Želdinių laistymui

Želdinių laistymo reikmėms vandens apskaitos mazgas rengiamas vartotojo patalpoje už įvadinio vandens apskaitos mazgo galimai arčiausiai laistymo vietos. Patalpos oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5oC. Išimtinais atvejais leidžiama apskaitos mazgą įsirengti lauke – šiuo atveju pasibaigus laistymo sezonui vartotojas privalo pasirūpinti jo saugumu šaltuoju metų laikotarpiu.

Už želdinių laistymui vandens apskaitos prietaiso iki vandens ėmimo laistymui vietos negali būti pravestas paslėptas vamzdynas ar įrengti pasijungimai į vidaus namo vandentiekio sistemą.

Laistymo sistemos ištuštinimui galima įrengti ištuštinimo čiaupą. Jis įrengiamas prieš laistymo reikmėms įrengtą skaitiklį.

Želdinių laistymo reikmėms vandens apskaitos mazgas

Naudojamos medžiagos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Vandens skaitiklis DN 15 mm, skaitiklio ilgis L=80 mm arba L=110 mm  (pateikia AB „Klaipėdos vanduo)

Vnt.

1

2.

Ventilis

Vnt.

2

3.

Ištuštinimo čiaupas DN 15 mm

Vnt.

1

4.

Plieninis cinkuotas vamzdis*

Vnt.

2

5.

Mova

Vnt.

2

6.

Skaitiklio prijungimo antgaliai

Kompl.

2

7.

Trišakis

Vnt.

1

8.

Tvirtinimo laikikliai

Vnt.

2

*Vietoj plieninių cinkuotų vamzdžių galima naudoti ir kitokius geriamam vandeniui skirtus tvirtos konstrukcijos vamzdžius (pvz.: varinius, storasienius plastikinius ir t.t).