Kitų fondų ir programų dalinai finansuojami projektaiRangos sutartis "Vartotojų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje (Klaipėdoje ir Gargžduose) statybos projekto parengimas ir statybos darbai (privačiuose sklypuose)" Nr. 2021/SUT.14-1E.03-19

Rangos sutartis "Vartotojų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje (Klaipėdoje ir Gargžduose) statybos projekto parengimas ir statybos darbai (privačiuose sklypuose)" Nr. 2021/SUT.14-1E.03-19 

 

AB „Klaipėdos vanduo“ pastaraisiais metais vykdo ne vieną investicinį projektą, susijusį su vandens tiekimu bei nuotekų tvarkymu, kuris iš dalies finansuojamas LR valstybės biudžeto lėšomis. 2022 m. gruodžio mėn. įgyvendintas projektas „Vartotojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje“ Nr. LAAIF-S-40(2020), kurio pagrindinis tikslas – Klaipėdos aglomeracijos vartotojams (10 būstų Klaipėdos m. ir 23 būstams Gargždų m.) pastatyti buitinių nuotekų surinkimo (šalinimo) tinklus nuo būsto ar individualių nuotekų tvarkymo įrenginių (nuo vartotojams  priklausančiuose ar kitaip valdomuose sklypuose esančių nuotekų kaupimo rezervuarų ar įrenginių) iki bendrovės centralizuotų nuotekų šalinimo tinklų ir prijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos. Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis.  

Projekto įgyvendinimo metu privačiuose žemės sklypuose pakloti nuotekų šalinimo tinklai ir 33 vartotojai prijungti prie centralizuotos miesto nuotekų tvarkymo sistemos. Prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungtiems vartotojams nebereikės rūpintis nuotekų išvežimu, taip bus sumažintas galimas aplinkos teršimas nevalytomis nuotekomis. Laikytis sanitarinių reikalavimų, neteršti aplinkos fekalijomis įpareigoja ir Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-379 patvirtintos „Klaipėdos miesto sanitarijos ir higienos taisyklės“  bei Klaipėdos raj. savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T11-594 patvirtintos „Klaipėdos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, švaros ir viešosios tvarkos taisyklės“. Taisyklių laikymąsi Klaipėdos mieste kontroliuoja Klaipėdos miesto Sveikatos apsaugos skyriaus sanitarijos inspektoriai, o Klaipėdos rajono gyvenvietėse taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, seniūnijų seniūnai ir Klaipėdos rajono policijos komisariato atsakingi pareigūnai. Klaipėdos rajono gyvenvietėse aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi tvarkant nuotekas kontroliuoja Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sudaryta komisija. Atsakomybę už aplinkos teršimą numato ir LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas.