Nuotekų surinkimas

Klaipėdos mieste bei rajone nuotekos yra surenkamos ir transportuojamos atskiromis paviršinių nuotekų ir buitinių nuotekų sistemomisBuitinių nuotekų surinkimas ir transportavimas

AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos mieste bei rajone eksploatuoja bei tvarko apie 934 km (2021 m. gruodžio mėnesio duomenimis) buitinių nuotekų tinklų, 187 buitinių nuotekų siurblines. Eksploatuojamų nuotekų siurblinių skaičius  kasmet auga, nes statomi nauji nuotekų tinklai, įvedami į eksploataciją nauji objektai, taip pat nuotekų siurblinių eksploatacija perimama iš bendrovės vartotojų. 

Didžioji dalis surenkamų buitinių nuotekų siurblių pagalba per slėgines linijas yra transportuojamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą, esančią Dumpių kaime, likusi dalis valomos gyvenviečių valyklose. Po valymo, išvalytos buitinės nuotekos iš pagrindinės nuotekų valyklos 2 m skersmens ir 9 km ilgio savitakine linija išleidžiamos į Kuršių marias, iš kitų valyklų į kitus vandens telkinius. 

Paviršinių nuotekų surinkimas ir transportavimas

AB „Klaipėdos vanduo“ prižiūri paviršinių nuotekų tinklus Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje. 

AB „Klaipėdos vanduo“ pagal paviršinių nuotekų infrastruktūros panaudos sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe eksploatuoja apie 360 kilometrų (2021 m. birželio mėnesio duomenimis) paviršinių nuotekų tinklų, 7 paviršinių nuotekų siurblines, 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginius ir kitą paviršinių nuotekų tvarkymui reikalingą infrastruktūrą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje.

Paviršinių nuotekų tinklai, siurblinės,  valyklos ir kita infrastruktūra naudojami lietaus vandens nuvedimui nuo gyvenamųjų, gamybinių ir kitų teritorijų į atvirus vandens telkinius.

Nuotekų tinklų priežiūra

Nuotekų tinklų skyrius vykdo buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų priežiūrą bei remontą. Tinklai nuolat plaunami specialiomis mašinomis, periodiškai valomi miesto lietaus nuotekų surinkimo grotelių šuliniai, šalinami tinklų užsikimšimai, vykdoma siurblinių ir kitos infrastruktūros priežiūra ir remontas, taip pat atliekamos naujai pastatytų nuotekų tinklų techninės apžiūros. 

Galime atlikti šiuos darbus: 

  • Nuotekų tinklų plovimas specialiomis mašinomis;  

  • Nuotekų tinklų būklės diagnozavimas TV kameros pagalba;  

  • Nuotekų tinklų sandarumo tikrinimas;  

  • Nuotekų tinklų techninė apžiūra.