Teisinė informacija

TEISĖS AKTAI REGULIUOJANTYS BENDROVĖS VEIKLĄLIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
 1. Vandens srities plėtros 2017-2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88.
 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832;
 3. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127;
 4. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126;
 5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89;
 6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88.
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAI
 1. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639;
 2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636;
 3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629;
 4. Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą tiekimo abonentams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594;
 5. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236;
 6. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172.
VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NUTARIMAI
 1. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93;
 2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodika, pavirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-91.
 3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos ir susijusių reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459;
 4. Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. O3-183;
 5. Nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. O3-788;
 6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218;
 7. Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217;
 8. Laikino atjungimo nuo (prijungimo) prie geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-95;
 9. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92.
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI
 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T2-132 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ 2019 metų veiklos ataskaitai“;
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T2-262 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo“;
 3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T2-254 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainų nustatymo“;
 4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. T2-314 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ vidutinės atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos abonentams diferencijavimo principų ir diferencijuotų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų abonentams bazinių kainų nustatymo“;
 5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-349 „Dėl paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių tvarkytojo paskyrimo;
 6. Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T2-258 „Dėl viešojo vandens tiekėjo paskyrimo“;
 7. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T2-296 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-125 „dėl AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainų nustatymo“ pakeitimo“;
 8. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-235 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T2-52 „dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo“;
 9. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-215 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. 319 „dėl bendrosios nuosavybės objektų administravimo, nuolatinės priežiūros, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimo tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“;
 10. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-213 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-125 „dėl AB „ Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainų nustatymo“ pakeitimo“;
 11. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. T2-253 „dėl AB „Klaipėdos vanduo“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo“;
 12. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-211 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-370 „dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo“ pakeitimo“;
 13. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T2-243 „Dėl kainos už viešajam vandens tiekimui reikalingos infrastruktūros naudojimąsi nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 14. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T2-125 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainų nustatymo“;