nuotekų ataskaita

Taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

Informacija pateikta pagal LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtintų Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus


2024 m. Taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Ataskaitos pavadinimas  2024 I ketv. 2024 II ketv. 2024 III ketv. 2024 IV ketv.
Dauparų nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Drevernos nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Endriejavo nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Girkalių nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Judrėnų nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Kretingalės nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Kvietinių nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Lapių nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Plikių nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Šiūparių nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Veiviržėnų nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Vėžaičių nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Žadeikių nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
Paviršinių nuotekų tvarkymo sistema 2024 I ketv. (pdf)
Dumpių nuotekų valykla 2024 I ketv. (pdf)
2023 m. Taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Ataskaitos pavadinimas  2023 I ketv. 2023 II ketv. 2023 III ketv. 2023 IV ketv.
Dauparų nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Drevernos nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Endriejavo nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Girkalių nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf)

2023 IV ketv. (pdf)

Judrėnų nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Kretingalės nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Kvietinių nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Lapių nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Plikių nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Šiūparių nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Veiviržėnų nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Vėžaičių nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Žadeikių nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Dumpių nuotekų valykla 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
Paviršinių nuotekų tvarkymo sistema 2023 I ketv. (pdf) 2023 II ketv. (pdf) 2023 III ketv. (pdf) 2023 IV ketv. (pdf)
2022 m. Taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Ataskaitos pavadinimas2022 I ketv.2022 II ketv.2022 III ketv.2022 IV ketv.
Dauparų nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Drevernos nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Endriejavo nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Girkalių nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Judrėnų nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Kretingalės nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Kvietinių nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Lapių nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Plikių nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Šiūparių nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Veiviržėnų nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Vėžaičių nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Žadeikių nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Dumpių nuotekų valykla 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
Paviršinių nuotekų tvarkymo sistema 2022 I ketv. (pdf) 2022 II ketv. (pdf) 2022 III ketv. (pdf) 2022 IV ketv. (pdf)
2021 m. Taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Ataskaitos pavadinimas
2021 I ketv.
2021 II ketv.
2021 III ketv.
2021 IV ketv.
Dauparų nuotekų valykla
Drevernos nuotekų valykla
Endriejavo nuotekų valykla
Girkalių nuotekų valykla
Judrėnų nuotekų valykla
Kretingalės nuotekų valykla
Kvietinių nuotekų valykla
Lapių nuotekų valykla
Plikių nuotekų valykla
Šiūparių nuotekų valykla
Veiviržėnų nuotekų valykla
Vėžaičių nuotekų valykla
Žadeikių nuotekų valykla
Dumpių nuotekų valykla
Paviršinių nuotekų tvarkymo sistema
2021 I ketv. (pdf)
Monitoringo ataskaitos 2022 m.

Ataskaitos pavadinimas

2022 m.

AB Klaipėdos vanduo vandenviečių poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2022 metų ataskaita

2022 (pdf)

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaitos 2022 m.

2022 (pdf)

Klaipeda NVĮ 2022 m. požeminio ataskaita

2022 (pdf)

Monitoringo ataskaitos 2021 m.

Ataskaitos pavadinimas

2021 m.

AB Klaipėdos vanduo vandenviečių poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2021 metų ataskaita

2021 (pdf)

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo ataskaitos 2021 m.

2021 (pdf)

Klaipėdos NVĮ ir senosios dumblo saugojimo aikštelės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita 2021 m.

2021 (pdf)

Monitoringo ataskaitos 2020 m.

Ataskaitos pavadinimas

2020 m.

AB Klaipėdos vanduo vandenviečių monitoringo 2020 metų ataskaita

2020 (pdf)

Klaipėdos NVĮ ir senosios dumblo saugojimo aikštelės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo ataskaita 2020 m.

2020 (pdf)

Monitoringo_ataskaita_NVI_2020

2020 (pdf)

Monitoringo_ataskaita_PNS_2020

2020 (pdf)