Viešieji pirkimaiPagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

Data

Pirkimo būdas

Pirkimo pavadinimas

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

2021.04.12

Supaprastintas pirkimas

Statinių kadastrinių matavimų ir geodezinės veiklos paslaugos

Pagrindimas nepirkiti per CPO

2021.03.09

Supaprastintas atviras

Inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų sudarymas

Pagrindimas nepirkiti per CPO

2021.02.11

Supaprastintas atviras

Mobilaus ryšio paslaugos

Eksperto pažyma

2021.02.01

Skelbiama apklausa

Kompiuterinė technika ir programų licencijos

CPO neturi tokios kompiuterinės technikos
Pagrindimas nepirkti per CPO

2020.10.07

Neskelbiama apklausa

Įmonės kompiuterinio tinklo ugniasienių sistema su SCADA pažeidžiamumo apsauga

CPO neturi tokio tipo įrangos

2021.12.10

Supaprastintas pirkimas (atviras konkursas)

Kompiuterinių dalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimas

CPO kataloge esančių prekių garantija trumpesnė nei perkamų, CPO kataloge esančių prekių kiekis nesudaro reikšmingos sumos visame pirkimo biudžete.

2021.12.10

Neskelbiamos derybos (supaprastinta tvarka)

Elektra

Pirkimas vykdomas pagal PĮ 79 str. 1 d. 4 p.

2021.12.17

Neskelbiama apklausa

Baldai, Ryšininkų g. 11, Klaipėda administracinėms patalpoms

Pagal numatytą remonto darbų projektą, supprojektuoti specialių matmenų baldai. CPO kataloge tokių baldų nėra.

2022-08-10

Neskelbiama apklausa

Daugiafunkciniai įrenginiai ir spausdintuvai

CPO kataloge nėra galimybės nupirkti daugiafunkcių įrenginių su apatine spintele, su kortelių skaitytuvu ir su integravimu į naudojamą PaperCut sistemą.

CPO kataloge nėra galimybės atsisakyti nepatikimų Tiekėjų įrangos.

2022-08-29

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Drevernos nuotekų valyklos plėtra (projekto parengimas)

Per CPO pirkimas buvo vykdytas 2 kartus, t. y. 2022 m. birželio mėn. visi Tiekėjų pateikti pasiūlymai viršijo didžiausią skiriamą lėšų dydį, biudžetas buvo padidintas bet 2022 m. rugpjūčio mėn. pakartotinai įvykus pirkimui nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas. Dėl šios priežasties pirkimas bus vykdomas per CVP IS.

2022-09-26

Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas)

Vandens gerinimo įrenginių Vėžaičių mstl. vandenvietėje, Vėžaičių mstl., Mokyklos g. 2V, Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. statybos projekto parengimas

Kartą paskelbus CPO negauta nė vieno pasiūlymo, dėl projekto specifikos.