Darbo užmokestis

Pareigybė 2022 m.  2023 m. 2 ketv.
Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn. Vidutinis darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn.
Generalinis direktorius, departamentų direktoriai 5 6585,60 5 6202,64
Skyrių, tarnybų vadovai, vyriausieji technologai 23 3326,38 22 3847,06
Specialistai 153 1789,98 156 1969,20
Gamybos darbininkai 153 1506,31 147 1591,30
Pagalbinis aptarnaujantis personalas 9 874,62 7 971,13
IŠ VISO : 341 1820,85 337 1974,25
Moterys 130 1749,98 130 1869,04
Vyrai 211 1865,09 207 1996,45
* Valdybos tarybos nariams (išskyrus valstybės tarnautojus) mokamas mėnesinis 1/4 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis, pirmininkui - mėnesinis 1/3  įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis.
* Valdybos tarybos nariams - valstybės tarnautojams mokamas mėnesinis 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis, pirmininkui - mėnesinis 1/4  įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis.