Trečio kėlimo siurblinės

Apie įmonę  Veiklos sritys  Vandens gamyba  Trečio kėlimo siurblinės

Kad užtikrinti nenutrūkstamą vandens tiekimą gyvenamųjų namų ir įmonių vartotojams, vandentiekio tinkluose būtina sukelti atitinkamą slėgį. Pavyzdžiui, penkiaaukščiam namui reikia sukelti ir išlaikyti būtinas apie 25 metrų vidutinis vandens tiekimo slėgis.

Kad patiekti vandenį į 9 aukštų ar dar aukštesnius pastatus, reikia didesnio - iki 60 metrų - vandens slėgio. Padidinto aukštingumo gyvenamųjų namų grupių aprūpinimui geriamuoju vandeniu įrengiamos trečio kėlimo siurblinės su nedidelio galingumo siurbliais. Jos aptarnauja daugiaaukštį namą arba jų grupę.

Bendrovė eksploatuoja 29 trečio vandens kėlimo siurblines. Jos įrengtos daugiaaukščių pastatų rūsiuose, požeminėse šachtose, atskiruose pastatuose.

Per 2000-2008 m. atnaujintos ir rekonstruotos 29 siurblinės: įdiegta kompiuterizuota technologinio proceso informacinė sistema. Šios sistemos leidžia nuolat stebėti siurblinių technologinius procesus, operatyviai likviduoti gedimus, užtikrinti patikimą vandens tiekimą vartotojams.

svetainiu kurimas