Taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

Informacija pateikta pagal LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtintų Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus


2022 m. Taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
2021 m. Taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Ataskaitos pavadinimas
2021 I ketv.
2021 II ketv.
2021 III ketv.
2021 IV ketv.
Dauparų nuotekų valykla
Drevernos nuotekų valykla
Endriejavo nuotekų valykla
Girkalių nuotekų valykla
Judrėnų nuotekų valykla
Kretingalės nuotekų valykla
Kvietinių nuotekų valykla
Lapių nuotekų valykla
Plikių nuotekų valykla
Šiūparių nuotekų valykla
Veiviržėnų nuotekų valykla
Vėžaičių nuotekų valykla
Žadeikių nuotekų valykla
Dumpių nuotekų valykla
Paviršinių nuotekų tvarkymo sistema
2021 I ketv. (pdf)
Monitoringo ataskaitos 2021 m.

Ataskaitos pavadinimas

2021 m.

AB Klaipėdos vanduo vandenviečių poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2021 metų ataskaita

2021 (pdf)

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaitos 2021 m.

2021 (pdf)

Klaipėdos NVĮ ir senosios dumblo saugojimo aikštelės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita 2021 m.

2021 (pdf)

Monitoringo ataskaitos 2020 m.

Ataskaitos pavadinimas

2020 m.

AB Klaipėdos vanduo vandenviečių monitoringo 2020 metų ataskaita

2020 (pdf)

Klaipėdos NVĮ ir senosios dumblo saugojimo aikštelės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita 2020 m.

2020 (pdf)

Monitoringo_ataskaita_NVI_2020

2020 (pdf)

Monitoringo_ataskaita_PNS_2020

2020 (pdf)