į vieną liniją) būtų pasiekęs Kaltinėnus. Prie Edmundo Gylio pasiekėme Babtus.

Klaipėdos teritorinės vandentiekio ir kanalizacijos valdybos viršininko Vytauto Naujokaičio laikais didelių pasikeitimų neįvyko, tačiau jį pakeitęs Pranas Šidiškis vandenį pumpuoti (žinoma ir nuotekas susirinkti) jau būtų galėjęs net į Elektrėnus.

Kastytis Tuminas, būdamas specialios paskirties AB „Klaipėdos vanduo“ generaliniu direktoriumi, pasiekė Vilnių, maždaug centrą. Jį pakeitęs Jurgis Nausėda, praradęs specialios paskirties bendrovės statusą, vandentiekio vamzdžiu prašoko Medininkus ir priartėjo prie Krėvos.

Šiuo metu mūsų vandentiekio pabaiga jau siektų Borisovą, miestą maždaug pusiaukelėje tarp Minsko ir Mogiliovo. O jeigu vamzdį kloti ne šalikele, bet tiesiai, tai iki broliško Klaipėdai miesto Mogiliovo mums trūksta tik 80 km. Kitais metais tikrai pasieksime.

Visa tai ir dar daug, kas nepaminėta šioje ataskaitoje, padaryta visų mūsų, bendrovės darbuotojų, savivaldybių vadovų ir specialistų, partnerių ir kontroliuojančių institucijų pastangomis.

Aš džiaugiuosi, kad prieš 37 metus man pirmą kartą įžengus į Klaipėdos žemę, tai buvo AB „Klaipėdos vanduo“ 3-iosios vandenvietės žemė. Džiaugiuosi dirbdamas šioje įmonėje, su puikiu kolektyvu, vadovais, kolegomis, partneriais, visais, kurie čia susirinko ir tais, kurie negalėjo atvykti.

Aš džiaugiuosi, kad likimas man leido pasidžiaugti šia diena ir šiuo mūsų įmonės jubiliejumi. Esu laimingas būdamas kartu su Jumis.

Esu sakęs, ir noriu pasikartoti:  vandentvarka prasidėjo pirmąją pasaulio sukūrimo dieną. Kadaise šį šventą, tik pačios gamtos vykdytą, vandenų valdymo darbą šiandien dirbame mes - žmonės. Bet tai - ne tik įvertinimas, tai – milžiniška atsakomybė. Aš dėkoju Jums visiems už tai, kad dalinamės šia atsakomybe. Keliu tostą už Jus, už tuos, kurie garbingai vykdė ir vykdo savo misiją per 110 mūsų įmonės metų. Ir už mūsų sėkmę ateities kelyje!

svetainiu kurimas