Trečio kėlimo siurblinės

Regis, visiems suprantama – atsukome vandenį ir jis jau bėga iš mūsų čiaupų. Bet ar žinai, kaip vanduo pasiekia daugiaaukščių gyventojų butus? 

Norint, kad vanduo pasiektų viršutinius daugiabučių aukštus, vandentiekio tinkluose būtina sukelti slėgį, o tai padaro įrengtos trečio kėlimo siurblinės. Pavyzdžiui, penkiaaukščiam namui būtina   sukelti ir išlaikyti  apie 25 metrų vidutinį vandens tiekimo slėgį. Kad patiekti vandenį į 9 aukštų ar dar aukštesnius pastatus, reikia didesnio -  60 metrų ir didesnio - vandens slėgio.

Trečio kėlimo siurblinių paskirtis - pumpuoti, didinti ir pastoviai palaikyti optimalų vandens slėgį, kintant jo poreikiui ten, kur jo nepakanka - į daugiaaukščius namus, aukštesnio reljefo vietoves arba atskirus gyvenamųjų ir pramonės objektų rajonus. Šios siurblinės aptarnauja nuo vieno iki keliolikos daugiaaukščių namų arba atskiras vartotojų grupes. 

Bendrovė eksploatuoja 33 įvairaus pajėgumo trečio kėlimo vandens siurblines. Jos įrengtos daugiaaukščių pastatų rūsiuose, požeminėse šachtose, atskiruose pastatuose.

Daugumoje trečio kėlimo siurblinių įdiegta kompiuterizuota technologinio proceso valdymo informacinė sistema, kuri suteikia galimybę nuolat stebėti siurblinių technologinius režimus, operatyviai reaguoti  likviduojant gedimus, užtikrinti patikimą vandens tiekimą vartotojams.

Trečio kėlimo siurblinių darbas visiškai automatizuotas, stebimas ir valdomas dispečerinėje visą parą iš vizualizavimo Scada sistemos.