ES lėšomis finansuojami projektaiRangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos raj.“ Nr.2022/SUT.8-27.E.03-15

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos raj.“ Nr.2018/SUT.03-34

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos raj.“ Nr.2018/SUT.03-34 buvo nutraukta. Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtros Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos r.“, 2022-04-13 įsigaliojo nauja rangos sutartis su UAB „Plungės lagūna“.  Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statybos darbai Kulių k., Klaipėdos r. bus vykdomi  šiose gatvėse:  Pakrantės g., Tulpių g., Šienpjovių g., Šalpusnių g. , Tulpių 1-oji g., Tulpių 2-oji g., Tulpių 2-oji g., Tulpių 3-oji g., Tulpių 4-oji g., Obelėlės g., Pakrantės 1-oji g., Pakrantės 2-oji g., Laukų g., Bokšto g.. Tvenkinio g., Minijos g., Kiškių g., Vyturių g. Esant poreikiui darbai bus atliekami ir kitose gatvėse, kur jau anksčiau buvo vykdomi statybos darbai .

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.  Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB „Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas – UAB „Plungės lagūna“.

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbo pradžia – 2018-09-03, Darbo Baigimo laikas – 2022-10-21 

Tinklų plėtra vykdoma Kulių kaime ir  Dovilų mstl. Klaipėdos rajone. Įgyvendinant projektą numatyta pastatyti apie 20,1 km nuotekų ir apie 17,3 km vandentiekio tinklų. Planuojama, kad, įgyvendinus projektą, apie 420 būstų gyventojams bus tiekiamas geriamasis vanduo ir tvarkomos nuotekos.

Informuojame, kad projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos raj.“ rengimo metu atšakos iki sklypo ribos buvo numatytos gyvenamiesiems namams, kurių savininkai sudarė sutartis dėl tinklų statybos dar prieš projekto rengimą.

Įmonės 2022–2024 metų investiciniame plane papildoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, įskaitant ir atšakas iki sklypų ribų, šioje teritorijoje nėra numatyta. Vandentvarkos infrastruktūros plėtros apimtis pagal galimybes spręsime formuojant įmonės investicinius planus tolimesniems metams, įgyvendinus anksčiau minėtą projektą. Taip pat informuojame, kad įvykdžius projektą Kulių k. soduose bus įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai, prie kurių patys gyventojai galės prisijungti savo sklypų inžinerinius tinklus, nelaukiant atšakų privedimo iki sklypo ribos.

Dėl detalesnės informacijos tinklų plėtros klausimais kreiptis į AB „Klaipėdos vanduo“ Infrastruktūros statybos sk., tel. 8 46 466178.

 

Papildoma informacija.

Jungiantis prie centralizuotų tinklų pirmiausia reikalinga išsiimti AB “Klaipėdos vanduo” prisijungimo sąlygas ir pagal jų reikalavimus pasikloti tinklus. Prisijungimo sąlygų rašymo pavyzdį galite rasti pagal nuorodą: https://www.vanduo.lt/prisijungimo-prie-tinklu-tvarka/

Tinkamai užpildyti prašymai, pasirašyti kvalifikuotu el. parašu arba pasirašyto dokumento kopija, gali būti siunčiami el. paštu adresu naujasklientas@vanduo.lt

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Daukšaičiai, Šiūpariai, Žadeikiai, Šalpėnai)“ Nr.2018/SUT.03-35

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Daukšaičiai, Šiūpariai, Žadeikiai, Šalpėnai)“ Nr.2018/SUT.03-35

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba  Klaipėdos rajone (Daukšaičiai, Šiūpariai, Žadeikiai, Šalpėnai)“ Nr.2018/SUT.03-35.

Sutarties vertė – 544.700,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“  Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas –UAB „Infes“

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2018-09-03, Darbo Baigimo laikas – 2020-07-03.

Rangos sutartis bus įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis bus vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti geriamojo vandens gerinimo įrenginių statybą. Vandens gerinimo įrenginiai bus statomi Daukšaičiuose, Šiūpariuose, Žadeikiuose ir  Šalpėnuose. Planuojama, kad 279  būstų gyventojams bus tiekiamas vanduo iš naujai pastatytų geriamojo vandens gerinimo įrenginių.

Vandens gerinimo įrenginių statyba užbaigta 2020 liepos mėn.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr.2016/SUT.03-61

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr.2016/SUT.03-61

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr.2016/SUT.03-61.

Sutarties vertė –2.310.000,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.  Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas - UAB „KRS".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, Darbo Baigimo laikas -2018-10-30. Dėl darbų stabdymo, susijusio su nepalankiomis oro sąlygomis 2017 m. rudens ir žiemos sezone, darbų baigimo laikas pratęstas iki 2019-09-24.

Rangos sutartis įgyvendinta Klaipėdos rajone. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti tinklų statybos darbus. Tinklų plėtra vykdoma Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose. Įgyvendinant sutartį numatyta pastatyti apie 21,6 km nuotekų ir apie 18,6 km vandentiekio tinklų.

Rangos sutartis yra pilnai įgyvendinta. FIDIC inžinierius 2019-09-24 išdavė Perėmimo pažymą Nr. KLR-ITP61-PP-001, kurioje pažymi, kad Rangovas atliko rangos sutartyje numatytus darbus bei pateikė Inžinieriui ir Užsakovui visus privalomuosius Rangovo dokumentus, kad Užsakovas galėtų pradėti statybos užbaigimo procedūras atliktiems darbams. Pažymoje Inžinierius taip pat nustatė pranešimų apie defektus laikotarpį, kuris tęsis iki 2020 m. rugsėjo 24 d.

Vykdant rangos sutartį iš viso pastatyta 19,1 km vandentiekio ir 20,4 km nuotekų tinklų. 2019 m. spalio mėn. visiems pastatytiems statiniams išduoti statybos užbaigimo dokumentai.

Lapių, Kvietinių, Trušelių, Mazūriškių, Klipščių, Kalotės, Ketvergių, Kalvių gyventojams sudaryta galimybė savo gyvenamųjų namų inžinerinę infrastruktūrą jungti prie naujai pastatytų tinklų ir naudotis teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Iki 2022-03-01 prie naujai pastatytų vandentiekio tinklų prisijungė 349 būstai, prie nuotekų tinklų - 402 būstai.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gargždai, Dauparai, Kretingalė, Judrėnai, Lapiai, Girkaliai, Dreverna)“ Nr.2016/SUT.03-62

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gargždai, Dauparai, Kretingalė, Judrėnai, Lapiai, Girkaliai, Dreverna)“ Nr.2016/SUT.03-62

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gargždai, Dauparai, Kretingalė, Judrėnai, Lapiai, Girkaliai, Dreverna)“ Nr.2016/SUT.03-62

Sutarties vertė –953.783,16 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.  Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas – UAB „SROS (buvusi UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba").

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, Darbo Baigimo laikas - 2018-10-30. Dėl darbų stabdymo, susijusio su nepalankiomis oro sąlygomis 2017 m.  rudens ir žiemos sezone, darbų baigimo laikas pratęstas iki 2019-09-28.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti tinklų rekonstravimo darbus. Vykdant šią sutartį numatyta rekonstruoti apie 3,2 km vandentiekio ir apie 8,0 km nuotekų tinklų. Tinklų rekonstravimas vykdomas Gargžduose, Dauparuose, Kretingalėje, Judrėnuose, Lapiuose, Girkaliuose, Drevernoje.

Iki 2018-12-31 baigti tinklų rekonstravimo darbai ir pasirašyti statybos baigimo dokumentai dėl 0,7 km nuotekų tinklų Dauparuose, dėl 1,4 km nuotekų tinklų Girkaliuose, dėl 2,4 km nuotekų tinklų Judrėnuose bei 1,0 km nuotekų tinklų Lapiuose. Iš viso rekonstruota ir pasirašyti statybos baigimo dokumentai dėl 5,5 km rekonstruotų nuotekų tinklų.

Iki 2019-05-01 Drevernoje rekonstruota  0,223 km nuotekų ir  0,589 km vandentiekio tinklų. Darbai užbaigti, gauti statybos užbaigimo dokumentai. 

Iki 2020-05-01 Gargžduose  rekonstruota 2,307 km nuotekų ir 2,931 km vandentiekio  tinklų.  Darbai užbaigti, gauti statybos užbaigimo dokumentai. 

Iš viso pagal šią sutartį  rekonstruota  3,520 km  vandentiekio ir 8,489 km nuotekų tinklų.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judrėnuose, Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. (Minijos ir Parko g.))“ Nr.2016/SUT.03-63

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judrėnuose, Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. (Minijos ir Parko g.))“ Nr.2016/SUT.03-63

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judrėnuose,  Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. (Minijos ir Parko g.))“ Nr.2016/SUT.03-63

Sutarties vertė –2.065.733,92 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas -UAB „SROS (buvusi “UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba").

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, Darbo Baigimo laikas -2018-10-30. Dėl darbų stabdymo, susijusio su nepalankiomis oro sąlygomis 2017 m. rudens ir žiemos sezone, darbų baigimo laikas pratęstas iki 2019-09-28.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti tinklų statybos darbus. Tinklų plėtra vykdoma Veiviržėnuose, Judrėnuose,  Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. Įgyvendinant sutartį numatyta pastatyti apie 23,7 km nuotekų ir apie 8,1 km vandentiekio tinklų.

Iki 2019-05-01 Girkalių gyvenvietėje pakloti ir priduoti 1,0 km nuotekų tinklų ir 75 m vandentiekio tinklų bei viena nuotekų siurblinė. Judrėnuose nutiesti ir priduoti  visi planuoti tinklai - apie 1,046 km vandentiekio ir 3,714 km nuotekų tinklų, įrengtos dvi nuotekų siurblinės. Tinklų klojimo darbai užbaigti Priekulėje, nutiesta apie 2,3 km vandentiekio ir apie 4,8 km nuotekų tinklų, pastatytos dvi nuotekų siurblinės. Darbai taip pat užbaigti Drevernoje, nutiesta  apie 2,3 km nuotekų tinklų, pastatytos 2 nuotekų siurblinės. 

Iki 2021-12-19 darbai  užbaigti  Veiviržėnuose, pastatyta  4,286 km  vandentiekio ir 10,160 km nuotekų tinklų, dvi nuotekų siurblinės, taip pat    Plikiuose paklota  1,138 km vandentiekio ir 2,653 km nuotekų tinklų, pastatyta 1 nuotekų siurblinė.

Iš viso pagal šią sutartį paklota 8,837 km vandentiekio ir 24,493 km nuotekų tinklų, pastatytos 10 nuotekų siurblinių.

Iki 2022-03-01 Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judrėnuose, Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m.) prie naujai pastatytų vandentiekio tinklų prisijungė 38 būstai, prie nuotekų tinklų - 383 būstai.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai)“ Nr.2016/SUT.03-64

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai)“ Nr.2016/SUT.03-64

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Veiviržėnai,  Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai)“ Nr.2016/SUT.03-64.

Sutarties vertė –1.297.718,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas – jungtinės veiklos partneriai UAB „Gensera“ ir UAB „Arionex LT.

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, Darbo Baigimo laikas -2018-10-30.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti šešis vandens gerinimo įrenginius šešiose Klaipėdos rajono gyvenvietėse (Veiviržėnai,  Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai).

Iki 2018-10-30 statybos darbai baigti ir 2018 m. gruodžio – 2019 m. sausio mėn. pasirašyti visi statybos užbaigimo dokumentai. 

Rangos sutartis „Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Plikiai (Pakamoriai), Girkaliai, Dreverna, Judrėnai, Kvietiniai)“ Nr.2016/SUT.03-65

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Plikiai (Pakamoriai), Girkaliai, Dreverna, Judrėnai, Kvietiniai)“ Nr.2016/SUT.03-65

Rangos sutartis „Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Plikiai (Pakamoriai), Girkaliai, Dreverna, Judrėnai, Kvietiniai)“ Nr.2016/SUT.03-65.

Sutarties vertė –1.570.239,67 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.  Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas – jungtinės veiklos partneriai UAB „Norus“ ir UAB „Infes“.

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, Darbo Baigimo laikas - 2018-10-30. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo rangovo, Darbų baigimo laikas pratęstas iki 2018-12-28.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir rekonstruoti šešias nuotekų valyklas šešiose Klaipėdos rajono gyvenvietėse: Veiviržėnuose, Plikiuose (Pakamoriuose), Girkaliuose, Drevernoje, Judrėnuose, Kvietiniuose.

2018-12-31  nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas užbaigtas visose gyvenvietėse. Statinių rekonstravimo užbaigimo dokumentai pasirašyti 2018 m. gruodžio – 2019 m. sausio mėn. 

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Purmalių k., Klaipėdos raj.“ Nr.2018/SUT.03-36

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Purmalių k., Klaipėdos raj.“ Nr.2018/SUT.03-36

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Purmalių k., Klaipėdos raj.“ Nr.2018/SUT.03-36.

Sutarties vertė –1.117.400,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“  Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas –UAB „KRS“

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2018-09-03, Darbo Baigimo laikas – 2020-07-03.

Rangos sutartis bus įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis bus vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti tinklų statybos darbus. Tinklų plėtra bus vykdoma Purmalių kaime Klaipėdos rajone. Įgyvendinant sutartį numatyta pastatyti apie 6,7 km nuotekų ir apie 6,3 km vandentiekio tinklų. Planuojama, kad, įgyvendinus projektą, apie 177 būstų gyventojams bus tiekiamas geriamasis vanduo ir tvarkomos nuotekos.

Tinklų statybos darbai užbaigti 2020 metų liepos mėn., gauti statybos užbaigimo dokumentai. Pastatyta 6386,97m vandentiekio tinklų ir 6646,24m buitinių nuotekų tinklų.

Iki 2022-03-01 prie naujai pastatytų vandentiekio tinklų prisijungė 167 būstai, prie nuotekų tinklų - 168 būstai.

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės g., Mokyklos g., Šilutės pl. Klaipėdos mieste“ Nr.2017/SUT.03-18

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės g., Mokyklos g., Šilutės pl. Klaipėdos mieste“ Nr.2017/SUT.03-18

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės g., Mokyklos g., Šilutės pl. Klaipėdos mieste“ Nr.2017/SUT.03-18. Sutartis pasirašyta 2017-05-31.

Sutarties vertė –2.102.617,35 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir AB “Klaipėdos vanduo“ lėšų.

Rangovas – jungtinės veiklos partneriai UAB „Hidrostatyba" ir UAB „Uliksas“.

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2017-06-08, Darbo Baigimo laikas – 2019-04-08. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo sutarties šalių, Darbo Baigimo laikas pratęstas iki 2019-08-31.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos mieste pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti paviršinių nuotekų tinklų statybos  darbus. Numatyta paviršinių nuotekų tinklų statyba Tilžės, Mokyklos gatvėse, Šilutės pl. Planuojama pastatyti apie 2,03 km paviršinių nuotekų tinklų.

Tinklų statyba buvo vykdoma 3 etapais: I etape pastatyti lietaus nuotekų kolektoriai nuo sklypo Šilutės pl.3a iki Trinyčių tvenkinio su išleistuvu- nutiesta  1,386 km tinklų , II etape pastatyti tinklai  Šilutės pl. nuo geležinkelio iki Šilutės pl.Nr.3 – 0,602  km, III etape atliktas esamų lietaus nuotekų tinklų perjungimas į 2-u etapu suprojektuotą kolektorių – 0,423 km.

Iš viso pagal šią sutartį pastatyta 2,411 km lietaus nuotekų tinklų.

Statybos darbai užbaigti. Nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2020 m. birželio mėn. atliktos statybos užbaigimo procedūros ir gauti statybos užbaigimo dokumentai.

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba (paviršinių nuotekų kolektoriaus nuo Klaipėdos LEZ teritorijos iki Jūrininkų pr.)“ Nr.2017/SUT.03-19

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba (paviršinių nuotekų kolektoriaus nuo Klaipėdos LEZ teritorijos iki Jūrininkų pr.)“ Nr.2017/SUT.03-19

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba (paviršinių nuotekų kolektoriaus nuo Klaipėdos LEZ teritorijos iki Jūrininkų pr.)“  Nr.2017/SUT.03-19. Sutartis pasirašyta 2017-05-31.

Sutarties vertė –2.175.421,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų.

Rangovas –UAB „KRS".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2017-06-08, Darbo Baigimo laikas – 2019-04-08. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo sutarties šalių, Darbo Baigimo laikas pratęstas iki 2019-12-31.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos mieste pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti paviršinių nuotekų tinklų statybos  darbus. Numatyta paviršinių nuotekų kolektoriaus nuo LEZ teritorijos iki Jūrininkų pr., kurio ilgis apie 2,0 km, statyba.

Tinklų statyba buvo vykdoma 3 etapais: I etape pastatytas lietaus nuotekų kolektorius  nuo Šilutės pl. iki Jūrininkų pr.  - nutiesta  1,189 km tinklo , II etape pastatytas kolektorius nuo LŠ 17 iki Šilutės pl.  – 0,517  km, III etape pastatytas  kolektorius nuo LŠ 17 iki LEZ teritorijos- 0,560 km.

Iš viso pagal šią sutartį pastatyta 2,267 km lietaus nuotekų tinklų.

Statybos darbai užbaigti. Nuo 2019 m. rugsėjo  mėn. iki 2020 m. gegužės  mėn. atliktos statybos užbaigimo procedūros ir gauti statybos užbaigimo dokumentai.

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statyba (Mokyklos g., Trinyčių gyvenamajame kvartale, Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 19 į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g., valymo įrenginių an

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statyba (Mokyklos g., Trinyčių gyvenamajame kvartale, Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 19 į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g., valymo įrenginių an

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statyba (Mokyklos g., Trinyčių gyvenamajame kvartale, Šiltnamių g., Aušrinės g., Dailės g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 19 į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g., valymo įrenginių ant išleistuvo Nr. 18A į Trinyčių tvenkinį ties Mokyklos g.) Nr. 2017/SUT.03-20. Sutartis pasirašyta 2017-05-31.

Sutarties vertė –1.333.000,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų.

Rangovas –UAB „Gensera".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2017-06-08, Darbo Baigimo laikas – 2019-04-08. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo sutarties šalių, Darbo Baigimo laikas pratęstas iki 2019-07-08.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos mieste pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti paviršinių nuotekų tinklų bei valymo įrenginių statybos  darbus. Numatyta paviršinių nuotekų tinklų statyba Mokyklos g. nuo Laukų g. iki Jotvingių  g. (0,65 km), Trinyčių gyvenamajame kvartale (7,50 km), Šiltnamių, Aušrinės, Dailės g. (0,73 km). Taip pat numatyta paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvų Nr. 19 (į Trinyčių tvenkinį ties Kooperacijos g.) ir  Nr.18A (į Trinyčių tvenkinį ties Mokyklos g.).

Iki 2019-05-01 pakloti visi planuoti tinklai: 0,6 km Mokyklos gatvėje, 0,7 Šiltnamių, Aušrinės ir Dailės gatvėse, 7,4 km Trinyčių kvartale.

Iš viso pagal šią sutartį pastatyta 8,67 km lietaus nuotekų tinklų ir pastatyti du lietaus nuotekų valymo įrenginiai.

Statybos darbai užbaigti. Nuo 2019 m. rugpjūčio   mėn. iki 2019 m. gegužės  mėn. atliktos statybos užbaigimo procedūros ir gauti statybos užbaigimo dokumentai.

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Sendvario gyvenamajame rajone ir Centro gyvenamajame rajone, Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-21

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Sendvario gyvenamajame rajone ir Centro gyvenamajame rajone, Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-21

Pasirašyta projekto II etapo rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Sendvario gyvenamajame rajone ir Centro gyvenamajame rajone, Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-21. Sutartis pasirašyta 2019-04-11.

Sutarties vertė –1.267.700,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų.

Rangovas –UAB „Gensera".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2019-04-30, Darbo Baigimo laikas – 2021-02-28.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos mieste pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti paviršinių nuotekų tinklų statybos  darbus. Numatyta atskirose Klaipėdos miesto gatvėse, esančiose Sendvario ir Centro gyvenamuosiuose rajonuose, pastatyti apie 6 km paviršinių nuotekų tinklų.

Tinklų statyba buvo vykdoma 3 etapais: I etape pastatyti  paviršinių nuotekų tinklai  Centro rajone   (Sportininkų, Pušyno, Stadiono, Švyturio, Viršutinėje ir Beržų g.)   - nutiesta  2,815  km tinklų , II etape -paviršinių nuotekų  kolektorius Klemiškės gatvėje  – 0,491  km, ir  III etape pastatyti  paviršinių nuotekų tinklai  Sendvario raj. ( Rasos, Saulėlydžio, Naktigonės, Spindulio, Ryto, Saulės ir Klemiškės gatvėse) - 2,046km.

Iš viso pagal šią sutartį pastatyta 5.353 km lietaus nuotekų tinklų.

Statybos darbai užbaigti. Nuo 2020 m. kovo  mėn. iki 2020 m. rugpjūčio mėn. atliktos statybos užbaigimo procedūros ir gauti statybos užbaigimo dokumentai.

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Jūrininkų pr., Bangų g., Joniškės g., Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-18

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Jūrininkų pr., Bangų g., Joniškės g., Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-18

Pasirašyta projekto II etapo rangos sutartis „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Jūrininkų pr., Bangų g., Joniškės g., Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-18. Sutartis pasirašyta 2019-04-11.

Sutarties vertė –1.289.000,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų.

Rangovas –UAB „KRS".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2019-04-30, Darbo Baigimo laikas – 2021-02-28. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo sutarties šalių, Darbo Baigimo laikas pratęstas iki 2021-05-21.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos mieste pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti paviršinių nuotekų tinklų statybos  darbus. Numatyta atskirose Klaipėdos miesto gatvėse pastatyti apie 1,5 km paviršinių nuotekų tinklų.

Darbai  vykdomi dviem etapais :I -ame statybos etape buvo statomas lietaus nuotekų kolektorius  Jūrininkų pr. – paklota- 0,967 km tinklo. Statybos darbai užbaigti. 2021m.  sausio mėn. gautas statybos užbaigimo aktas.            II etape -  Bangų g.(nuo Malūno tvenkinio iki Danės g.) lietaus nuotekų  kolektorius paklotas, šiuo metu vykdoma kameros, reguliuosiančios vandens lygį Malūno tvenkinyje, statyba.

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvų Nr. 4, 10, 17 Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-19

Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-31-0001

Rangos sutartis „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ant išleistuvų Nr. 4, 10, 17 Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-19

Pasirašyta projekto II etapo rangos sutartis „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių  statyba ant išleistuvų Nr. 4, 10, 17  Klaipėdos mieste“ Nr. 2019/SUT.03-19. Sutartis pasirašyta 2019-04-10.

Sutarties vertė –1.267.700,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų.

Rangovas –UAB „KRS".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2019-04-30, Darbo Baigimo laikas – 2021-02-28. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo sutarties šalių, Darbo Baigimo laikas pratęstas iki 2021-05-28.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos mieste pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti keturis paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

Šiuo metu visi keturi valymo įrenginiai užbaigti statyti, atliekami teritorijų tvarkymo ir dokumentų ruošimo statybos užbaigimo procedūroms darbai.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste II etapas“ Nr.2019/SUT.03-22.

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0003

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste II etapas“ Nr.2019/SUT.03-22.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste II etapas“ Nr.2019/SUT.03-22 pasirašyta 2019-04-23.

Iš sutaupytų lėšų, atlikus I projekto etapo rangovų parinkimo procedūras, pasirašyta II etapo rangos sutartis. Sutarties vertė –2.131.300,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas - UAB „Gensera".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2019-05-08, Darbo Baigimo laikas – 2021-03-08.

Įgyvendinant šią rangos sutartį Klaipėdoje įvairiose gatvėse numatyta rekonstruoti apie 5,0 km vandentiekio ir apie 4,9 km nuotekų tinklų. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti tinklų rekonstravimo darbus. Tinklai buvo rekonstruojami 4 etapais.

Tinklų rekonstravimo darbai užbaigti 2021 m sausio mėn., gauti  statybos užbaigimo  dokumentai.

Rekonstruota vandentiekio tinklų 4956m, buitinių nuotekų tinklų 5046,54m.

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste“ Nr.2016/SUT.03-57

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0003

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste“ Nr.2016/SUT.03-57

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste“ Nr.2016/SUT.03-57 pasirašyta 2016-12-15.

Sutarties vertė –1.946.994,00   eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas - UAB „KRS".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, Darbo Baigimo laikas -2018-10-30. Dėl aplinkybių, kurių rangovas negalėjo numatyti, darbų baigimo laikas pratęstas iki 2019-05-31.

Įgyvendinant šią rangos sutartį Klaipėdoje įvairiose gatvėse numatyta rekonstruoti apie 6,5 km vandentiekio ir apie 11,2 km nuotekų tinklų. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti tinklų rekonstravimo darbus.

Rangovas tinklų rekonstravimo darbus  baigė. FIDIC inžinierius 2019-06-03 išdavė Perėmimo pažymą Nr. KL-ITR-PP-001. Pranešimų apie defektus laikotarpis baigėsi 2020 m. gegužės 31 d.

Klaipėdos mieste rekonstruota  10,80 km nuotekų tinklų ir 6,0 km vandentiekio tinklų. 

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos mieste („Tauro“ sodų bendrijos teritorijoje, „Švyturio“ sodų bendrijos teritorijoje)“ Nr.2016/SUT.03-59

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0003

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos mieste („Tauro“ sodų bendrijos teritorijoje, „Švyturio“ sodų bendrijos teritorijoje)“ Nr.2016/SUT.03-59

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos mieste („Tauro“ sodų bendrijos teritorijoje, „Švyturio“ sodų bendrijos teritorijoje)“ Nr.2016/SUT.03-59 yra įvykdyta.

Sutarties vertė –356.797,00   eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas - UAB „Edrija".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, Darbo Baigimo laikas - 2018-10-30.

Rangos sutartis įgyvendinta Klaipėdos mieste. Sutartis buvo vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turėjo suprojektuoti ir atlikti tinklų statybos  darbus. Tinklų plėtra buvo vykdoma „Tauro“ ir „Švyturio“ sodų bendrijų teritorijose. Buvo numatyta suprojektuoti ir nutiesti apie 3,6 km vandentiekio ir apie 3,6 km nuotekų tinklų ir sudaryti galimybę 107 būstams prisijungti prie naujai pastatytų tinklų.

Įgyvendinant rangos sutartį  „Tauro“ sodų bendrijoje rangovas nutiesė ir perdavė užsakovui eksploatuoti  1,65 km nuotekų ir 1,60 km vandentiekio tinklų. Sudaryta galimybė 55 būstų gyventojams savo namų inžinerinę infrastruktūrą prijungti prie naujai pastatytų tinklų ir naudotis centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Įgyvendinant sutartį SB „Švyturys“ rangovas nutiesė ir perdavė užsakovui eksploatuoti 1,9 km nuotekų tinklų ir 2,2 km vandentiekio tinklų. Pastačius sutartyje numatytus tinklus, sudaryta galimybė 52 būstų gyventojams savo gyvenamųjų namų infrastruktūrą prisijungti prie pastatytų tinklų ir pradėti naudotis centralizuotai teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

FIDIC inžinierius, 2018-09-13 išduodamas Perėmimo pažymą Nr.KL-ITP-PP-001, konstatavo, kad visi darbai, numatyti rangos sutartyje, yra atlikti ir perduoti užsakovui. Šioje pažymoje nustatytas pranešimų apie defektus laikas, kuris pasibaigė 2019 m. rugsėjo 13 d.

Iki 2022-03-01  sodų bendrijoje "Tauras" (Tauro 1-oji, Tauro 11-oji, Tauro 14-oji, Tauro 15-oji g.), Klaipėdos m.  prie vandentiekio tinklų prisijungė 32 būstai, prie nuotekų tinklų prisijungė 33 būstai;

Sodų bendrijoje "Švyturys" (Raganių 1-oji, Raganių 2-oji, Raganių 3-oji, Raganių 4-oji g.) ir Tylos g., Klaipėdos m.  prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungė 51 būstas.