Darbo užmokestis

  2021 m.    2022 m. 2 ketv.  
 Pareigybė Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn. Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn.
Generalinis direktorius, departamentų direktoriai 5 5699,44 5 5806,67
Skyrių, tarnybų vadovai, vyriausieji technologai 23 2873,06 23 3037,05
Specialistai 157 1745,08 154 1646,03
Gamybos darbininkai 155 1306,48 154 1554,14
Pagalbinis aptarnaujantis personalas 9 829,49 9 876,49
IŠ VISO : 349 1663,08 345 1748,04
Moterys 133 1607,32 134 1695,28
Vyrai 216 1685,88 212 1778,05
* Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui mokamas 10 %, nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui - pirmininkui 14 % Bendrovės vadovo pastarųjų 3 mėnesių vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis metų ketvirčiui. 
* Už darbą valdyboje yra mokamas atlygis, kuris mėnesiui sudaro 20 % nepriklausomiems valdybos nariams  ir 25 % nepriklausomam valdybos nariui - pirmininkui nuo Bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio.