Darbo užmokestis

Pareigybė 2022 m.  2023 m.
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn. Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn.
Generalinis direktorius, departamentų direktoriai 5 6585,60 5 6823,03
Skyrių, tarnybų vadovai, vyriausieji technologai 23 3326,38 23 3756,67
Specialistai 153 1789,98 156 2031,75
Gamybos darbininkai 161 1474,51 154 1621,09
IŠ VISO : 341 1820,85 338 2036,40
Moterys 130 1749,98 131 1961,39
Vyrai 211 1865,09 207 2078,80
* Valdybos tarybos nariams (išskyrus valstybės tarnautojus) mokamas mėnesinis 1/4 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis, pirmininkui - mėnesinis 1/3  įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis.
* Valdybos tarybos nariams - valstybės tarnautojams mokamas mėnesinis 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis, pirmininkui - mėnesinis 1/4  įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis.