Darbo užmokestis

Pareigybė 2021 m.  2022 m. 3 ketv.
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn. Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn.
Generalinis direktorius, departamentų direktoriai 5 5699,44 5 6450,38
Skyrių, tarnybų vadovai, vyriausieji technologai 23 2873,06 24 3504,29
Specialistai 157 1745,08 150 1766,40
Gamybos darbininkai 155 1306,48 155 1488,55
Pagalbinis aptarnaujantis personalas 9 829,49 9 852,02
IŠ VISO : 349 1663,08 343 1799,25
Moterys 133 1607,32 134 1708,07
Vyrai 216 1685,88 209 1857,70