Pastatų įvaduose

Vandens apskaitos mazgas (VAM) gali būti įrengtas pastate, kuriam tiekiamas vanduo, arba už pastato ribų (pvz., vandentiekio šulinyje arba specialiame vandens apskaitos mazgo šulinėlyje DN 15÷20 mm skaitikliams). Pastato įvadinis VAM turi būti įrengiamas specialiai tam skirtoje, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip +5oC. Vandentiekio šuliniuose įrengiamų VAM skaitiklių rodmenys turi būti perduodami į antžeminį skaitymo punktą, šuliniai su VAM ir rodmenų skaitymo punktai turi būti įrengiami viešoje (ne privačioje) teritorijoje, ties užstatymo linija (vandentiekio šuliniuose įrengiamos apskaitos sąlygas būtina papildomai susiderinti su apskaitos prietaisų skyriaus specialistais prieš darbų atlikimą).

Kai pastato patalpos priklauso skirtingiems savininkams arba naudojamos skirtingų nuomininkų, kiekvienam savininkui ar naudotojui gali būti įrengti papildomieji (lygiagretūs) VAM. Papildomi (lygiagretūs) VAM turi būti įrengiami bendro naudojimo patalpose arba turi būti gautas patalpų savininko sutikimas įsirengti papildomą (lygiagretų) VAM.

VAM turi būti įrengti taip, kad jų skaitikliai būtų apsaugoti nuo užšalimo ir sugadinimo. Skaitikliai arba jų rodmenų skaitymo punktai turi būti įrengiami tokioje vietoje ir tokiame aukštyje (h=0,5 ÷ 1,0 m), kad būtų patogu skaityti rodmenis.

VAM turi būti čiaupai abipus skaitiklio ir kontrolinis ėmimo čiaupas, statomas pasroviui nuo skaitiklio, skirtas vandens tiekimui tikrinti ir pastato vandentiekiui ištuštinti. Vandens apskaitos mazgas turi būti taip sumontuotas, kad skaitiklio ar kurios kitos mazgo dalies keitimas kuo mažiau paveiktų likusį vamzdyną. Už vandens apskaitos prietaiso šalia vandens uždarymo ventilio įrengiamas atbulinio srauto vožtuvas, atitinkantis LST EN1717 reikalavimus.

 Vandens apskaitos mazgas (VAM)

Vandens apskaitos mazgas (VAM)

Naudojamos medžiagos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

1.

Vandens skaitiklis DN 15 ÷ 20 mm (pateikia AB „Klaipėdos vanduo)

Vnt.

1

2.

Ventilis

Vnt.

2

3.

Kontrolinis čiaupas DN 15 mm

Vnt.

1

4.

Plieninis cinkuotas vamzdis*

Vnt.

2

5.

Mova

Vnt.

2

6.

Skaitiklio prijungimo antgaliai

Kompl.

2

7.

Trišakis

Vnt.

1

8.

Tvirtinimo laikikliai

Vnt.

2

9.

Atbulinis vožtuvas

Vnt.

1

*Vietoj plieninių cinkuotų vamzdžių galima naudoti ir kitokius geriamam vandeniui skirtus tvirtos konstrukcijos vamzdžius (pvz.: varinius, storasienius plastikinius ir t.t).