Darbo užmokestis

Pareigybė 2022 m.  2023 m. 1 ketv.
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn. Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn.
Generalinis direktorius, departamentų direktoriai 5 6585,60 5 6595,86
Skyrių, tarnybų vadovai, vyriausieji technologai 23 3326,38 23 3585,73
Specialistai 153 1789,98 154 2001,63
Gamybos darbininkai 153 1506,31 147 1525,06
Pagalbinis aptarnaujantis personalas 9 874,62 7 1041,76
IŠ VISO : 341 1820,85 336 1957,27
Moterys 130 1749,98 125 1856,40
Vyrai 208 1865,09 203 2022,48
* Valdybos/stebėtojų tarybos nariams (išskyrus valstybės tarnautojus) mokamas mėnesinis 1/4 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis, pirmininkui - mėnesinis 1/3  įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis.
* Valdybos/stebėtojų tarybos nariams - valstybės tarnautojams mokamas mėnesinis 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis, pirmininkui - mėnesinis 1/4  įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis.